onsdag, september 15, 2010

 

Vad kan Sverigedemokraterna tillföra landstingspolitiken?

I dagens Barometern-OT (hittar inte artikeln i nätbilagan) presenterar ett antal kandidater för Sverigedemokraterna förslag hur man skulle vilja arbeta i landstinget med hälso- och sjukvårdsfrågor. Bland frågorna märks kortare köer, fler läkare och sjuksköterskor i vården och en anmälningsplikt för alla ”nära-nog-misstag” som sker i vården. Därmed slår man in öppna dörrar och visar sin okunskap. Det pågår nämligen redan nu ett gemensamt arbete med bred politisk samsyn i samtliga dessa frågor. Vi har redan nu landets kortaste köer och det pågår ett arbete för att vässa detta ytterligare. Anmälningsplikten kring misstag som sker i vården är också det en naturlig del i det ständiga förbättringsarbete som pågår ute i verksamheten.

På senare tid har media uppmärksammat de kopplingar som i flera fall finns mellan Sverigedemokrater och högerextremism. Det handlar då framför allt om synen på invandare. Inom ett område utmärker sig också Sverigedemokraternas förslag tydligt från övriga partier och det är synen på hur asylsökande ska kunna få tillgång till hälso- och sjukvård. Här framgår syftet med SD:s politik klart och därmed kopplingen till andra politiska rörelser. Det enda intressanta för en sverigedemokrat är att utmåla invandrarna som roten till allt ont. Huvudmålet är att stoppa invandringen och sätta upp en stoppskylt vid landets gräns för de människor som är på flykt från olika former av förföljelse. Det är en människosyn jag aldrig kan ställa upp på. Det enda som Sverigedemokraterna skulle tillföra landstingspolitiken är rädsla, trångsinthet och snedvriden människosyn. Det hoppas jag att väljarna genomskådar.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]