fredag, november 26, 2010

 

De rödgrönas medicin - köp mer piller!

Med lite distans till ett tvådagarslandstingsfullmäktige med budgetbehandling kan man konstatera att den rödgröna majorititeten fortfarande har svårt att kompromissa, för att inte säga att man har en direkt motvilja. Förvisso infann sig en något bättre samtalston än tidigare år men visst finns självgodheten och "slåsigsjälvförbröstetmentaliteten" kvar. Det finns också ett antal ömma tår som man inte gärna låter sig trampas på. Själv koncentrerade jag debatten till tre sådana områden - psykiatrin, rehabiliteringen och egenavgifterna för hjälpmedel. Här är allt traditionellt vänsterretorik om solidaritet och rättvisa som bortblåst. Det är istället vi inom Landstingsalliansen som hårdast driver frågan om hälso- och sjukvård på lika villkor även till de som har störst behov men som inte alltid hörs i debatten.

Inom psykiatrin får patienter ofta inte den vård och stöd de behöver. Alliansen vill satsa sex miljoner kronor mer än de rödgröna på denna verksamhet för att bl a korta utredningstider och göra vården mer lättillgänglig. Majoriteten budskap är: Köp mer piller! Det är något som inte visat sig vara framgångsrikt. Läkemedel kan nämligen bara vara ett komplement till terapeutiska insatser.

Inom rehabiliteringsverksamheten används fortfarande inte de ekonomiska reurser som ställs till förfogande från staten. Det innebär att många patienter inte får den vård och behandling som de är i behov av. Vårt besked är att alla med behov har rätt till rehabilitering. Under en längre tid har brukarorganisationer framfört önskemål om att landstinget ska skapa fler lönebidragstjänster. Landstingsalliansen vill utreda frågan tillsammans med Arbetsförmedlingen i syfte att skapa fler lönebidragsanställningar i landstinget. Den rödgröna majoriteten avslog vårt förslag och nekar en av de mest utsatta grupperna en del i det viktiga rehabiliteringsarbetet. Vi öppnar dörren för samma grupp och ger möjlighet till meningsfull sysselsättning och social gemenskap på en arbetsplats.

Den 1 augusti 2009 höjde de rödgröna ett flertal patientavgifter och egenavgifter för hjälpmedel. För vissa hjälpmedel höjdes egenavgifterna med 50 %. En liten patientgrupp drabbades mycket hårt. Alliansens besked är att orättvisa avgifter inte ska drabba dem med störst behov! Vi ville återställa egenavgifterna till den nivå som gällde före den 1 augusti 2009 men på nytt möttes vi av rödgrönt motstånd.

Det framstod tydligt att de här områdena inte är viktiga för de rödgröna. Därmed vänder man också utsatta grupper med stora behov ryggen. Men det här är en verklighet för många länsinvånare. Vänstermajoriteten verkar istället vara fullt upptagna med att sola sig i skenet från olika enkäter och undersökningar men bakom statistiken och varje siffra finns det människor. För stora patientgrupper består inte hälso- och sjukvården BARA av EN mottagningstid och EN tid till behandling. För många kroniker och patienter med psykisk ohälsa består kontakten av en lång och sammanhängande vårdkedja.

Etiketter: , , ,


lördag, november 20, 2010

 

Våga satsa på framtiden KFF!

Mina sportsliga inspel på bloggen blir inte så många numera. Men ibland är det svårt att hålla tyst. Den här gången är det på nytt allsvenska Kalmar FF:s agerande som irriterar mig. Tidigare har föreningen med viss rätt kritiserats för att inte ta sitt sociala ansvar för sina spelare. Ordföranden Johnny Peterssons svar var att föreningens värdegrund är att vara en elitförening. Ett minst sagt konstigt besked till alla knattespelare och föräldrar som engagerar sig i föreningen. Utslagning och elitsatsning verkar mer vara melodin. Nu kommer föreningen på nytt i fokus med sin kortsiktiga strategi. Istället för att låta den lovande målvakten Zlatan Azinovic få fortsatt förtroende väljer man att förnya kontraktet med en överårig målvakt i utförsbacke som blir bänknötare. Det är sannerligen inte att satsa på framtiden. Petter Wastå har gjort stora insatser för föreningen under många år och det hade säkert gått att dra nytta av hans erfarenhet på annat sätt men nu blir han en uppenbar bromskloss för framtiden. Det är egentligen talande för en förening vars stratiegi under senare år verkar vara: "Köp en brasse!"

Etiketter: , , ,


tisdag, november 16, 2010

 

Intensiv höst

Just nu pågår en minst dagt intensiv period i landstingspolitiken. Valrörelse med val avlöstes av förhandlingar, nomineringar och budgetarbete. Det är inte utan att man känner sig lite sliten just nu i höstmörkret som lägger sig allt tidigare utanför fönstret under eftermiddagarna. Just nu slipar jag som bäst på inledningsanförandet inför landstingsfullmäktige i nästa vecka och vässar argumenten inför budgetdebatten. Det blir extra intressant i år eftersom även Sverigedemokraterna finns med i fullmäktige. Det ska bli kul att se hur de uppträder i debatterna men framför allt också hur övriga partier kommer att bemöta dem. Min egen inställning är att försöka behandla dem med respekt som vilket annat parti som helst. Det är i alla fall min ambition. Däremot kommer jag att ta varje chans att låta dem bekänna färg. SD ska få försvara sin politik och får vara beredda på att granskas extremt hårt. Vad finns det under fasaden när man börjar skrapa? Jisses vad man ska få förklara sig.

Annars är förstås Mona Sahlins avhopp det största inom politiken just nu. Spekulationerna är i full gång och kandidaterna många men någon riktigt tydlig efterträdare finns inte och det är förstås en svaghet. Socialdemokratin verkar vara i upplösningstillstånd och den uppenbara bristen på ledarskap gör att den socialdemokratins profil riskerar att allt mer försvinna. På sina håll, som i Kalmar, blir det modell moderat light medan det på andra håll blir tradionell arbetarrörelse (om det nu finns någon kvar). Om den här spridningen i ideologi är ett uttryck för moderna tider eller helt enkelt en avsaknad av gemensam politisk profil vet jag inte. För oss i Alliansen är det i alla fall uppenbart att vi förlorat vårt bästa vallokomotiv, Mona Sahlin (S). Frågan är vad som händer nu med socialdemokratin. Växla in på ett nytt spår eller total urspårning?

Etiketter: ,


onsdag, november 10, 2010

 

Hur mycket vet Hellenborg?

I dagens upplaga av Östra Småland (artikeln finns tyvärr inte i nätupplagan) förutspår Miljöpartiets tidigare landstingsråd Ann Hellenborg att den sittande rödgröna landstingsmajoriteten snart kommer att spricka. Frågan är hur mycket Hellenborg vet i sakfrågan. Är det så att det redan tidigare funnits stora samarbetsproblem i vänstermajoriteten? Hon hänvisar bl a till att socialdemokraternas framgångar i det senaste landstingsvalet innebär att man inte behöver ta hänsyn till sina två samarbetspartier. Det finns också tecken på att sossarna tar för sig mer inom majoriteten. Ett exempel är att Vänsterpartiet fick släppa i från sig ansvaret för personalfrågorna till socialdemokraterna utan att få något annat. Så Hellenborg kanske inte helt är ute och cyklar den här gången.

Etiketter: ,


 

Nedflyttade men ändå hjältar

Befinner just nu i Åtvidaberg för att fira mamma som fyller 85 år. Annars är det inte mycket att fira här efter ÅFF:s degradering till Superettan i helgen. Stämningen känns mer avslagen än vanligt och det känns att självförtroendet på den lilla bruksorten fått sig en rejäl knäck. Visst kan man hitta förklaringar till att laget ramlade ur serien i yttre faktorer som Djurgårdens oförklarliga självmål mot Gefle i slutminuterna och IFK Göteborgs lika oförklarliga genomklappning i andra halvlek när Änglarna tappade en säker 2-0 ledning till oavgjort mot samma Gefle som därmed fick möjligheten till kvalspel. Men i första hand måste man se till sig själv för att hitta orsakerna till nedflyttingen. Lagets lägstanivåer har varit alldeles för djupa och laget har flera gånger mer eller mindre klappat ihop. Samtidigt har de toppar som laget ändå haft inte kompenserat de svagare insatserna. Med den mardrömsstart som laget hade i den rekordtidiga seriepremiären och därmed dåliga träningsförhållanden har laget ändå gjort en heroisk insats. De ekonomiska förutsättningarna, och därmed spelartruppen, går inte att jämföra med de större klubbarnas. Men laget har kommit långt med kultur, laganda och inställning.

Det tog mig några dagar att skriva det här inlägget. Det har nämligen känts mer tungt än jag velat visa min omgivning och tyngre än vad jag själv trodde. Även min självkänsla fick sig en törn men jag är ändå stolt, oerhört stolt att tillhöra en av landets mest anrika fotbollsföreningar. Att spela i Superettan tillhör också elitnivån och jag skulle inte vara överraskad om laget är tillbaka i fotbollens finrum snart igen. Det låter otroligt men vi har visat tidigare att det går. HEJA ÅFF!

Etiketter: ,


torsdag, november 04, 2010

 

Alliansbudget med patienten i fokus

Idag presenterade landstingsalliansen huvuddelarna i sitt budgetförslag bestående av nedanstående tiopunktsprogram. Personligen vill jag förstås lyfta fram satsningen på psykiatrin som vi vill göra. Under de senaste åren har psykiatriverksamheten fått tillfälliga resursförstärkningar för att utveckla och bedriva Unga vuxnamottagningar och beroendevård. I det rödgröna majoritetsförslaget sparar man in dessa resurser. De rödgröna förslag försvårar för brukarna att få det stöd och den hjälp de behöver. Det bromsar också upp utvecklingen av Unga vuxnamottagningar i länet. Vi tillför därför sex miljoner kronor per år under planperioden för att möjliggöra en fortsatt utveckling av den psykiatriska verksamheten. Vi vill utveckla psykiatrin i länet inte slå undan benen för dem som har det största behovet.

Patienten i fokus!

1. Återställ egenavgifter för hjälpmedel och utred strukturen för patientavgifter
Patientavgifterna är för den enskilde inte oväsentliga. De stora avgiftshöjningar som infördes 1 augusti 2009 har slagit hårt mot enskilda patienter både för besök i vården, men också som egenavgifter vid anskaffning av olika slag av hjälpmedel. Den nya struktur som avgifterna fått leder till att fler besöker sjukhusen och att ännu fler får frikort tidigare.

Landstingsalliansen föreslår att landstinget återgår till de egenavgifter för hjälpmedel som gällde före 1 augusti 2009.

Landstingsalliansen föreslår vidare att en genomgripande analys görs av avgifts-systemet så att det stimulerar till att man söker vård på rätt vårdnivå. Det får inte bli så att man avstår vård beroende på höga avgifter

2. Väntetidsgaranti för sjukresor
Reglerna för sjukresor bör förändras eftersom de i vissa delar medför orimliga konsekvenser för patienterna. Den som är sjuk och av medicinska skäl måste åka specialfordon och bor längst bort från den vårdgivande enheten får enligt nuvarande regler vänta dubbelt så länge som dem som har kortare restid. Reglerna hanterar heller inte de särskilda svårigheter som astmatiker och allergiker har med att nyttja kollektivtrafik och specialfordon eftersom de inte kan garanteras allergisanerade fordon. De tvingas att använda egen bil utan att få ersättning för det.

Landstingsalliansen föreslår att en garanti införs som innebär att den maximala väntetiden för ett besök i sjukvården begränsas till två timmar per vårdtillfälle för den som av medicinska skäl måste åka specialfordon.

Landstingsalliansen föreslår att det för astmatiker och allergiker införs möjlighet att, efter uppvisande av läkarintyg att man inte kan åka kollektivtrafik eller specialfordon, enbart belastas med halv egenavgift vid egen bilkörning.

3. Alla barn har rätt att vårdas av personal med barnkompetens
På länets sjukhus ska målet vara att alla barn ska vårdas av personal med barnkompetens på en barnavdelning/mottagning. Så är inte fallet idag. På Länssjukhuset i Kalmar behöver all barnsjukvård samlas på barnkliniken. I Västervik behöver en barnakut inrättas.

Som ett första steg ska akutmottagningen förstärkas med sjuksköterskor och omvårdnadspersonal som har formell barnkompetens och som har erfarenhet av att arbeta med barn. Till detta avsätts 1,5 miljoner kronor.

4. Bibehållna resurser till psykiatrin
Under de senaste åren har psykiatriverksamheten fått tillfälliga resursförstärkningar för utvecklande av och bedrivande av ”Unga vuxna”-mottagningar och beroendevård. I den föreslagna budgeten sparar den rödgröna majoriteten in resurserna och försvårar för brukarna att få det stöd och den hjälp de behöver. Det bromsar också upp utvecklingen av ”Unga vuxna”-mottagningar i länet.

Landstingsalliansen tillför därför 6 miljoner kronor per år under planperioden för att möjliggöra en fortsatt utveckling av den psykiatriska verksamheten.

5. Uppföljningsåtagande för kroniskt sjuka
Många personer med kronisk sjukdom upplever problem när de försöker boka tid till läkarbesök för kontroll och uppföljning då sjukvården ofta prioriterar tider för akuta besök. Ambitionen att ha hög tillgänglighet för akuta besök får inte riskera att skapa undan-trängningseffekter för kroniskt sjuka.

Därför vill vi i Landstingsalliansen ge ett uppdrag till landstingsdirektören att utreda utformningen av ett uppföljningsåtagande för kroniskt sjuka, kopplad till nationella vårdprogram, för olika kroniska sjukdomar.

6. Vårdgaranti inom specialisttandvård
Det finns exempel på att patienter får vänta ända upp till två år (väntetid bettfysiologi) för att få komma till specialisttandvården i Kalmar län. Även inom andra områden passeras ett år innan patienter får komma till en specialisttandläkare (ortodonti ca 1 år och protetik 1 – 1,5 år).

Inom Landstingsalliansen tycker vi att detta är oacceptabelt och det är nu dags att införa en vårdgaranti även inom specialisttandvården. Patienterna ska garanteras att få komma och påbörja sin behandling hos specialisttandvården/sjukhustandvården inom 90 dagar.

7. Öka tillgängligheten – inför vårdval för sjukgymnastik och kognitiv beteendeterapi (KBT)
Rehabiliteringen efter sjukdom eller skada borde vara en mycket viktigare del av sjukvården i Kalmar län. Om patienter ska kunna komma tillbaka till arbetet och ett normalt liv så är rehabiliteringsinsatserna grundläggande. Det finns mycket att förbättra i Kalmar län och ojämlikheten är slående. Det ska inte ha någon betydelse var i länet man bor, om man är kvinna eller man och inte heller om man är gammal eller ung. Vi vill skapa vårdval för att förbättra tillgången till sjukgymnastik och rehabilitering i hela länet.

För att öka tillgången på KBT-behandling så att patienten snabbt kan få hjälp vill vi införa vårdval även för kognitiv beteendeterapi i vårt landsting. Patienten skulle på så vis fritt kunna få välja bland olika utförare och fler utförare skulle kunna etablera sig i länet. Genom användande av vårdval inom dessa områden skulle patienter lättare kunna få del av rehabiliteringsgarantin.

Landstingsalliansen avsätter 3 miljoner kronor för att skapa ökad tillgång till dessa två områden.
8. Öka ambitionsnivån – fler psykologer i primärvården
Den psykiatriska kompetensen i den första linjens sjukvård ska förstärkas för att underlätta upptäckt av psykisk ohälsa och göra det möjligt att snabbare kunna ställa diagnos och därmed sätta in behandling. Detta gör att trycket minskar på den specialiserade psykiatrin. Antalet psykologer i primärvården ska därför fördubblas från nulägets 12 till 24 under planperioden.

Landstingsalliansen anslår för detta ändamål 2 miljoner kronor för 2011 och ytterligare 2 miljoner kronor för 2012 utöver dem som finns anvisade i det rödgröna förslaget.

9. Samlade palliativa vårdplatser på sjukhusen
Oavsett var man bor i länet ska det finnas en öppen dörr med möjlighet till direktinläggning på sjukhuset för dem som behöver vård i livets slutskede. Vid vart och ett av länets tre sjukhus ska det finnas samlade vårdplatser för palliativ vård, med särskilt utbildad personal med palliativ kompetens, d.v.s. personal som kan se och möta personens behov, både psykiska, fysiska, sociala och existentiella. Beslut om detta fattades 2006, men fortfarande saknas samlade palliativa vårdplatser på våra sjukhus i Västervik och Oskarshamn. Detta beslut ska verkställas och garanteras på samtliga sjukhus under 2011.

10. Slå vakt om den nära vården – stoppa centraliseringen!
Kalmar län har stora avstånd och det är därför viktigt att säkerställa att vardagsvård bedrivs runt om i hela länet. De senaste åren har det funnits en tydlig centraliseringstrend i landstinget, det gäller t ex mödravård, rehabilitering och psykiatri. Det finns en ojämlikhet i utbudet av vård i olika delar av länet. Landstingsalliansen anser det viktigt att säkerställa tillgång till t ex ungdomsmottagningar med tid för både killar och tjejer, ”Unga vuxna”-mottagningar i hela länet osv. Vi anser också att det är viktigt att olika sjukhusrelaterade öppenvårdmottagningar finns i olika delar av länet.

Vi föreslår därför att en plan ska tas fram för att utveckla den nära vården med olika typer av mottagningar samt att existerande verksamheter såsom röntgen i Vimmerby ska bibehållas och ges nödvändiga resurser. För att stötta denna utveckling avsätts 2 miljoner kronor varav 1 miljon kronor till ökad tillgänglighet vid länets ungdomsmottagningar.

Etiketter: ,


tisdag, november 02, 2010

 

En tyst manifestation

I samband med att landstingsfullmäktige idag samlades för första gången den här mandatperioden var jag klädd i svart och grått. Anledningen var Sverigedemokraternas entré i landstingspolitiken och i fullmäktige. Det var ett sätt att vad jag kände inför det på ett lågmält sätt. Det är nämligen samtidigt viktigt att ha respekt för de väljare som under demokratiska former röstat in SD. Vad jag tar avstånd till och känner sorg över är partiets åsikter och värderingar. Dem kan jag aldrig förlika mig med.

Här kan du lyssna på det inslag som Sveriges Radio Kalmar gjorde om min tysta manifestation.

Etiketter:


måndag, november 01, 2010

 

De gjorde´t igen!

Idag höll den rödgröna landstingsmajoriteten i Kalmar län en ny presskonferens. Den här gången om satsningar för förbättrad tandhälsa. En del av den s k satsningen var att höja tandvårdstaxan fr om m den 1 januari 2011 med rekordhöga 5,6 %. I Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska program slår partiet frankt fast att "Höj inga taxor eller avgifter". Så mycket var det löftet värt. Valsveket känns dessutom igen sedan tidigare. Inför valet 2006 gick nämligen flera av de rödgröna partierna ut med samma vallöfte för att senare under mandatperioden chockhöja ett flertal patientavgifter samt egenavgifter för hjälpmedel. Vi må ha landets bästa tillgänglighet och bland de mest nöjda patienterna. Det är helt personalens förtjänst. Men vi har baske mig inte den mest ärliga och trovärdiga politiska majoriteten i landet. Kanske den mest korttänkta med sämst minne däremot.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]