fredag, oktober 22, 2010

 

Fortfarande sämst i landet på organdonation

I en artikel i Östra Småland riktas på nytt kritik mot landstingets arbete med organdonationer. Redan för drygt ett år sedan fick detta uppmärksamhet i media då Donationsrådets redovisning pekade ut Landstinget i Kalmar län som sämst i landet på att identifiera möjliga organdonatorer och genomföra donationer. Detta föranledde mig då att skriva en motion till landstingsfullmäktige för att förbättra situationen i vårt landsting. I den föreslog jag att landstinget skulle ta fram ett handlingsprogram med tydligare rutiner för att bättre kunna identifiera möjliga organdonatorer. Motionen innehöll också förslag att arbetet skulle organiseras tydligare och att nödvändiga utbildningsinsatser skulle genomföras för berörd vårdpersonalen. Behandlingen av motionen var positiv och i princip har förslagen i den bifallits. Ett långsiktigt arbete ska starta i landstinget enligt det beslut som fattades då.

Av ny statistik från Donationsrådet framgår det tyvärr att landstingets bottenplacering håller i sig. Nu måste den rödgröna majoriteten och Lena Segerberg ta situationen på allvar och skapa förutsättningar för att förverkliga de beslut som fattats. Det är inte acceptabelt att vårt landsting är sämst i landet och att vi får förlita oss på att donatorer finns på andra håll. Vi måste precis som alla andra ta vår del av ansvaret. Genom att identifiera möjliga organdonatorer kan vi erbjuda fler möjligheten till ett fortsatt och drägligt liv.

I artikeln i Östra Småland erbjuder Lars-Gunnar Larsson, som själv fått ett nytt hjärta, sin hjälp till landstinget med att delge sig av sina egna erfarenheter till andra. Intresset verkar dock vara svalt från landstingets sida. Landstinget måste bli bättre på att dra nytta av den erfarenhet och kunskap som finns hos våra patienter. Lars-Gunnar har sådan och därför bör vi ta emot hjälpen med öppna armar.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]