fredag, december 31, 2010

 

Gott slut med framtidstro

Så här på årets sista dag tittar man gärna tillbaka och försöker sammanfatta årets framgångar men även dess motgångar. Som alltid ska man ta ansats inför det nya utifrån det positiva som skett och lära sig av dessa för att kunna möta de problem som förr eller senare kommer under det nya året. Det här är något jag inte minst lärt mig utifrån den resa jag gjort med mitt eget välbefinnande. När året startade vägde jag runt 120 kilo och situationen var på sikt ohållbar. I slutet av april påbörjade jag därför under kontrollerade former ett viktminskningsprogram. När jag startade visade vågen på 117, 5 kilo vilket ändå var en liten minskning efter att jag tagit upp tränandet igen. En kombination av bättre kost och mer träning har inneburit att vågen nu åtta månader senare visar 91,4 kilo och midjemåttet har minskat med ca 26 centimeter men framför allt mår jag mycket bättre och hatar inte mig själv varje gång jag ser mig själv i spegeln. Att ta ansvar för sin egen situation är egentligen utgångspunkten om man som förtroendevald även ska ta på sig ett samhällsansvar för andra. Några kilo av fett finns kvar att plocka och några kilo muskler kan läggas på. Visst har resan även inneburit motgångar. Vägen har inte varit guldkantad. Jag har fallit för frestelser i form av godis, kakor och onyttig mat men hela tiden tittat framåt för det är trots allt bara framtiden jag kan påverka. Jag kan lära mig och dra erfarenheter av det som hänt men aldrig påverka det som skett. Det finns därför ingen anledning att gräma sig och bli självkritisk.

Rent politiskt innebar inte året någon anledning till hurrarop på landstingsnivå där de rödgröna fortsätter sitt styre. Jag har vid flera tillfällen försökt att peka på brister som finns inom t ex psykiatri och rehabilitering men vi har inom landstingsalliansen uppenbarligen inte varit tillräckligt skickliga på att visa de skiljelinjer som ändå finns i hälso- och sjukvårdspolitiken. På riksplanet fortsätter Alliansens lyckade samarbete där man i en svår finanskris tog ansvar för landet och där vi nu står bra rustade inför framtiden. De mest oroande tendenserna inom samhällsutvecklingen är annars de rent främlingsfientliga strömningarna och den terrorism som nu även verkar ha nått vår tidigare skyddade del av världen. Det är bara att konstatera att vi tidigare varit allt för passiva att bemöta t ex Sverigedemokraterna i den politiska debatten, SD får nu också möjlighet att rida på den främlingsfientliga våg som finns.

Jag tänker återkomma till mina förhoppningar inför 2011 i ett inlägg i morgon, på årets allra första dag. Jag vill till sist önska alla ett gott slut på det nya året med förhoppningar om ett Gott Nytt 2011!

GOTT NYTT ÅR!

Etiketter: , , ,


fredag, december 24, 2010

 

God Jul!!!

Så här mitt på julafton slås man av den moderna informationteknikens oerhörda möjligheter. Själv är jag uppvuxen under 60- och 70-talet då julkort och telefon var det enda sättet att förmedla sina julhälsningar på. Numera är möjligheterna närmast oändliga. Visst är det personliga julkortet fortfarande det jag föredrar men Facebook, MMS, SMS, Twitter och e-post ger nya chanser att på ett snabbt och billigt sätt dela med sig av julhälsningar. Bara idag har har jag varit i kontakt med släkt och vänner tacke vare modern teknik som jag annars kanske inte hade kunnat dela gemenskap med.

Visst kan det ibland vara lätt att bli kritisk till den opersonlighet som modern informationsteknik för med sig men samtidigt har den otroliga möjligheter till ett stort kontaktnät som man annars förmodligen inte haft. Det är jag glad för julafton 2010. Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt God Jul med uppmaning att ta det lugnt i trafiken och tänka på de människor som kanske inte har samma möjlighet att ha släkter och vänner kring sig. Just den tanken får mig att skämmas lite och inse att jag inte alltid gör tillräckligt mycket. Omtanke, värme och gemenskap betyder särskilt mycket just den här dagen.

Etiketter: ,


onsdag, december 22, 2010

 

Obegripligt beslut

Lite i skymundan av budgeten (det kanske rent av var avsikten) behandlades i måndags mitt medborgarförslag i kommunfullmäktige i Kalmar om koppeltvång på hundar på allmän plats. Medborgarförslaget har ju blivit en följetong här på bloggen och ett bevis på byråkraters och politikers enorma beslutsvånda i en fråga som verkligen berör alla kommuninvånare. Beslutet blev efter fyra år i byråkratkvarnen en halvmessyr där kopplingstvång införs i vissa delar av tätorten men inte i andra. Bor man i Djurängen, Funkabo, Norrliden och Smedby får man räkna med att träffa på herrelösa hundar medan boende på Kvarnholmen, Bremerlyckan, Gamla Stan och Ängö slipper det. Varför respekten i dessa områden skulle vara större än i de delar av staden där det t ex finns betydligt mer småbarn är för mig obegripligt.

Jag blir bara så trött över vissa ungmoderaters associationer mellan begreppen koppeltvång och liberalism. För dessa handlar uppenbarligen liberalismen om deras egen frihet och ingen annans. Om de läst på något mer och inte gjort sin egen tolkning till egoism så hade de förstått att liberalismen och kopplingen till frihet samtidigt innebär att min frihet inte får gå ut över någon annans. Om nu dessa nyliberaler hade följt sin liberala tolkning helt ut så skulle man ju inte ens röstat för kommunstyrelsens förslag utan gått på linjen att inte införa något koppeltvång alls, Koppeltvånget handlar inte om hundrädsla, det handlar om förmågan att kunna visa andra människor respekt. Antingen gäller respekten alla eller ingen!

Etiketter: , , ,


måndag, december 20, 2010

 

KLT - en prövning

Att åka med Kalmar läns Trafik (KLT) är på alla sätt en prövning. I helgen använde vi på nytt Länstrafiken som fortskaffningsmedel för att slippa att halka omkring längs vägarna i bil. Jag hade lagom lyckats glömma min och Rödstrumpans tur i början av det här året. Även då hade det snöat och KLT drabbades som vanligt av något slags handlingsförlamning. Resan upp gick till en början med buss där biljettautomaten inte fungerade. Samma hände för övrigt förra helgen när vi skulle åka hem från Oskarshamn. Även då släpptes folk till synes okontrollerat på bussen. Den här gången fick det till följd att en liten flicka hamnade på fel buss, vilket hon kom på en halv mil utanför Oskarshamn. Bussen var redan kraftigt försenad och nu fick den invänta barnets mamma som skulle hämta i bil vid en hållplats. Där satt alla resenärer och hoppade, vissa medvetna om att man skulle missa ett anslutande tåg i Västervik. Till saken hör att samma sak inträffade vid Kåremo, norr om Kalmar. Även där hade någon hamnat på fel buss. Tänk om chauffören hade kunnat fråga vart resenärerna skulle även om nu KLT inte verkar behöva ha in intäkter från resenärerna.

Redan i förväg hade jag farhågor om hemresan med Kustpilen (tåg) från Linköping till Kalmar. Som vanligt var stora delar av maskinparken inne på service. Vi kollade flera gånger på nätet och fick beskedet att tåget skulle gå. Vi var på plats på perrongen men ca tio minuter före avgång fick vi det befarade beskedet: Tåget inställt och ersätts med buss. Visste man verkligen inte det tidigare? Känslan av att man mörkade för att passagerna inte skulle hinna boka om biljetter infann sig självklart. En timme och en kvart försenade ankom vi till sist till Kalmar efter det att bussen bl a släppt av passagerare för att handla i affärer.

När detta hände senast utnyttajde vi inte resegarantin som finns men den här gången är det en principsak. KLT brister gång efter annan i information till sina resenärer. Det fanns som vanligt ingen tillgång till vatten eller något annat under resan. Min uppmaning till andra resenärer är att utnyttja resegarantin för KLT måste få veta att man missköter sitt uppdrag och att man inte ger sina resenärer den service man förtjänar. Nu är i alla fall mitt tålamod och min snällhet på upphällningen. Skärpning KLT!

Här hittar du KLT:s blankett för att använda resegarantin.

Etiketter: , ,


onsdag, december 15, 2010

 

Konkurrens - men på vems villkor?

Under hösten uppmärksammade media den s k konkurrensklausul som tillämpas på flera håll i landstingets verksamheter. Det aktuella fallet handlade om en läkare med placering vid den landstingsdrivna hälsocentralen i Ljungbyholm men som omplacerades till en hälsocentral på Öland eftersom han meddelat att han tänkte börja en tjänst på en enhet som drivs i privat regi. Landstingets primärvårdsförvaltning hänvisade i det här fallet att man tillämpade den konkurrensklausul som finns och som redan används t ex inom Folktandvården. Reaktionerna från allmänheten var starka, inte minst från läkarens patienter. I landstinget betonas ständigt det patientfokus som ska finnas inom hälso- och sjukvården men i det här fanns det brister hur läkaren och hans patienter informerades om orsaken till omplaceringen. I det här fallet kom patienterna i kläm.

Vid dagens sammanträde med Personaldelegationen lämnade Landstingsalliansen in en skrivelse där personalenheten gavs i uppdrag att vid nästa sammanträde återkomma med en redovisning av hur denna konkurrensklausul tillämpas i landstingets olika verksamheter, Utifrån den redovisningen ska det sedan tas fram ett gemensamt underlag och förslag till beslut för hur liknande fall ska hanteras i framtiden. Införandet av Hälsoval i Kalmar län i primärvården innebär att landstinget förmodligen kommer att hamna i liknande situationer fler gånger och då är det viktigt att det finns övergripande principer för hur man agerar.

Vad händer t ex när en läkare byter mellan anställningar på två olika landstingsdrivna hälsocentraler? Vad jag vet har den konkurrensklausul som man hänvisar till aldrig varit uppe till politisk behandling och godkännande vilket är märkligt. Politiken har alltid det yttersta ansvaret för verksamheten därför bör ett sådan principiellt viktigt ställningstagande komma upp till behandling och beslut i Personaldelegationen. Där finns det övergripande ansvaret för landstingets personalpolitik samlat, Risken är annars att tillämpningen blir godtycklig och att den skiljer sig åt från fall till fall.

Etiketter: ,


torsdag, december 09, 2010

 

Fortsatta centraliseringssträvanden i rödgröna landstinget

Som jag antydde i mitt senaste blogginlägg kunde förslagen i utredningen kring radiologin i länet vara långtgående. Oj så rätt jag hade. Inte nog med att röntgen i Vimmerby föreslås avvecklas. I Helseplans utredning skulle t ex mammografiverksamheten vid Oskarshamns sjukhus möta samma öde. Den 21 sidor långa utredningen föreslår vidare att röntgenjouren i Oskarhamn avvecklas någon gång under perioden januari - juni nästa år. Ett förslag som i sin förlängning kan äventyra sjukhusets status som akutsjukhus.

Anledningen till att den rödgröna landstingsmajoriteten sköt på behandlingen framstår nu som glasklar. Man mörkade helt enkelt avsiktligt och det är ingen tillfällighet att Helseplans utredning över radiologin blev diarieförd dagen efter landstingsstyrelsens sammanträde. Handläggningen har minst sagt varit märklig och vänsetramjoriteten har sig själv att skylla för den svekdebatt som nu kommer att uppstå. Det blir mycket svårt att svära sig fria från misstanken att det finns en dold agenda. Tydligen fortsätter den rödgrönas centraliseringssträvanden där nu även mellanlänets kvinnor skulle drabbas när mammografiverksamheten avvecklas i Oskarshamn.

Etiketter: , ,


 

Varför mörkas röntgenutredningen i Kalmar län?

Landstingsfullmäktige i Kalmar län lägger vid den årliga behandlingen av landstingsplanen ut olika utredningsuppdrag. Ett av dessa uppdrag var att göra en översyn av den radiologiska verksamheten i länet. Detta uppdrag skulle slutredovisats vid gårdagens landstingsstyrelsemöte men de rödgröna föreslog att ärendet skulle skjutas framåt i tiden och istället komma upp till behandling på landstingsstyrelsen i februari nästa år. Självklart kan man ha funderingar kring anledningen. Samtidigt har det nämligen cirkulerat uppgifter om att utredningen skulle offentliggjorts igår. Detta sade sig de rödgröna inte känna till vid en direkt fråga. Nu har det kommit till min kännedom att utredningen som Helseplan gjort är daterad den 26 oktober och då ter sig agerandet än märkligare. Frågan som infinner sig är förstås: Varför mörkas utredningen kring radiologverksamheten och vilka förändringar föreslås? Det är tydligt att den rödgröna landstingsmajoriteten har något att dölja. Kanske handlar det om en avveckling av röntgenverksamheten i Vimmerby eller är förslagen än mer långtgående?

Etiketter: ,


onsdag, december 08, 2010

 

Varför inte jämlik ambulanssjukvård?

Hur jämlik är egentligen hälso- och sjukvården i Kalmar län? Frågan är berättigad efter dagens möte med landstingsstyrelsen där en utredning om landstingets ambulansverksamhet och ett förslag om målsättning för ambulansverksamhetens inställelsetid behandlades. Utredningen gav nämligen snarare anledning till fler frågor än svar på dessa. Det saknades t ex besked på hur inställelsetiderna ser ut i olika delar av länet och hur samarbetet kan ske med kommunerna och räddningstjänstens kring IVPA (I Väntan På Ambulans). Här är det viktigt att utalarmering sker blixtsnabbt vid t ex hjärtstopp. Ytterligare en fråga som saknar svar är varför det är särskilt lämpligt att dra gränsen för vilka stationer som ska vara jour- respektive beredskapsstation vid 1 100 uppdrag/år. Alliansen konstaterar också att majoriteten har antagit ett annat, lägre mål för väntetider, än det som Socialstyrelsen angivit på riksnivå. Frågan är varför vi ska ha lägre ambitioner än övriga landet.

Trot den rödgröna majoritetens vackra ord om jämlik vård i hela länet vägrade man att tillmötesgå Alliansens till mötes i vårt förstahandsförslag att ärendet skulle återremitteras för ytterligare utredning. Istället stod man fast vid sitt ursprungsförslag att det ska skilja i väntetid mellan olika länsdelar vid direkta "blåljusutryckningar". Enligt de rödgröna ska det räcka att 85% nås inom 20 minuter i hela länet medan Alliansen vill ha en målsättning där 85% nås oavsett vilken ambulansstation man tillhör. Dessutom kräver vi, precis som landstingets revisorer har skrivit i sin revisionsrapport, att beslut om inställelsetider för ambulansorganisationen ska tas av landstingsfullmäktige. Det här är en viktig demokratifråga och majoriteten ska inte gömma sig bakom tjänstemännen. De ska ta sitt politiska ansvar.

Det rödgröna beslutet kommer att slå hårt mot invånarna i länets utkanter och därmed glesbygden och slutsatsen blir att man som länsbo inte är lika mycket värda som övriga. Allt fagert snack om jämlik vård från vänsterkartellen verkar vara som bortblåst.

Etiketter: ,


måndag, december 06, 2010

 

Visdomsord

Inför jul- och nyårshelgen känns det onekligen lite oroligt med tanke på den resa jag gjort för att minska vikten. Frestelserna är många och en del kommer jag att falla för. Det vet jag. För alla oss kan dessa ord från en av tränarna på mitt gym vara trösterika: "Det är inte det man äter mellan jul- och nyår som är farligt utan det man äter mellan nyår och jul." Med tanke på de julbord som serveras just nu infinner sig förstås frågan: När börjar julen?

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]