onsdag, februari 23, 2011

 

Möte med psykiatrin

Idag har jag "pryat" inom psykiatrin. Under en förmiddag deltog jag i arbetet på psykiatrins intensivvårdsavdelning i Kalmar. Det är ett bra sätt att få en bild av verkligheten och få kontakt med folk även på golvet. Som politiker möter vi ju annars oftast verksamhetschefer på olika nivåer. Psykiatrin är förmodligen ett av de mest komplicerade områdena inom hälso- och sjukvården. Många patienter har s k dubbeldiagnoser som kräver parallella behandlingar. Ofta måste man dessutom ta juridisk hänsyn eftersom vissa ärenden handlar om LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård). Under en kort stund ska man göra ställningstaganden som handlar om fortsatt tvångsvård eller om patienten är frisk nog att skickas hem. Utan att ta ifrån en människa sin värdighet ska ett beslut fattas. Det är en mycket svår balansgång som handlar om ansvarstagande, respekt för den enskilde och ett gott bemötande. Det var i vart fall en mycket lärorik dag för mig som politiker och företrädare för allmänheten och jag träffade många vardagshjältar som arbetar mitt i vården.

Etiketter: ,


måndag, februari 21, 2011

 

Vem svartmålar?

Vänstermajoritetens strategi att kalla alla synpunkter på deras politik för svartmålning fortsätter. I fredags fick vi ett nytt exempel när jag skulle debattera verksamheten för Unga Vuxna inom psykiatrin i Kalmar med ansvarigt landstingsråd Linda Fleetwood (V) i Sveriges Radio Kalmar. Under två år har oförmågan hos den rödgröna majoriteten i såväl Kalmar kommun som landstinget varit total och man har inte kunna nå en överenskommelse. Verksamheten för Unga Vuxna vänder sig till ungdomar i åldern 16-24 år och finns nu i nio av tolv kommuner i länet. I Kalmar har man av någon anledning inte kunnat komma överens. Vad det beror på är svårt att förstå men tydligen ska den kommun i länet där flest ungdomar bor inte få den behövliga hjälpen. Majoritetens tillkortakommanden avfärdades dock som vanligt med argumentet att undertecknad svartmålar. I radioinslaget som föregick debatten ställer sig annars personalen vid Unga Vuxnamottagningen i Västervik lika oförstående till varför inget hänt. Linda gömde sig som vanligt bakom att det först ska göras en utvärdering. Hur länge då och varför arbetar man i så fall vidare på andra håll i länet? Nej det håller inte! När Fleetwood dessutom far med rena osanningar om att vi skulle varit med på de rödgrönas "dra-i-handbromsen-förslag" så är måttet rågat. Vi ville fortsätta och dessutom tillföra verksamheten 6 mkr för att göra det möjligt.

Radiodebatten blev för övrigt mycket konstig. Linda Fleetwood fick nämligen både inleda och avsluta den. I avslutningen angrep hon mig för svartmålning. Det fick jag inte ens möjlighet att bemöta utan då var programtiden lägligt nog slut. Konstigt! Jag har ju tidigare varit sportmedarbetare på Sveriges Radio Kalmar under nästan 25 år och många misstänkte kanske att det skulle ge mig fördelar i radiosammanhang. Det har nog snarare visat sig att det blivit tvärtom. Jag ska självklart inte ha någon "gräddfil" men samtidigt vill jag bli rättvist behandlad.

Här kan ni lyssna på inslagen som sändes i fredags.

Etiketter: , ,


söndag, februari 20, 2011

 

Sverigedemokraternas inkompetens

Här kan du se ett nytt exempel från veckan på sverigedemokraternas medvetna osanningar. Skaffa en valutaomvandlare till riksdagsgruppen!

Etiketter:


lördag, februari 19, 2011

 

Regionfrågan - vigsel eller separation?

Vänsterpartiets förra landstingsråd, Johnny Petersson, verkar vara mer aktiv inom politiken än på länge. Han drev inte lika mycket politik under hela förra mandatperioden som han verkar göra just nu. Han täcker alla områden från kommun, landsting och region till riksfrågor. Vad månde bliva? Är det en comeback på gång månne? Med tanke på den artikel som han idag skrev tillsammans med kommunalrådet Bertil Dahl i Barometern-OT så aktualiseras förstås frågan om en comeback. Annars är hans nuvarande politiska plattform som borgerlig vigselförrättare starkt begränsad men suget på att komma tillbaka verkar starkt.

Frågan är bara hur hans närmaste omgivning reagerar. Hur känner sig t ex det nya landstingsrådet Linda Fleetwood när hennes företrädare smyger runt i kulisserna och underminerar hennes position? Igår deltog Linda i överläggningar med övriga partier i länet och en person som utsetts av regeringen som kontaktperson inför en framtida regionindelning. Man kan fråga sig hur förankrat Peterssons och Dahls utspel om att dela Kalmar län var hos Fleetwood och övriga partikamrater i länet. Det man dock kan konstatera är att Johnny Petersson blir allt mer aktiv och ofta syns t ex i landstingshuset. Som borgerlig vigselförrättare har han kanske missuppfattat uppdraget och istället för att viga par försöker han föra län samman eller i vissa fall ställa dem inför en separation.

Etiketter: , ,


fredag, februari 11, 2011

 

Farlig utryckning i Vimmerby

Arbetsmiljöverket har länge pekat på brister i arbetsmiljön vid ambulansstationen i Vimmerby. Nu har det gått så långt att landstinget hotas med vite om inte problemen åtgärdas. Senast den 1 september måste de fem olika brister som påtalats åtgärdas, annars drabbas landstinget av vite på sammanlagt 260 000 kronor. Arbetsmiljöverket konstaterar att ambulansstationens lokaler ur arbetsmiljömässig synpunkt inte är anpassade för verksamheten. Bl a riskerar ambulansföraren, att vid snabba utryckningar, krocka med bilar eller gående eftersom utfarten från ambulansstationen går över en parkering. Ärendet är inte nytt utan har pågått i flera år, och man kan verkligen fråga sig varför inget har gjorts åt problemen.

På landstingsfullmäktiges sammanträde den 9 mars ställer jag därför en interpellation med fyra frågor till det ansvariga landstingsråd Lena Segerberg (S).
Jag frågar bland annat vad hon tänker göra för att säkerställa att vitet inte verkställs. Personalens arbetsmiljö är under all kritik och ambulansens utfart är en fara för allmänheten. Till det ska alltså läggas risken att skattebetalarnas pengar används till viten för att landstinget inte haft kraften att åtgärda bristerna i tid.

Ambulansstationen i Vimmerby är inte det enda ärendet där Arbetsmiljöverket kritiserat landstinget. Även när det gäller Kristinebergs hälsocentral i Oskarshamn har den statliga myndigheten krävt åtgärder för att rätta till bristerna i arbetsmiljön. Därför frågar jag också Segerberg om hon anser att landstinget generellt behöver se över sina rutiner för kontroll och uppföljning av arbetsmiljön.

Här kan du läsa interpellationen i sin helhet.

Etiketter: ,


onsdag, februari 09, 2011

 

När man själv vet bäst!

Dagens möte med landstingsstyrelsen blev ett nytt bevis på den rödgröna majoritetens självgodhet. Jag har redan tidigare beskrivit den något överlägsna attityd som vi oppositionsföreträdare allt som oftast möts av. Dagens möte var inget undantag. Rehabilitering, psykiatri och radiologi var några av huvudnumren och inställningen att vänstermajoriteten kan allt bäst själva fortsatte. Trots instämmande av tre förvaltningar att det behövs en kompetenssatsning kring hur man upprättar och följer upp de individuella rehabiliteringsplanerna, som vissa patienter enligt lag har rätt till, så vägrade majoriteten att bifalla ett sådant förslag. Anledningen är enkel - förslaget var en del av en motion skriven av mig, d v s en folkpartist. I många ärenden var man dessutom riktigt dåligt pålästa och verkade inte förstå vad frågorna handlade om. Förslag från andra än dem själva uppfattas hela tiden som svartmålning och tankar och engagemang kring förbättringsarbetet avfärdas som nonsens. Det monopol som man tror sig ha i att värna om svaga grupper stämmer allt som oftast inte alls. Dagar som den här är det lätt att fundera över varför det är lönt att engagera sig. Men då tänker jag på de patienter och den allmänhet som jag ska företräda i mitt uppdrag som politiker och då orkar jag kontigt nog en stund till.

Etiketter: , ,


 

Unga Vuxna i Kalmar lagt på is

Denna debattartikel var införd i dagens upplaga av Barometern-OT.

Rödgrön passivitet
I lördagens Barometern-OT försvarade det ansvariga landstingsrådet för psykiatrin, Linda Fleetwood (V), varför projektet för Unga Vuxna lagts på is i Kalmar.
Enligt Fleetwood avvaktar landstinget och den rödgröna majoriteten en utvärdering av den verksamhet som pågår på andra håll i länet. Detta är något som vi i landstingsalliansen är kritiska till.

Den rödgröna majoriteten har visat stor passivitet kring psykiatrin under en längre tid. Ett exempel på det var när vi alliansföreträdare vid höstens budgetbehandling föreslog en resursförstärkning på sex miljoner kronor till psykiatrin. Detta gjorde vi bland annat för att kunna klara en fortsatt utbyggnad av verksamheten för Unga Vuxna i länet. Förslaget avslogs då av en samlad vänstermajoritet. Psykiatrin var ett prioriterat område för alliansen både som valfråga förra året och vid det efterföljande arbetet med landstingsplanen för 2011-2013.

Vi tvekar inte utan vill satsa på Unga Vuxna. Det har vi visat i praktisk handling. Vi vet att den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar och särskilt bland våra tonåringar. Det är trist att den rödgröna majoriteten inte inser de stora behov som finns i denna grupp.

Med tanke på att landstinget uppvisar ett överskott på 226 miljoner kronor för föregående år kan den sittande rödgröna majoriteten knappast skylla på resursbrist. Sanningen är nog snarast att psykiatrin aldrig varit ett viktigt område för de rödgröna att satsa på.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]