onsdag, april 27, 2011

 

Elproduktion inget landstingsuppdrag

Den rödgröna majoriteten föreslår i sina riktlinjer inför arbetet med landstingsplanen 2012-2014 att Landstinget i Kalmar län ska utreda vindkraftsproducerad el i egen regi. Bland de alternativ som ska utredas finns, enligt den information som gått ut från landstinget, att köpa ett färdigt projekt för att ”realisera ett driftfärdigt verk som ägs och drivs av landstinget”.

Folkpartiets landstingsgrupp anser att landstinget vare sig ska äga eller driva vindkraftverk. Vi köper gärna grön el, och vi ska energieffektivisera våra lokaler eftersom både verksamheten och miljön tjänar på det, men därifrån till att själva driva och äga vindkraft är steget långt.

Ett färdigt vindkraftsverk beräknas kosta ca 45 mkr och för att täcka 50% av landstingets energikonsumtion som det talas om behövs tre verk. Investeringskostnaden skulle med andra ord bli ungefär 135 mkr. Satsningens lönsamhet är helt beroende av energiskattebefrielsen, en subvention vars utformning mycket väl kan förändras under den långa period som ett vindkraftverk ska producera el.

För oss går hälso- och sjukvården först. Barn- och ungdomspsykiatrins undervisningslokaler är exempelvis under all kritik, och de får veta att deras valmöjligheter i lokalfrågan är ”pest eller kolera”. Landstinget borde prioritera sitt huvuduppdrag genom att investera i och lösa den lokalfrågan innan man sneglar på landstingsdrivna vindkraftverk.

Etiketter: ,


måndag, april 25, 2011

 

Nu får det vara nog!!!

Idag utmärkte sig på nytt ett av storstadslagens fotbollshuliganer när den allsvenska matchen mellan Syrianska och AIK fick brytas i Södertälje. AIK kom i underläge med 1-0 och drabbades av en utvisning. Detta fick AIK-supportrarna att snedtända och kasta en smällare mot den assisterande tränaren. Maken till osportsliga fans har nog aldrig skådats och det är tyvärr något som numera präglar samtliga storstadslags supportersvans. Det viktigaste är att vinna och en förlust eller domslut mot egna laget kan aldrig accepteras i deras ögon. Jag är allvarligt talat mycket oroad för utvecklingen inom den svenska supporterkulturen. Personligen undviker jag matcher när AIK, Djurgården, Hammarby, IFK Göteborg, GAIS, Malmö FF eller Helsingborg är inblandade. Samtidigt vet jag att de flesta supportrar sköter sig och håller på sitt lag. Men det finns tyvärr professionella bråkmakare som bara använder ett påstått idrottsintresse som ett alibi för helt andra syften. Nu förväntar jag mig att de inblandade klubbarna och Svenska Fotbollsförbundet vidtar kraftfulla åtgärder. Man måste kunna vara säker när man går på en fotbollsarena och inte riskera att få hela upplevelsen förstörd av galningar. Svenska Fotbollsförbundet har tidigare inte haft mod att agera mot storklubbarna och deras så kallade supportrar men nu måste något hända. "Vanligt folk" måste våga gå på allsvensk fotboll och våra arenor får inte förvandlas till "kumlabunkrar" för då är idrotten den stora förlorare.

Etiketter: ,


fredag, april 22, 2011

 

Sveriges säkraste vård?

Landstinget i Kalmar län har målsättningen att ha landets säkraste vård 2014. Det är ett högt satt mål men frågan är vad som händer under tiden fram tills dess. Under den senaste tiden har vi fått se två exempel där den rödgröna landstingsmajoriteten på ett mycket allvarligt sätt sätter patientsäkerheten på spel. På det senaste mötet med landstingsstyrelsen beslöt man t ex - trots kraftiga protester från landstingsalliansen - att skjuta på inköp av ny utrustning för PCI-verksamhet ( för bl a ballongsprängning av förträngningar i hjärtats blodkärl) på Länssjukhuset i Kalmar. Här sätter man säkerheten på spel för många patienter som är i snabbt behov av att komma under behandling. Ett annat exempel var beslutet att inte redan nu ordna finansieringen för inköp av ny utrustning till länets dialyspatienter. Även här behöver den gamla utrustningen bytas ut för att garantera en säker vård. Ju tidigare ett beslut tas desto bättre. Igår gjorde landstingsalliansen ett verksamhetsbesök på dialysen i Oskarshamn och fick på nytt bevis för de svårigheter som versamheterna och patienterna kan komma att ställas inför. Det är märkligt att den rödgröna landstingsmajoriteten vägrar att lyssna på de argument som finns för att vidta snabba åtgärder. Vi lär få anledning att återkomma i frågan. Visst låter det bra med Sveriges säkraste vård 2014 men man kan fråga sig vad som händer fram till dess?

Etiketter: , ,


söndag, april 17, 2011

 

Nödvändig utredning

Länssjukhuset i Kalmar ska nu utreda händelsen när en 92-årig kvinna med spräckt bäckenben fick vänta i nästan tre timmar på ambulanstransport på Södra Öland. Det är ett välkommet beslut- inte för att hitta en syndabock - utan för att dra erfarenheter så man kan undvika liknande händelser i framtiden. Parellellt med detta arbete måste politiken se över de riktlinjer och regler som finns på ambulansen på Södra Öland för att kunna erbjuda befolkningen där en trygg hälso- och sjukvård. Socialdemokraten Michael Granstedt har i media (artikeln finns tyvärr inte på nätet men återges till vissa delar här på hans blogg) påstått att ambulansen i Mörbylånga inte berördes när landstingets utredning om inställelsetider för länets ambulans behandlades i landstingsstyrelsen i december förra året. Där har Granstedt fel! Som vanligt väljer han att redovisa vissa delar som passar den socialdemokratiska retoriken. Vad han helt bortser från är det fjärde yrkandet som vi allianspartier gjorde och som ordagrant lyder: "att ge landstingsdirektören i uppdrag att återredovisa underlag för de olika ambulansstationernas utryckningar och beredskapsnivå, särskilt bör behovet av att övergå till jour i Mörbylånga samt behovet av att utöka tiden för ambulansstationen i Gamleby belysas". Det yrkandet röstade Granstedt ner och därmed faller hela hans argumentation. Men nu är det dags att gå vidare och kanske har även Michael Granstedt insett vilka brister som finns i ambulansverksamhet på Södra Öland. Synd bara att det skulle ta så lång tid att komma till insikt.

Etiketter: , ,


torsdag, april 14, 2011

 

Sociala företag för en utvidgad arbetsmarknad

Befinner mig just nu på en nationell nätverkskonferens i Norrköping där drygt 200 politiker och tjänstemän från landets samordningsförbund samlats under två dagar för erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning. Jag har tidigare på bloggen beskrivit samordningsförbundens uppdrag nämligen att gemensamt från kommuner, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling samordna olika rehabiliteringsinsatser. Syftet är att t ex arbetslösa och långtidssjukskrivna som varit från arbetslivet under en längre tid ska kunna återfå arbetsförmågan och nå en högre livskvalitet. I Kalmar län har vi bedrivit projekt i samtliga kommuner med lyckat resultat. Ett av problemen har dock varit att hitta arbete efter projektens genomgång eftersom många s k okvalificerade arbeten har försvunnit. De lediga jobb som finns matchar helt enkelt inte kvalifikationerna hos de grupper som står en bit från arbetsmarknaden. Vi behöver därför skapa en utvidgad arbetmarknad - ett komplement till privat och offentliga verksamhet. På många håll har man därför skapat sociala företag som något av en tredje sektor för att kunna slussa in fler på arbetsmarknaden.

Målet med socialt företagande är att integrera människor, som har svårighet att få jobb på arbetsmarknaden, som arbetstagare och företagare. Sociala företag skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt. Företagen återinvesterar i huvudsak vinsterna i de egna eller liknande verksamheter. De sociala företagen är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.
Idag finns det ca 150 sociala företag i Sverige som bedriver verksamhet inom ett flertal olika områden - främst inom tjänstesektorn.

Socialt företagande är något som vi nu kommer att se över även inom ramarna för Samordningsförbundet i Kalmar län genom att ta upp diskussioner med länets kommuner, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. En del i detta arbete är att lära av de erfarenheter som finns på andra håll av landet. Många goda exempel har redovisats på den nationella nätverkskonferensen som vi kan ha nytta av.

Etiketter: ,


tisdag, april 12, 2011

 

Offermentalist i obalans

I mitt förra inlägg skrev jag om en lokal sverigedemokrat som hamnat i blåsväder i samband med ett inslag i SVT och Rapport. Nu har även Sveriges Radio Kalmar börjat kolla lite av de fakta som politikern använder i sin argumentation. Det är uppenbarligen ingenting som politikern gillar. Här kan du lyssna till inslaget. Ju längre inslaget går desto mer irriterad blir han. Riktigt intressant att lyssna på faktiskt och ett lysande exempel på hur man INTE bemöter media. Som vanligt när partiets politik granskas så försöker man istället spela offer.

Etiketter: , ,


söndag, april 10, 2011

 

Offermentalist i blåsväder

Sverigedemokraterna kallar sin rasistiska politik för en myt som man utåt säger sig vilja utplåna. Men man lyckas uppenbarligen inte särskilt väl i den ambitionen. Detta framgår bl a i den granskning som gjorts av SVT:s Rapport. Till och med lokala sverigedemokrater får nu en tydlig släng av sleven. Frågan är hur partiet hanterar detta internt när TV-kameran inte finns med. Uppsträckning eller klapp på huvudet?

Etiketter: ,


 

Socialdemokratiskt dubbelfel

I ett utspel från den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i Mörbylånga försöker nu partiet lura invånarna på Södra Öland med ett avancerat dubbelspel. Uttalandet gjordes efter händelsen då en 92-årig kvinna med spräckt bäckenben fick vänta nästan tre timmar på ambulanstransport. Att ambulanstransporten inte fungerade i det här fallet är nämligen resultatet av socialdemokratisk landstingspolitik. I december förra året tog landstingsstyrelsen beslut om inställelsetider för ambulansverksamheten i länet. Från landstingsalliansens sida var vi mycket tveksamma till ett flertal delar i förslaget. Vi ville skicka tillbaka förslaget för ytterligare utredning. Bl a ville se vi titta närmare på hur ambulansverksamheten i Mörbylånga skulle bedrivas. Alliansen ville göra ändringar men det ville inte den rödgröna majoriteten och nu ser vi resultaten. Mikael Granstedt, ledande socialdemokratisk kommunpolitiker i Mörbylånga, tjänstgjorde i landstingsstyrelsen den 8 december när beslutet togs. Granstedt är därför i högsta grad ansvarig för den försämring som skett av ambulansservicen på Södra Öland. Redan tidigare hade dessutom den rödgröna majoriteten medverkat till att ändra uppdraget i det avtal som finns med Mörbylångaambulansen. Därför blir socialdemokraternas uttalande märkligt. ”Inlåsningen” av ambulansen i Mörbylånga är en effekt av socialdemokratisk landstingspolitik där man av ideologiska skäl velat försvåra verksamheten för en privat entreprenör. Resultatet av socialdemokraternas dubbelspel och ideologiska låsningar blir i det här fallet ett gigantiskt dubbelfel som drabbar medborgarna på Södra Öland. Man kan undra vem socialdemokraterna vill lura.

Etiketter: , ,


torsdag, april 07, 2011

 

Likvärdig ambulansverksamhet i hela länet

Efter dagens debatt i Sveriges Radio Kalmar om ambulansverksamheten på Södra Öland står det än mer klart att den rödgröna majoriteten borde tänkt och lyssnat på den kritik vi framförde när det nya regelverket infördes för ambulansverksamheten i slutet av förra året. Den otrygghet som invånarna där nu känner är helt och hållet förorsakat av att den den rödgröna majoriteten av ideologiska skäl försöker slå undan benen för en privat entreprenör. Nu behövs en översyn av regelverket där bristerna rättas till för att få befolkningen där att känna trygghet. Fler fall liknande den med den 92-åriga damen med spräckt bäckenben som fick vänta tre timmar på ambulans är oacceptabelt. Vi kräver en likvärdig ambulansverksamhet i hela länet! Varför ska vissa behöva vänta längre än andra?

Etiketter:


onsdag, april 06, 2011

 

När byråkratiska regelverk går före patienternas behov

Enligt uppgifter i radio och tidningar fick en 92-årig kvinna från Mörbylånga, som spräckt bäckenbenet, vänta i tre timmar på ambulansen samtidigt som ambulansen i Mörbylånga tvingades stå kvar i garaget. Stelbent och upprörande är ord som bäst beskriver händelsen. Vi kan inte ha ett regelverk där patienter tvingas vänta i timmar, trots att det finns en ledig ambulans runt knuten. Patientperspektivet måste alltid sättas främst. Ambulansutryckningar delas in i prio 1, 2 och 3 där den förstnämnda är akuta livshotande larm med blåljus - och det är endast dessa som ambulansen i Mörbylånga får åka ut på. Om någon på södra Öland exempelvis ramlar och bryter benet måste personen invänta ambulans från Kalmar. Det innebär att väntan kan bli lång om ambulanserna i Kalmar har många akuta utryckningar, som exempelvis i lördags kväll. Vi protesterade redan när den nya ambulansorganisationen på Öland presenterades och det visar sig nu att vi fick rätt. Kalmarambulansen ska och måste förstås prioritera akuta larm framför andra. Men samtidigt kan vi inte utgå från att folk på Öland inte kan trilla och bryta sig under kvällar och helger. Här har byråkratiska gränsdragningar och landstingsperspektivet totalt segrat över patientens behov. De rödgrönas vilja att försvåra verksamheten för en privat entreprenör har i det här fallet gått ut över medborgarnas säkerhet. Nu krävs det en politisk diskussion och översyn av nuvarande regelverk.

Etiketter:


 

Ansvaret för de glömda barnen

Fyra procent av alla svenska barn och ungdomar blir placerade i familjehem eller på institution någon gång under sin uppväxt. Det innebär att ungefär ett barn per skolklass under uppväxten är med om att samhället tar över föräldrarnas ansvar. I en debattartikel i Barometern-OT beskriver jag, Sofie Bergman och Maria Thanger situationen för dessa barn.

Etiketter: ,


 

Oacceptabla förhållanden för BUP-skolan

Under senare tid har det på nytt framförts kritik mot de dåliga undervisningslokalerna inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar. Undervisningen sker i källarlokaler som beskrivs som ångestskapande. Lokalerna och de kringliggande korridorerna påminner mest om skyddsrum med dåligt ljusinsläpp, betonggolv, kala väggar och dålig ventilation. Det kan aldrig vara en god undervisnings- eller arbetsmiljö.

Jag är förvånad och samtidigt mycket upprörd eftersom jag förutsatte att det beslut som togs om nya lokaler för barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar även skulle innehålla en lösning för undervisningen på BUP-skolan. Nu måste den rödgröna majoriteten ta sitt ansvar. En situation där vårdtagarnas tillfrisknande hindras av den fysiska miljön och där personalen mår dåligt av sin arbetsplats kan aldrig accepteras.

Vid ett flertal tillfällen har jag, Folkpartiet och Landstingsalliansen uppmärksammat lokalproblemen inom barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar. Vid samtliga tillfällen har den politiska majoriteten försäkrat att bekymren skulle lösas. Trots detta finns alltså problemen kvar. Den rödgröna landstingsmajoriteten slår sig ständigt för bröstet och berömmer sig själva för att allt fungerar så bra. Men det finns uppenbara skönhetsfläckar som man borde skämmas för. Samtidigt som majoriteten åker runt och inviger nya byggnader på våra tre sjukhus får våra mest utsatta barn och ungdomar vistas i källarlokaler. Det är skamligt och är inte värdigt något landsting år 2011.

Etiketter: ,


tisdag, april 05, 2011

 

Behov av mellanvårdsformer i psykiatrin

Den här veckan är till stora delar mötesfri eftersom övriga landstingsråd är på kvalitet- och patientsäkerhetskonferens i Amsterdam. Själv passar jag på att göra så många verksamhetsbesök som jag mäktar med. Idag fortsatte jag min lilla pryorunda inom psykiatrin genom att besöka avdelning 4 på psykiatrikliniken i Kalmar. Det är verkligen tuffa utmaningar som väntar personalen i verksamheten och jag kan bara få en kort inblick i det vardagsarbete som utförs. Idag handlade mycket besöket om problematiken med självskadebenägna unga tjejer men även vikten av samarbete mellan landsting och kommuner. För att vården ska fungera så behövs nämligen, som i så många andra verksamheter, en obruten sammanhängande vårdkedja. Uppstår det ett glapp i denna så försvåras behandlingsarbete. En av de avgörande tidpunkterna i vårdkedjan är när patienten skrivs ut från den psykiatriska avdelningen till hemmet där öppenvården och kommunen ska ta över ansvaret. Det är då viktigt att stödet finns direkt vid hemkomsten. Behovet av någon form av mellanvård är stort för att underlätta övergången och göra tröskeln något lägre. Än en gång påmindes jag om den tuffa vardag många lever i och betydelsen av goda personalinsatser. Det var med bättre kunskap, stor respekt och ödmjukhet jag lämnade avdelningen efter en halv dags besök i den verklighet som är vardag för så många.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]