onsdag, september 01, 2010

 

Förbättrad rehabilitering för ökad livskvalitet

Igår presenterade Landstingsalliansen en rad förslag för en bättre rehabiliteringsverksamhet i Kalmar län. Rehabiliteringen efter sjukdom eller skada är en oerhört viktig del av dagens sjukvård. Om patienter ska kunna komma tillbaka till arbetet och ett normalt liv så är rehabiliteringsinsatserna avgörande. Vi konsaterar att det finns några faktorer som är grundläggande för en god rehabilitering.
· Verksamheten ska bygga på en god tillgänglighet till mottagning och behandling.
· Åtgärder ska sättas in så tidigt som möjligt och på lägsta möjliga vårdnivå för att förhindra att större insatser i ett senare skede.
· Patienterna ska erbjudas likvärdiga rehabiliteringsinsatser oavsett var i länet man bor.
· Insatserna ska vara resurseffektiva och präglas av en helhetssyn på individ och samhällsekonomi.

Vi presenterade följande åtgärder:
- Den nationella rehabiliteringsgarantin måste efterlevas bättre. Trots att Alliansregeringen tillskjutit stora resurser används de inte i landstinget. Det innebär att många som är i behov av rehabilitering inte får hjälp.
- För att förbättra tillgången på behandling vill vi att Lagen Om Valfrihetssystem (LOV) ska omfatta även sjukgymnastik och kognitiv beteendeterapi i vårt landsting. Patienten skulle på så vis fritt kunna få välja fritt bland olika utförare.
- Gör en rejäl satsning på medicinsk rehabilitering i Västervik. Vi vill steg för steg fullfölja utbyggnaden av verksamheten när vi kommer till makten.
- Säkra rätten till individuella rehabiliteringsplaner. Detta regleras i Hälso- och sjukvårdslagen men efterlevs inte på alla håll, däribland i vårt län.
-Vi kommer systematiskt arbeta för att öka antalet lönebidragstjänster i landstinget. Det skulle utgöra en viktig del i rehabiliteringsarbetet och ge fler en möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet.
- Återställ egenavgifterna för hjälpmedel till den nivå som gällde före den 1 augusti 2009.

Här kan du lyssna på en intervju som Sveriges Radio Kalmar gjorde med mig om våra förslag till förbättringar inom rehabiliteringen.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]