måndag, januari 24, 2011

 

Ett steg i rätt riktning för barn- och ungdomspsykiatrin

Idag invigdes de nya lokalerna för barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården i Kalmar. De gamla lokalerna har under en längre tid varit föremål för kritik. Bl a har jag vid ett flertal tillfällen kritiserat den rödgröna majoriteten för passivitet. Detta har bl a skett i interpellationer och insändare där han påpekat den ohållbara situation som både vårdtagare och personal befunnit sig i.

De nya lokalerna är därför verkligen efterlängtade och välbehövliga. Tidigare höll patienterna till i lokaler som närmast påminde om skyddsrum. Det är knappast en lämplig vårdmiljö för barn och ungdomar med behov av psykiatrisk vård och behandling. En tidigare mörk och fönsterlös vårdmiljö med synliga rörledningar, betonggolv, dålig ventilation och ständig lukt av fukt är nu ersatt av ljusare och trevligare utrymmen där förutsättningarna för tillfrisknande nu avsevärt förbättrats. Samtidigt får personalen en väsentligt bättre arbetsmiljö vilket också ökar möjligheten till goda vårdresultat.

De känns skönt att det äntligen hänt något och att även denna patientgrupp nu får ett lyft. Samtidigt måste arbetet med att skapa ändamålsenliga och goda vårdmiljöer inom psykiatrin fortsätta. Det är en skyldighet vi har som förtroendevalda.

Etiketter: ,


fredag, januari 21, 2011

 

Samordnade insatser för den enskildes bästa

Idag höll den nya styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län sitt första möte. Det var nästan idel nya ansikten från kommunerna och landstinget som ingår i förbundet. Själv tillhör jag "gamlingarna" och gör min andra period i styrelsen. Efter valet i september stod det klart att styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län skulle få en Alliansmajoritet efter fyra år med rödgrönt styre och när styrelsen idag skulle välja ny ordförande föll valet på mig. Jag är oerhört tacksam över förtroendet att få ta över ordförandeklubban för denna mycket viktiga verksamhet. Samordningsförbundet är en viktig samverkansform, där vi försöker riva administrativa murar mellan olika aktörer som en person som genomgår rehabilitering kan möta. Individen ska stå i centrum, inte myndigheterna.

Samordningsförbundet i Kalmar län bildades 2005. I förbundets regi bedrivs projekt inom finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan landstinget, länets samtliga kommuner, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen. Syftet är att utveckla insatser som ger människor i yrkesverksam ålder möjlighet att återfå eller förbättra sin arbetsförmåga. Allt arbete sker med stark lokal förankring, där kunskapen om den enskilde är bäst. Både samhället och individen tjänar på samarbete och samförstånd mellan myndigheterna, istället för revirtänkande och motsättningar. Utvärderingar som hittills gjorts av verksamheten visar mycket goda resultat.

Min ambition som ordförande är att ytterligare förstärka grunduppdraget med effektivt resursutnyttjande och samverkan kring individen. Mycket bra har gjorts, men vi kan åstadkomma ännu mer och ännu bättre tillsammans. Utmaningarna är många och det är bara en liten del av de personer som har behov av samordnade insatser som också får dem.

Etiketter: , , , ,


onsdag, januari 19, 2011

 

En får tacke´

I gårdagens upplaga av Östra Småland för tidningen på ledarplats fram önskemålet att Pär Nuder ska bli ny partiledare för socialdemokraterna. Det kommer onekligen som en skänk från ovan för oss alliansföreträdare. På min personliga önskelista står nämligen Pär Nuder och Tomas Östros högst. Nu har man chans att starta om med en ny modig och ung ledare och då för Östran från Pär Nuder. Har man verkligen ingen självbevarelsedrift inom rörelsen?

Etiketter: ,


 

Ett steg för bättre rehabilitering

Nästa vecka sammanträder landstingsstyrelsens arbetsutskott. Då kommer svaret på in motion om allas rätt till individuella rehabiliteringsplaner behandlas. I motionen föreslås att en genomförandeplan tas fram för att alla patienter som är i behov av rehabiliteringsinsatser erbjuds en individuell rehabiliteringsplan. Vidare föreslås att landstinget i samverkan med länets kommuner arbetar fram en gemensam utbildningssatsning för att höja personalens kompetens i att ta fram och följa upp dessa planer. Detta helt enligt Hälso- och sjukvårdslagen samt Socialstyrelsens intentioner. Det är rimligt att denna rättighet även gäller patienter med behov i Kalmar län.

Bl a har ett flertal brukarorganisationen yttrat sig positivt i remisser. Såväl Synskadades riksförbund, Strokeföreningen, Neurologiskt handikappades riksförbund, DHR i Kalmar län samt Tandvårdsskadeförbundet stöder motionens förslag och anser att rehabiliteringsarbetet kan förbättras. I svaren från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen samt psykiatriförvaltningen betonas särskilt behovet av den kompetenssatsning som föreslås i motionen.

Jag skrev motionen redan i maj förra året och i princip bifölls min motion i samband med behandlingen av landstingsplanen i november eftersom den rödgröna majoriteten var förutseende och skrev in mina förslag i budgeten. Det är glädjande att vänstermajoriteten kan ta till sig av förslag som syftar till att förbättra vården för utsatta patientgrupper med stora behov. Att förslagen är efterlängtade märks inte minst av de remissvar som kommit in från brukarorganisationerna.

Etiketter: ,


fredag, januari 14, 2011

 

Huvudlöst förslag eller bara vanlig sossepanik?

Dagens Barometern-OT tar upp frågan om det framtida landshövdingeskapet. I en artikel, som till största delen baseras på uppgifter från socialdemokraterna, påstås att Kalmar län ska få gemensam landshövding med Kronobergs län. Detta skulle i så fall bli fallet när den nuvarande landshövdingen, Sven Lindgren, avgår under våren. Om detta vore sant skulle det i så fall vara mycket olyckligt. Även om en framtida regionindelning ska vara klar 2014 så är det viktigt för länets identitet och självbild att inte behandlas olika än andra län. Lägger man därtill kronobergarnas hittills svala intresse för att bilda region med Kalmar län så är det inte heller någon bra lösning. Vad hela frågan däremot visar är att det nu är hög tid att ta upp mer intensiva diskussioner med kringliggande län i regionfrågan.

Personligen har jag varit, och är fortfarande, mycket tveksam till om systemet med landshövdingar verkligen behövs. I mina ögon är det lika omodernt som monarkin och länsindelningar. Men har vi nu fortfarande en modell där landshövdingen är statens förlängda arm ut i länet, men även fungerar som representant för länsborna i motsatt riktning, så ska det självklart vara så i hela landet och inte bara gälla i vissa delar. På sikt ser jag dock en folkvald person som för vår talan som den enda lösningen. När man ser socialdemokraternas ivriga agerande i frågan, och de rykten man säger sig reagera på, så undrar man bara om allt inte är ett rent politiskt utspel för att komma ut på banan av ett parti som annars befinner sig i massmedial skugga i de politiska sakfrågorna. Kanske skulle partiet istället ägna mer energi och kraft åt regionfrågan så vi får en långsiktig lösning efter 2014 då regionindelningen ska vara klar.

Etiketter: , ,


onsdag, januari 05, 2011

 

Elektronisk fotboja på äldre?

Anette Lingmerth, nytillträtt socialdemokratiskt kommunalråd i Kalmar, utesluter inte att en del äldre i framtiden ska kunna utrustas med GPS för att kunna undvika tragiska olyckor liknande den som hände när en inlåst 65-årig kvinna frös ihjäl på inre borggården på Kalmar Slott i nyårshelgen. Förslaget får mig närmast att tänka på de elektroniska fotbojor som vissa brottslingar tvingas bära för att de ska kunna lokaliseras var de befinner sig. Jag förstår den frustration som finns men att införa åtgärder som är rent integritetskränkande kan inte vara en bra lösning. Det måste finnas andra och mer mänskliga alternativ. Lingmerth kanske istället borde se över bemaninngen vid våra särskilda boenden. Om jag inte minns fel redovisar Kalmar kommun ekonomiska överskott tack vare de extra resurser som alliansregeringen tillskjutit. Använd dessa medel till mer personal där den behövs mest. Det finns i så fall andra ekonomiska satsningar i den här kommunen som man mer kan ifrågasätta.

Etiketter: ,


måndag, januari 03, 2011

 

Chans att spara pengar?

Centerpartiets kommunalråd i Uppsala, Stefan Hanna, har hamnat i rejält blåsväder efter att på sin blogg ha föreslagit att en särskild tjockisskatt ska införas för överviktiga. Anledningen är att personer med fetma belastar den offentliga välfärdssystemet mer än andra människor. Beskrivningen av problemet är rätt men lösningen helt fel och Hanna har - med all rätt - fått kritik av såväl parti- som allianskollegor. Själv har jag gått ner 26 kilo sedan i slutet av april och frågan är vilket skatteavdrag detta skulle medföra enligt Stefan Hannas system?

Etiketter: ,


 

Ömsesidig och begriplig respekt

Nyårshelgen innebär varje år en prövning för alla hundar och deras ägare. Många av våra favoritsällskapsdjur är nämligen extremt skotträdda och nyårets smällande och raketskjutande innebär en lång pina. Med tanke på den debatt som pågått en längre tid om koppeltvång på offentliga platser i Kalmar kommun skulle man kunna göra visa paralleller. Många hundägare har svårt att förstå mitt och många andras krav på koppeltvång men däremot vädjar man om att vi andra ska visa respekt genom att inte skjuta raketer på nyårsafton. När man nu själv blir drabbad så kanske debatten blir begriplip. För mig handlar det om respekt mot andra att hålla sin hund kopplad men även om respekt mot hundar och deras ägare att avstå från smällandet. Det är självklart att respekten gäller åt båda håll.

Etiketter: ,


 

Tragisk händelse dominerade dagen

Söndagen har tyvärr mest bestått av en stark olustkänsla. Det tragiska beskedet att en 65-årig kvinna frusit till döds instängd på den inre borggården på Kalmar Slott har överskuggat allt annat. Själv var jag på den nyårsbön som hölls i Slottskyrkan under nyårsaftonens eftermiddag och med stor sannolikhet fanns kvinnan också med på den. När den inre borggården senare på kvällen låstes blev den förolyckade kvinnan kvar.

Etiketter: ,


lördag, januari 01, 2011

 

Den gode ledaren

Årets första dag innebär ett unikt tillfälle att se framåt. Vilka möjligheter medför det nya året? Vad kan jag förändra i min livsstil, mitt arbetssätt eller hur jag uppträder mot andra i olika situationer. Just nu läser jag en av mina julklappsböcker - Ledaren av Peter Örn. Peter har varit ordförande i Folkpartiets Ungdomsförbund, partisekreterare och chef i Röda Korset, Riksteatern samt för Sveriges Radio. Han beskriver på olika sätt dilemmat av att vara ledare men synsättet går att använda för egentligen varje människa i olika situationer. Många ser ofta ledaren som en säker person med bestämda uppfattningar som har lätt att fatta beslut men Peter menar att detta inte alls kännetecknar en god ledare. Istället lyfter han bl a fram ledarens förmåga att kunna lyssna och vara närvarande. Han pekar då inte enbart på den fysiska närvaron utan på ett djupare engagemang. Den gode ledaren inser också att makt är ansvar. Att fatta beslut är inte självklart för någon. Det handlar om att lära sig av andra och att våga släppa fram andra människors kompetens och vilja att medverka. Det handlar om att synliggöra människor och att göra andra delaktiga. Hos den bäste ledaren finns det även en rädsla från vilken man hämtar mod för att rätt beslut ska kunna tas. Ibland känner vi alla rädsla och otillräcklighet men det är förmodligen just det som lägger grunden för ett mer mänskligt beteende där handlingarna inte kännetecknas av någon form av ryggradsbeteende där vi inte reflekterar över vad som är rätt och vad som är fel. Här har vi som politiker mycket att fundera över. Att ibland våga erkänna att beslutsfattande är svårt är bara mänskligt och det innebär förmodligen att vi möts av mer respekt från våra väljare. År 2011 hoppas jag mer kan kännetecknas av ett sådant tänkande. Jag ska i vilket fall göra mitt bästa för att leva upp till det.

Utmaningarna inom svensk hälso- och sjukvård är många. En av de största är den psykiska ohälsan. Jag har tidigare skrivit om tendensen att prioritera rena kroppsliga somatiska sjukdomar och att glömma det själsliga. Det finns alltid två sidor av oss men vi glömmer ofta det psykiska välbefinnandet som påverkas av så många olika saker. Vi har ofta en förmåga att behandla en sak i taget utan att se helheten. Dagligen frågar någon oss hur vi mår. Svaret inskränker sig ofta till det rent kroppsliga eftersom vi har svårt att tala om själen. Vi kan säga att jag har ont i huvudet, har halsont eller värk i ett knä men hur ofta vågar vi erkänna att vi är lite nere eller rent av deprimerade? För mig innebär 2011 ett ökat fokus på den psykiska ohälsan och olika former av lättare s k vardagspsykiatri. Jag talar då inte om psykiatriska sjukdomar utan lättare åkommor som på sikt kan leda till större problem. Det är viktigt att vi tidigare kan möta tendenser som annars på sikt kan leda till stort lidande. Först när vi´klarar detta kan vi tala om en komplett hälso- och sjukvård som är till för alla människor och för hela människan. God fortsättning!

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]