fredag, september 10, 2010

 

Ett nödvändigt tillgänglighetslyft

Igår presenterade Folkpartiet liberalerna i Kalmar län förslag för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i landstinget. Vi beskrev då sex olika åtgärder för att göra även hälso- och sjukvården mer tillgänglig för alla:

1. Ökad tillgänglighet till landstingets lokaler
Vi vill att länssjukhuset i Kalmar ska vara välkomnande för alla patientgrupper. Därför ska landstinget snarast undersöka och åtgärda hinder som fortfarande finns. Exempel på detta är fler trappstegsmarkeringar och kompletterande blindskrift på informationstavlor i t ex hissar på Länssjukhuset i Kalmar som hjälp för synskadade.

2. Lönebidragstjänster
Landstinget ska inrätta fler lönebidragstjänster för personer med funktionsnedsättning. Totalt har vårt landsting endast nio lönebidragstjänster, vilket är anmärkningsvärt lite med tanke på att man totalt har drygt 6 000 anställda. Som länets största arbetsgivare borde landstinget gå före och vara ett föredöme för övriga företag och myndigheter i länet. Att få känna delaktighet och vara en del i ett större socialt sammanhang är oerhört viktigt för alla, inte minst för denna grupp.

3. Fritt val av hjälpmedel
Folkpartiet vill att landstinget snarast, som en valfrihetsreform för denna grupp, inför fritt val av hjälpmedel. Denna förmån finns i t ex Kronoberg och Sörmland. Verksamheten har slagit väl ut och bör även införas i vårt län för att öka livskvaliteten hos brukarna.

4. Hjälpmedelsgaranti
De med behov av hjälpmedel ska få snabb och kvalitativ service av landstinget. Landstinget i Hallands län har en garanti som vi gärna ser att man använder som förebild. Det kan handla om att ett beställt hjälpmedel ska levereras eller att justering/anpassning görs av hjälpmedel inom viss tid. Vi vill att en sådan hjälpmedelsgaranti införs även i vårt län.

5. Egenavgifterna ska återställas
Folkpartiet vill att egenavgifterna för hjälpmedel återställs till nivåerna som gällde innan de höjdes av den rödgröna landstingsmajoriteten den 1 augusti 2009. Höjningen slår hårt mot en liten och utsatt grupp med behov av t ex hörapparater, ortopediska skor och kryckkäppar.

6. Tillgång till digitalt material, och tillgänglighetsfrågor på nätet
Folkpartiet vill att landstinget gör en översyn av den digitala tillgängligheten till dokument, material och information. Vi vill även att landstinget inför en tillgänglighetspolicy för hur information presenteras på nuvarande och kommande webbplatser. Landstinget saknar i nuläget uppläsningsfunktion på sina hemsidor (jämför med t ex Kalmar kommun). Många synskadade använder s k talsyntesläsare men dessa fungerar inte optimalt på landstingets hemsidor. Det gäller t ex landstingets sjukvårdsupplysning www.1177.se som dessutom har en menystruktur i flera nivåer, eller s.k. rullgardinsmenyer, som är svårhanterlig för äldre eller de med nedsatt motorisk förmåga.

Folkpartiet går före
Som politisk organisation är det viktigt att gå i spetsen för en förbättrad tillgänglighet till information för personer med funktionsnedsättning. Folkpartiet i Kalmar län har därför anlitat Inläsningstjänst i Stockholm för att läsa in vårt länspolitiska samt hälso- och sjukvårdspolitiska program på CD, eftersom många äldre inte har tillgång till dator. Programmet finns också tillgängligt på vår hemsida som PDF, vilket gör att även de som använder talsyntesläsare via dator ska kunna tillgodogöra sig informationen. CD-skivorna har bl a skickats ut till samtliga lokalföreningar inom Synskadades Riksförbund.

Etiketter:


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]