fredag, april 22, 2011

 

Sveriges säkraste vård?

Landstinget i Kalmar län har målsättningen att ha landets säkraste vård 2014. Det är ett högt satt mål men frågan är vad som händer under tiden fram tills dess. Under den senaste tiden har vi fått se två exempel där den rödgröna landstingsmajoriteten på ett mycket allvarligt sätt sätter patientsäkerheten på spel. På det senaste mötet med landstingsstyrelsen beslöt man t ex - trots kraftiga protester från landstingsalliansen - att skjuta på inköp av ny utrustning för PCI-verksamhet ( för bl a ballongsprängning av förträngningar i hjärtats blodkärl) på Länssjukhuset i Kalmar. Här sätter man säkerheten på spel för många patienter som är i snabbt behov av att komma under behandling. Ett annat exempel var beslutet att inte redan nu ordna finansieringen för inköp av ny utrustning till länets dialyspatienter. Även här behöver den gamla utrustningen bytas ut för att garantera en säker vård. Ju tidigare ett beslut tas desto bättre. Igår gjorde landstingsalliansen ett verksamhetsbesök på dialysen i Oskarshamn och fick på nytt bevis för de svårigheter som versamheterna och patienterna kan komma att ställas inför. Det är märkligt att den rödgröna landstingsmajoriteten vägrar att lyssna på de argument som finns för att vidta snabba åtgärder. Vi lär få anledning att återkomma i frågan. Visst låter det bra med Sveriges säkraste vård 2014 men man kan fråga sig vad som händer fram till dess?

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]