fredag, oktober 22, 2010

 

Fler aktörer behövs inom rehabiliteringen

I Dagens Barometern-OT bemöter (artikeln finns tyvärr inte på nätet) Lena Segerberg (S), Jessica Rydell (MP) och Linda Fleetwood (V) den kritik som har riktats mot landstingets rehabiliteringsverksamhet och det faktum att vi i Kalmar län är bland de sämsta att utnyttja resurserna inom den nationella rehabiliteringsgarantin. Jag har redan tidigare här på bloggen beskrivit problemet. Under 2009 avsattes resurser för KBT-behandlingar och Multimodala rehabiliteringsteam motsvarande 14,1 miljoner kronor till Landstinget i Kalmar län. Av dessa utnyttjades endast 63 %. Under första halvåret 2010 är endast 31 % av medlen för hela året utnyttjade. Det innebär att många patienter inte får de rehabiliteringsinsatser man är i behov av. Samtidigt visar statistiken för 2009 att endast 3,8 % av behandlingarna inom KBT utförs av privata vårdgivare (rikssnittet ligger på 18,5 %). Det bör därför finnas en outnyttjad potential bland privata vårdgivare som kan bidra till att ge fler snabba och effektiva rehabiliteringsinsatser.

Nu lämnar de tre rödgröna majoritetsföreträdarna beskedet att rehabiliteringsinsatser ska köpas i större utsträckning än tidigare. Det är ett välkommet besked för länets patienter men att göra "verkstad" av ett löfte brukar som bekant vara svårt. Men nu får de rödgröna bekänna färg och öppna dörrarna för fler aktörer även inom rehabiliteringsverksamheten.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]