lördag, januari 01, 2011

 

Den gode ledaren

Årets första dag innebär ett unikt tillfälle att se framåt. Vilka möjligheter medför det nya året? Vad kan jag förändra i min livsstil, mitt arbetssätt eller hur jag uppträder mot andra i olika situationer. Just nu läser jag en av mina julklappsböcker - Ledaren av Peter Örn. Peter har varit ordförande i Folkpartiets Ungdomsförbund, partisekreterare och chef i Röda Korset, Riksteatern samt för Sveriges Radio. Han beskriver på olika sätt dilemmat av att vara ledare men synsättet går att använda för egentligen varje människa i olika situationer. Många ser ofta ledaren som en säker person med bestämda uppfattningar som har lätt att fatta beslut men Peter menar att detta inte alls kännetecknar en god ledare. Istället lyfter han bl a fram ledarens förmåga att kunna lyssna och vara närvarande. Han pekar då inte enbart på den fysiska närvaron utan på ett djupare engagemang. Den gode ledaren inser också att makt är ansvar. Att fatta beslut är inte självklart för någon. Det handlar om att lära sig av andra och att våga släppa fram andra människors kompetens och vilja att medverka. Det handlar om att synliggöra människor och att göra andra delaktiga. Hos den bäste ledaren finns det även en rädsla från vilken man hämtar mod för att rätt beslut ska kunna tas. Ibland känner vi alla rädsla och otillräcklighet men det är förmodligen just det som lägger grunden för ett mer mänskligt beteende där handlingarna inte kännetecknas av någon form av ryggradsbeteende där vi inte reflekterar över vad som är rätt och vad som är fel. Här har vi som politiker mycket att fundera över. Att ibland våga erkänna att beslutsfattande är svårt är bara mänskligt och det innebär förmodligen att vi möts av mer respekt från våra väljare. År 2011 hoppas jag mer kan kännetecknas av ett sådant tänkande. Jag ska i vilket fall göra mitt bästa för att leva upp till det.

Utmaningarna inom svensk hälso- och sjukvård är många. En av de största är den psykiska ohälsan. Jag har tidigare skrivit om tendensen att prioritera rena kroppsliga somatiska sjukdomar och att glömma det själsliga. Det finns alltid två sidor av oss men vi glömmer ofta det psykiska välbefinnandet som påverkas av så många olika saker. Vi har ofta en förmåga att behandla en sak i taget utan att se helheten. Dagligen frågar någon oss hur vi mår. Svaret inskränker sig ofta till det rent kroppsliga eftersom vi har svårt att tala om själen. Vi kan säga att jag har ont i huvudet, har halsont eller värk i ett knä men hur ofta vågar vi erkänna att vi är lite nere eller rent av deprimerade? För mig innebär 2011 ett ökat fokus på den psykiska ohälsan och olika former av lättare s k vardagspsykiatri. Jag talar då inte om psykiatriska sjukdomar utan lättare åkommor som på sikt kan leda till större problem. Det är viktigt att vi tidigare kan möta tendenser som annars på sikt kan leda till stort lidande. Först när vi´klarar detta kan vi tala om en komplett hälso- och sjukvård som är till för alla människor och för hela människan. God fortsättning!

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]