torsdag, april 14, 2011

 

Sociala företag för en utvidgad arbetsmarknad

Befinner mig just nu på en nationell nätverkskonferens i Norrköping där drygt 200 politiker och tjänstemän från landets samordningsförbund samlats under två dagar för erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning. Jag har tidigare på bloggen beskrivit samordningsförbundens uppdrag nämligen att gemensamt från kommuner, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling samordna olika rehabiliteringsinsatser. Syftet är att t ex arbetslösa och långtidssjukskrivna som varit från arbetslivet under en längre tid ska kunna återfå arbetsförmågan och nå en högre livskvalitet. I Kalmar län har vi bedrivit projekt i samtliga kommuner med lyckat resultat. Ett av problemen har dock varit att hitta arbete efter projektens genomgång eftersom många s k okvalificerade arbeten har försvunnit. De lediga jobb som finns matchar helt enkelt inte kvalifikationerna hos de grupper som står en bit från arbetsmarknaden. Vi behöver därför skapa en utvidgad arbetmarknad - ett komplement till privat och offentliga verksamhet. På många håll har man därför skapat sociala företag som något av en tredje sektor för att kunna slussa in fler på arbetsmarknaden.

Målet med socialt företagande är att integrera människor, som har svårighet att få jobb på arbetsmarknaden, som arbetstagare och företagare. Sociala företag skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt. Företagen återinvesterar i huvudsak vinsterna i de egna eller liknande verksamheter. De sociala företagen är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.
Idag finns det ca 150 sociala företag i Sverige som bedriver verksamhet inom ett flertal olika områden - främst inom tjänstesektorn.

Socialt företagande är något som vi nu kommer att se över även inom ramarna för Samordningsförbundet i Kalmar län genom att ta upp diskussioner med länets kommuner, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. En del i detta arbete är att lära av de erfarenheter som finns på andra håll av landet. Många goda exempel har redovisats på den nationella nätverkskonferensen som vi kan ha nytta av.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]