torsdag, mars 03, 2011

 

Äntligen!!!

Landstinget i Kalmar län öppnar nu upp möjligheten för fler med t ex funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga att få lönebidragstjänster. Trycket från intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättningar har varit stort under en längre tid och Personaldelegationens beslut under onsdagen gör det möjligt för fler att få en meningsfull sysselsättning och social gemenskap på någon av landstingets arbetsplatser.

Vi har under många år på olika sätt arbetat för att skapa fler lönebidragstjänster i landstinget. Nu känns det skönt att vi nått ända fram. Som länets största arbetsgivare är det viktigt att landstinget går i spetsen och öppnar upp den arbetsmarknad som just nu är stängd för många grupper. Idag har Landstinget i Kalmar län ca 6 200 anställda men bara nio lönebidragstjänster totalt i hela verksamheten. Landstingsalliansen har därför vid ett flertal tillfällen presenterat förslag för att öka dessa. Beslutet i Personaldelegationen innebär att landstinget tillskjuter centrala medel till de verksamheter som anställer medarbetare på lönebidragstjänst motsvarande den summa som ges från Arbetsförmedlingen i lönebidrag. Verksamheterna som anställer kan dock aldrig totalt få mer i bidrag än den kostnad man har. Tidigare har verksamheterna själva fått tillskjuta de medel som inte täckts av lönebidraget.

En utvärdering ska ske i december. Då är min förhoppning att landstinget fått in fler medarbetare med lönebidrag och att vi kan ta tillvara på den kompetens som finns hos så många människor som nu står utanför arbetsmarknaden. Det känns mycket skönt att landstinget nu tar ett större och tydligare ansvar för den här gruppen.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]