fredag, februari 11, 2011

 

Farlig utryckning i Vimmerby

Arbetsmiljöverket har länge pekat på brister i arbetsmiljön vid ambulansstationen i Vimmerby. Nu har det gått så långt att landstinget hotas med vite om inte problemen åtgärdas. Senast den 1 september måste de fem olika brister som påtalats åtgärdas, annars drabbas landstinget av vite på sammanlagt 260 000 kronor. Arbetsmiljöverket konstaterar att ambulansstationens lokaler ur arbetsmiljömässig synpunkt inte är anpassade för verksamheten. Bl a riskerar ambulansföraren, att vid snabba utryckningar, krocka med bilar eller gående eftersom utfarten från ambulansstationen går över en parkering. Ärendet är inte nytt utan har pågått i flera år, och man kan verkligen fråga sig varför inget har gjorts åt problemen.

På landstingsfullmäktiges sammanträde den 9 mars ställer jag därför en interpellation med fyra frågor till det ansvariga landstingsråd Lena Segerberg (S).
Jag frågar bland annat vad hon tänker göra för att säkerställa att vitet inte verkställs. Personalens arbetsmiljö är under all kritik och ambulansens utfart är en fara för allmänheten. Till det ska alltså läggas risken att skattebetalarnas pengar används till viten för att landstinget inte haft kraften att åtgärda bristerna i tid.

Ambulansstationen i Vimmerby är inte det enda ärendet där Arbetsmiljöverket kritiserat landstinget. Även när det gäller Kristinebergs hälsocentral i Oskarshamn har den statliga myndigheten krävt åtgärder för att rätta till bristerna i arbetsmiljön. Därför frågar jag också Segerberg om hon anser att landstinget generellt behöver se över sina rutiner för kontroll och uppföljning av arbetsmiljön.

Här kan du läsa interpellationen i sin helhet.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]