torsdag, oktober 14, 2010

 

Vilka får betala landstingets överskott?

Igår presenterade landstinget ett ekonomiskt delårsbokslut per augusti månad som pekar på ett rekordresultat för 2010. Prognosen pekar på ett överskott på 223 miljoner kronor för helåret men enligt delårsbokslutet ligger resultatet för de åtta första månaderna på över 395 miljoner kronor. De sista fyra månaderna skulle alltså innebära en kraftig resultatförsämring vilket förklaras med att alla periodiseringar inte gjorts och att kostnaderna därmed ökar under resterande året. Av egen erfarenhet vet jag att man alltid lägger sig något lågt i ekonomiska prognoser för att inte skapa onödigt höga förväntningar. Min högst personliga slutsats är därför att årsbokslutet för 2010 kommer att visa på ett plusresultat på över 223 miljoner kronor.

Man kan självklart fråga sig hur överskottet kan bli så stort. Förklaringen ligger i ekonomiska förstärkningar från den goda regeringen i form av tillfälliga konjunkturstöd och ett bättre utfall på skatteintäkterna. Jag minns ett av åren under den senaste borgerliga majoritetsperioden i landstinget då vi visade ett större överskott (dock inte i närheten av detta). Då anklagade den dåvarande rödgröna oppositonen (numera majoriteten) oss för att ha för stora överskott och att vi inte tillgodosåg de behov som fanns inom hälso- och sjukvården i vårt län. Nu kan man med all rätt ställa samma fråga till de rödgröna. Vilka patientgrupper i vårt län får inte den vård de är i behov av? Var höjningarna av ett flertal patientavgifter och egenavgifter för hjälpmedel verkligen nödvändiga? Mitt svar är glasklart. Det är ett flertal utsatta patientgrupper som fått betala för landstingets rekordöverskott. Är det verkligen rimligt?

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]