torsdag, oktober 14, 2010

 

Sämst i landet på rehabgaranti?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en viktig behandlingsform vid lättare och medelsvår psykisk ohälsa, som t ex depressioner och ångest. Tillgången till personal med kompetens inom kognitiv beteendeterapi är dock begränsad, särskilt om man endast ser till verksamhet som bedrivs i offentlig regi. Detta märks inte minst i de redovisningar som görs av förbrukade medel inom ramen för den nationella rehabiliteringsgarantin. Under 2009 avsattes resurser för KBT-behandlingar och Multimodala rehabiliteringsteam motsvarande 14,1 miljoner kronor till Landstinget i Kalmar län. Av dessa utnyttjades endast 9,5 mkr, d v s 63 %. Under första halvåret 2010 är endast 31 % av medlen för hela året utnyttjade. Det innebär att många patienter inte får de rehabiliteringsinsatser man är i behov av och det är självklart inte acceptabelt. Samtidigt visar statistiken för 2009 att endast 3,8 % av behandlingarna inom KBT utförs av privata vårdgivare (rikssnittet ligger på 18,5 %). Det bör därför finnas en outnyttjad potential bland privata vårdgivare som kan bidra till att ge fler snabba och effektiva rehabiliteringsinsatser.

Därför föreslog vi allianspartier igår att landstingsstyrelsen tar initiativ till att genomföra en inventering av kompetensen inom kognitiv beteendeterapi i länet i syfte att öka tillgången till behandling inom KBT. Inventeringen ska gälla belysa tillgången till KBT-behandling i såväl offentlig som privat regi. Behovet finns, pengarna finns mnen alla krafter används inte. Det måste vi göra något åt.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]