fredag, november 26, 2010

 

De rödgrönas medicin - köp mer piller!

Med lite distans till ett tvådagarslandstingsfullmäktige med budgetbehandling kan man konstatera att den rödgröna majorititeten fortfarande har svårt att kompromissa, för att inte säga att man har en direkt motvilja. Förvisso infann sig en något bättre samtalston än tidigare år men visst finns självgodheten och "slåsigsjälvförbröstetmentaliteten" kvar. Det finns också ett antal ömma tår som man inte gärna låter sig trampas på. Själv koncentrerade jag debatten till tre sådana områden - psykiatrin, rehabiliteringen och egenavgifterna för hjälpmedel. Här är allt traditionellt vänsterretorik om solidaritet och rättvisa som bortblåst. Det är istället vi inom Landstingsalliansen som hårdast driver frågan om hälso- och sjukvård på lika villkor även till de som har störst behov men som inte alltid hörs i debatten.

Inom psykiatrin får patienter ofta inte den vård och stöd de behöver. Alliansen vill satsa sex miljoner kronor mer än de rödgröna på denna verksamhet för att bl a korta utredningstider och göra vården mer lättillgänglig. Majoriteten budskap är: Köp mer piller! Det är något som inte visat sig vara framgångsrikt. Läkemedel kan nämligen bara vara ett komplement till terapeutiska insatser.

Inom rehabiliteringsverksamheten används fortfarande inte de ekonomiska reurser som ställs till förfogande från staten. Det innebär att många patienter inte får den vård och behandling som de är i behov av. Vårt besked är att alla med behov har rätt till rehabilitering. Under en längre tid har brukarorganisationer framfört önskemål om att landstinget ska skapa fler lönebidragstjänster. Landstingsalliansen vill utreda frågan tillsammans med Arbetsförmedlingen i syfte att skapa fler lönebidragsanställningar i landstinget. Den rödgröna majoriteten avslog vårt förslag och nekar en av de mest utsatta grupperna en del i det viktiga rehabiliteringsarbetet. Vi öppnar dörren för samma grupp och ger möjlighet till meningsfull sysselsättning och social gemenskap på en arbetsplats.

Den 1 augusti 2009 höjde de rödgröna ett flertal patientavgifter och egenavgifter för hjälpmedel. För vissa hjälpmedel höjdes egenavgifterna med 50 %. En liten patientgrupp drabbades mycket hårt. Alliansens besked är att orättvisa avgifter inte ska drabba dem med störst behov! Vi ville återställa egenavgifterna till den nivå som gällde före den 1 augusti 2009 men på nytt möttes vi av rödgrönt motstånd.

Det framstod tydligt att de här områdena inte är viktiga för de rödgröna. Därmed vänder man också utsatta grupper med stora behov ryggen. Men det här är en verklighet för många länsinvånare. Vänstermajoriteten verkar istället vara fullt upptagna med att sola sig i skenet från olika enkäter och undersökningar men bakom statistiken och varje siffra finns det människor. För stora patientgrupper består inte hälso- och sjukvården BARA av EN mottagningstid och EN tid till behandling. För många kroniker och patienter med psykisk ohälsa består kontakten av en lång och sammanhängande vårdkedja.

Etiketter: , , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]