onsdag, december 15, 2010

 

Konkurrens - men på vems villkor?

Under hösten uppmärksammade media den s k konkurrensklausul som tillämpas på flera håll i landstingets verksamheter. Det aktuella fallet handlade om en läkare med placering vid den landstingsdrivna hälsocentralen i Ljungbyholm men som omplacerades till en hälsocentral på Öland eftersom han meddelat att han tänkte börja en tjänst på en enhet som drivs i privat regi. Landstingets primärvårdsförvaltning hänvisade i det här fallet att man tillämpade den konkurrensklausul som finns och som redan används t ex inom Folktandvården. Reaktionerna från allmänheten var starka, inte minst från läkarens patienter. I landstinget betonas ständigt det patientfokus som ska finnas inom hälso- och sjukvården men i det här fanns det brister hur läkaren och hans patienter informerades om orsaken till omplaceringen. I det här fallet kom patienterna i kläm.

Vid dagens sammanträde med Personaldelegationen lämnade Landstingsalliansen in en skrivelse där personalenheten gavs i uppdrag att vid nästa sammanträde återkomma med en redovisning av hur denna konkurrensklausul tillämpas i landstingets olika verksamheter, Utifrån den redovisningen ska det sedan tas fram ett gemensamt underlag och förslag till beslut för hur liknande fall ska hanteras i framtiden. Införandet av Hälsoval i Kalmar län i primärvården innebär att landstinget förmodligen kommer att hamna i liknande situationer fler gånger och då är det viktigt att det finns övergripande principer för hur man agerar.

Vad händer t ex när en läkare byter mellan anställningar på två olika landstingsdrivna hälsocentraler? Vad jag vet har den konkurrensklausul som man hänvisar till aldrig varit uppe till politisk behandling och godkännande vilket är märkligt. Politiken har alltid det yttersta ansvaret för verksamheten därför bör ett sådan principiellt viktigt ställningstagande komma upp till behandling och beslut i Personaldelegationen. Där finns det övergripande ansvaret för landstingets personalpolitik samlat, Risken är annars att tillämpningen blir godtycklig och att den skiljer sig åt från fall till fall.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]