torsdag, december 09, 2010

 

Varför mörkas röntgenutredningen i Kalmar län?

Landstingsfullmäktige i Kalmar län lägger vid den årliga behandlingen av landstingsplanen ut olika utredningsuppdrag. Ett av dessa uppdrag var att göra en översyn av den radiologiska verksamheten i länet. Detta uppdrag skulle slutredovisats vid gårdagens landstingsstyrelsemöte men de rödgröna föreslog att ärendet skulle skjutas framåt i tiden och istället komma upp till behandling på landstingsstyrelsen i februari nästa år. Självklart kan man ha funderingar kring anledningen. Samtidigt har det nämligen cirkulerat uppgifter om att utredningen skulle offentliggjorts igår. Detta sade sig de rödgröna inte känna till vid en direkt fråga. Nu har det kommit till min kännedom att utredningen som Helseplan gjort är daterad den 26 oktober och då ter sig agerandet än märkligare. Frågan som infinner sig är förstås: Varför mörkas utredningen kring radiologverksamheten och vilka förändringar föreslås? Det är tydligt att den rödgröna landstingsmajoriteten har något att dölja. Kanske handlar det om en avveckling av röntgenverksamheten i Vimmerby eller är förslagen än mer långtgående?

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]