onsdag, mars 16, 2011

 

Varför avvakta med viktig hjärtsjukvård?

Alliansen vill säkra en tillgänglig och driftssäker PCI-verksamhet!

Under tisdagen sammanträdde landstingsstyrelsens arbetsutskott. Ett av ärendena på listan handlade om PCI-verksamheten (pacemakerverksamhet och verksamhet med ballongsprängning av förträngda hjärtkärl). Utredningen visar t ex att befintligt laboratorium på länssjukhuset i Kalmar inte är byggt för att möta de krav som verksamheten ställer.

Vid en debatt som Hjärt- och Lungsjukas förening arrangerade lovade majoriteten att påskynda arbetet med att modernisera och utöka denna verksamhet. Med tanke på att majoriteten föreslagit att hänskjuta detta till 2012 så gör man precis tvärtom och försenar istället hela processen. Investeringskostnaderna det handlar om är sammanlagt 27 mkr. Dessa pengar skulle innebära att det laboratorium som finns idag skulle få en ordentlig upprustning, men det skulle också innebära att vi kan utrusta ett nytt laboratorium. En sådan upphandling bör inledas redan i år.

Med tanke på landstingets stora överskott 2010 på 225 mkr så finns det resurser. Därför är det mycket märkligt att majoriteten väljer att skjuta satsningen på framtiden och samtidigt bryter det löfte man har givit patienterna. Nu äventyrar majoriteten en tillgänglig och driftssäker PCI-verksamhet för denna patientgrupp. Det är obegripligt varför man inte agerar nu när man vet att utrustningen redan går på övertid. Det är fullt möjligt att genomföra sastningen tidigare.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]