onsdag, december 08, 2010

 

Varför inte jämlik ambulanssjukvård?

Hur jämlik är egentligen hälso- och sjukvården i Kalmar län? Frågan är berättigad efter dagens möte med landstingsstyrelsen där en utredning om landstingets ambulansverksamhet och ett förslag om målsättning för ambulansverksamhetens inställelsetid behandlades. Utredningen gav nämligen snarare anledning till fler frågor än svar på dessa. Det saknades t ex besked på hur inställelsetiderna ser ut i olika delar av länet och hur samarbetet kan ske med kommunerna och räddningstjänstens kring IVPA (I Väntan På Ambulans). Här är det viktigt att utalarmering sker blixtsnabbt vid t ex hjärtstopp. Ytterligare en fråga som saknar svar är varför det är särskilt lämpligt att dra gränsen för vilka stationer som ska vara jour- respektive beredskapsstation vid 1 100 uppdrag/år. Alliansen konstaterar också att majoriteten har antagit ett annat, lägre mål för väntetider, än det som Socialstyrelsen angivit på riksnivå. Frågan är varför vi ska ha lägre ambitioner än övriga landet.

Trot den rödgröna majoritetens vackra ord om jämlik vård i hela länet vägrade man att tillmötesgå Alliansens till mötes i vårt förstahandsförslag att ärendet skulle återremitteras för ytterligare utredning. Istället stod man fast vid sitt ursprungsförslag att det ska skilja i väntetid mellan olika länsdelar vid direkta "blåljusutryckningar". Enligt de rödgröna ska det räcka att 85% nås inom 20 minuter i hela länet medan Alliansen vill ha en målsättning där 85% nås oavsett vilken ambulansstation man tillhör. Dessutom kräver vi, precis som landstingets revisorer har skrivit i sin revisionsrapport, att beslut om inställelsetider för ambulansorganisationen ska tas av landstingsfullmäktige. Det här är en viktig demokratifråga och majoriteten ska inte gömma sig bakom tjänstemännen. De ska ta sitt politiska ansvar.

Det rödgröna beslutet kommer att slå hårt mot invånarna i länets utkanter och därmed glesbygden och slutsatsen blir att man som länsbo inte är lika mycket värda som övriga. Allt fagert snack om jämlik vård från vänsterkartellen verkar vara som bortblåst.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]