onsdag, oktober 27, 2010

 

Äras den som äras bör - hur mår personalen?

På nytt får Landstinget i Kalmar län toppbetyg för sin tillgänglighet och över hur patienterna upplever den hälso- och sjukvård som ges. Den här gången är det den Nationella patientenkäten som visar att vården i Kalmar län ligger i topp i landet. Huvudanledningen till resultatet går självklart att finna hos den kunniga och engagerade vårdpersonal som finns i länet och som alltid har patientens bästa för ögonen. Det finns självklart delar som alltid kan bli bättre och som utgör tydliga förbättringsområden. Det handlar t ex om vilken information som patienten får om sjukdomsläget och hur delaktig man tillåts vara i vårdplanering och vårdarbete. Men enkäten utgör i mångt och mycket en hyllning till de anställda i såväl offentligt som privat driven vård.

Samtidigt som dessa resultat redovisas dyker det dock upp orsosmoln. Hur mår personalen som uträttar detta fantastiska arbete? Vi nås nämligen av ständiga rapporter om den höga arbetsbelastning som samtidigt finns ute på hälsocentralerna och sjukhusens olika avdelningar. Hur länge orkar man hålla detta tempo? Det är nog frågor som alla vi politiker borde ta oss en allvarlig funderare på. För visst är det så att personalen ändå är hälso- och sjukvårdens allra viktigaste resurs.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]