onsdag, januari 19, 2011

 

Ett steg för bättre rehabilitering

Nästa vecka sammanträder landstingsstyrelsens arbetsutskott. Då kommer svaret på in motion om allas rätt till individuella rehabiliteringsplaner behandlas. I motionen föreslås att en genomförandeplan tas fram för att alla patienter som är i behov av rehabiliteringsinsatser erbjuds en individuell rehabiliteringsplan. Vidare föreslås att landstinget i samverkan med länets kommuner arbetar fram en gemensam utbildningssatsning för att höja personalens kompetens i att ta fram och följa upp dessa planer. Detta helt enligt Hälso- och sjukvårdslagen samt Socialstyrelsens intentioner. Det är rimligt att denna rättighet även gäller patienter med behov i Kalmar län.

Bl a har ett flertal brukarorganisationen yttrat sig positivt i remisser. Såväl Synskadades riksförbund, Strokeföreningen, Neurologiskt handikappades riksförbund, DHR i Kalmar län samt Tandvårdsskadeförbundet stöder motionens förslag och anser att rehabiliteringsarbetet kan förbättras. I svaren från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen samt psykiatriförvaltningen betonas särskilt behovet av den kompetenssatsning som föreslås i motionen.

Jag skrev motionen redan i maj förra året och i princip bifölls min motion i samband med behandlingen av landstingsplanen i november eftersom den rödgröna majoriteten var förutseende och skrev in mina förslag i budgeten. Det är glädjande att vänstermajoriteten kan ta till sig av förslag som syftar till att förbättra vården för utsatta patientgrupper med stora behov. Att förslagen är efterlängtade märks inte minst av de remissvar som kommit in från brukarorganisationerna.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]