söndag, oktober 31, 2010

 

Vilka regler gäller egentligen?

Under veckan som gått har konkurrensfrågorna i vården uppmärksammats. Anledningen är att en distriktsläkare byter arbetsgivare från landstinget till en privat vårdaktör inom ramen för Hälsoval i Kalmar län. Läkaren blir av konkurrensskäl förflyttad till en offentligt driven hälsocentral utanför hemkommunen under uppsägningstiden för att inte ges möjlighet att ta med patientunderlag från hans ordinarie arbetsplats till den nya privata som finns i samma kommun. Arbetsgivaren, d v s landstingets primärvårdsförvaltning, hänvisar till en s k konkurrensklausul som reglerar liknande situationer. En sådan finns redan inom tandvårdsförvaltningen och är vanligen förekommande på banker, mäklarföretag och tidningar när man byter arbetsgivare. Som folkpartist har jag länge arbetat för konkurrensneutralitet även inom vårdsektorn så det här blir en följd av konkurrenssituation på lika villkor. Frågan är bara vem som beslutat om denna s k klausul och hur informationen om den har spridits bland landstingets anställda. Som ledamot i landstingets personaldelegation så har det mig veterligt inte fattats något politiskt beslut om detta, ej heller givits någon information om vad som gäller. En konkurrensklausul som får effekter för både den anställde men framför allt för patienten måste självklart vara känd i hela landstingets organisation, d v s både hos både politiker och anställda. Ytterst är det nämligen alltid vi som förtroendevalda som får står till svars gentemot allmänheten.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]