torsdag, september 30, 2010

 

Tack alla!

Nu börjar man så smått återhämta sig igen och komma tillbaka till livet efter valet. Visst känner man sig fortfarande trött och en smula besviken efter resultatet i landstingsvalet men nu börjar dessa känslor övergå i en stor revanschlust. Med lite perspektiv på det hela så har man lärt sig en hel del som jag kommer att ha nytta av inför framtiden. Jag vill också passa på att tacka alla er som kryssat mig i valet, det handlar både riksdagsvalet och kommunvalet men framför allt om landstingsvalet där jag blev personvald in i fullmäktige. Ett särskilt tack också till er som på olika sätt på ett praktiskt sätt hjälpt mig med t ex flygbladsutdelning. Det känns oerhört skönt och jag känner en stor ödmjukhet gentemot er som har förtroende för det jag gör. Jag lovar att göra mitt bästa för att leva upp till förtroendet även under den kommande mandatperioden. Återigen ett stort tack! Kampen för en mänskligare hälso- och sjukvård där alla har rätt att synas fortsätter.

Etiketter: , ,


tisdag, september 28, 2010

 

Sverigedemokraternas politik slutet för fri kulturverksamhet

Den här debattartikeln var i något nedkortat format införd i dagens upplaga av tidningen Barometern-OT. Den är en reaktion på kalmarförfattaren Anders Johanssons debattartikel i samma tidning den 23 september.

Slutet för den fria kulturverksamheten?

På debattplats den 23 september jublar kalmarförfattaren Anders Johansson över Sverigedemokraternas valframgångar. Det är självklart honom fritt att göra, liksom det är för landets invånare att lägga sin röst på vilket parti man vill vid demokratiskt genomförda val. Jag har full respekt för valresultatet. Det speglar nämligen människors vilja på valdagen. Det är grundläggande för en fungerande demokrati. Sverigedemokraternas självpåtagna martyrskap visade sig vara en lyckad strategi där man hela tiden lyckades utmåla sig själva som offer. Till viss del hjälpte vissa rörelser till att sprida denna bild när man genomförde motaktioner under ibland rent odemokratiska former. Därmed gav man ytterligare legitimitet och i vissa fall sympati till Sverigedemokraterna.

Valresultatet måste i alla lägen respekteras och i det här fallet måste det fungera som en väckarklocka för oss så kallade etablerade partier som inte i tillräcklig omfattning tagit en debatt kring grundläggande värderingar som medmänsklighet, tolerans och bejakande av olikheter. Vi måste nu på ett tydligare sätt ta debatten om vilken människosyn vi vill ha i framtiden och i vissa fall vara självkritiska. Samtidigt måste vi i olika politiska instanser kräva att t ex rörelser som har en annan syn på begreppet ”alla människors lika värde”, bekänner färg och lämnar klara besked om vad deras politik innebär. Anders Johansson skriver i sin artikel att ”ingen kritiker av Sverigedemokraterna förefaller ha nedlåtit sig att läsa deras partiprogram? Jo, vi är många som gjort det men som vanligt handlar det mer om att se resultatet när ett partis politik omsätts i praktisk handling. Just nu går det en våg av främlingsfientlighet över Europa. Frågan är vad vi vill göra åt den och vilken framtid vi vill se. Där har vi olika åsikter och vi måste våga bryta dem mot varandra istället för att utmåla varandra som mobbare och offer som Anders Johansson vill göra. Så ser inte verkligheten ut. Jag har själv i många sammanhang fått utstå det som Anders Johansson kallar mobbing. Från olika politiska håll har jag via sms, e-post och på min blogg fått motta kommentarer med mer eller mindre ärekränkande innehåll. Jag hade också kunnat utmåla mig som ett förorättat offer. Istället blev det för mig en drivkraft att jobba vidare och driva frågor utifrån den människosyn som jag själv har.

Eftersom författaren och kulturarbetaren Anders Johansson nu verkar hylla den politik som Sverigedemokraterna driver så är jag förstås avslutningsvis lite nyfiken på att höra hans åsikt i en speciell fråga. Sverigedemokraterna vill ju ha en hårdare styrning av kulturpolitiken. Partiet vill t ex avveckla det statliga stödet till kultur som syftar till att chockera, uppröra eller provocera. För att kunna avgöra var gränsen går föreslår man en mer centralstyrd kulturpolitik. Styrningen ska ske utifrån vad man bedömer vara konstruktiv, positiv och samhällsnyttig kultur. Enligt min mening ska kulturen just väcka känslor och vara ifrågasättande. Det är en grundläggande uppgift. Men med Sverigedemokraternas politik är det slut med fri och oberoende kulturutövning. Delar författaren Anders Johansson Sverigedemokraternas uppfattning även i denna fråga?


måndag, september 27, 2010

 

Skärpning Kalmar kommun

Efter tre och ett halvårs väntan och malande i Kalmar kommuns byråkratiska kvarnar var det i kväll dags för mitt medborgarförslag om koppeltvång på hundar på offentlig plats att behandlas av kommunfullmäktige. Förväntningarna var förstås stora från min sida eftersom förslaget vid ett flertal tillfällen förhalats på sin väg mot slutligt avgörande. Men nu var det alltså äntligen dags....trodde jag. En dialog har förts med brukshundsklubben i Kalmar (dock inte med mig) för att nå fram till en acceptabel kompromiss med kommunens hundägare. Förslaget stoppades dock på nytt eftersom underlaget var så dåligt formulerat att ingen kunde tolka beslutets innebörd. Under tre och ett halvt år har nu Kalmar kommun berett frågan utan att komma till skott. Det lär med säkerhet ta över fyra år innan frågan är slutligt avgjord. Visst kan man tala om ett stort mått av inkompetens både hos de lokala politikerna och tjänstemännen. Såna här väntetider är helt enkelt inte acceptabla.

Etiketter: ,


måndag, september 20, 2010

 

En kall vind drar in

Så här dagen efter valet känner man en stor tomhet men även en enorm besvikelse. För egen del känns det som en ballong som luften gått ur. Det finns både glädjeämnen men även besvikelser. Den största besvikelsen är att vi fått in de främlingsfientliga Sverigedemokraterna i både riksdagen och vårt landsting. Därmed får trångsyntheten och intoleransen ett ansikte på såväl riksnivå som i landstingspolitiken i vårt län. Ett glädjeämne är förstås annars att valdeltagandet verkar ha ökat på de flesta håll och de flesta nivåer. Att fler engagerar sig i samhällsfrågor och går och röstar är en seger för demokratin.

I landstinget blir det rödgrön majoritet och det känns självklart som ytterligare en besvikelse. Vi allianspartier har inte lyckats sälja in våra budskap på ett tillräckligt attraktivt sätt till väljarna. Det är något vi måste utvärdera och dra erfarenheter av. Trots att FP ökade i röstantal (drygt hundra röster) och totalt "bara" minskade med 0,1 % så tappar vi ett mandat från fyra till tre.
Sett över de sex valkretsarna i landstingsvalet är Västervik det stora glädjeämnet. 8,3 % innebär ett resultat som inte bara är bäst i länet utan även ligger över riksgenomsnittet för landstigsvalet (7,5 %).

Jag vill passa på tillfället att tacka alla er som på olika sätt slitit och under den här valrörelsen för att vi skulle nå framgångar. Nu börjar valrörelsen 2014. Allt vi gör i fortsättningen kommer att ha siktet dit. Det blir ett långsiktigt och tålmodigt arbete med ett mål - liberala framgångar i valet 2014. Då ska vi räcka hela vägen fram. Just nu känns det tungt men uppgiften att ta strid för huminism och medmänsklighet gör att gnistan ändå finns. Som någon sagt så är det dags FÖR OSS att säga - "Ge oss Sverige tillbaka". Landet förtjänar något bättre än bitterhet och egoism. I sann liberal anda ska vi istället bejaka olikhet.

Etiketter: , , ,


söndag, september 19, 2010

 

Valdagen!

Så är äntligen valdagen här. Rekordmånga har redan förtidsröstat men det är ändå något speciellt med att få gå till sin egen vallokal och lägga sin röst. Nu har jag gjort min plikt och det är bara att hoppas att många fler gör det. Den allmänna rösträtten är något vi ska vara stolta över och det är en rättighet som inte finns i alla länder. Därför bör vi ta vara på den. Idag är allas röster lika mycket värda oavsett vilken position eller bakgrund vi har.

Senare under dagen ska jag ställa mig och dela ut valsedlar. Det är också en tradition som hör till dagen även om det kan kännas lite omodernt. För mig handlar det mycket om att kanalisera en spänning och känna pulsen en sån här dag. Jag tror, och hoppas, inte att det har någon särskild betydelse för valresultatet men det är för mig något av ett sätt att visa väljarna respekt.

Dert finns annars som vanlig valsedlar utlagda i rummet före vallokalen. I år har Valmyndigheten hittat på ett nytt sätt att organisera valsedlarna. Tidigare låg sedlarna i fack, vilket gav en bättre översyn. Nu ska de stå upp i ett nytt system. Det hela ska organiseras i bokstavsordning, vilket gör att Arbetarpartiet Socialdemokraterna kommer först. Nackdelen är att bara de första valsedlarna syns bra medan de övriga är skymda. Klämmer man dessutom in en stor mängd valsedlar så riskerar bakomvarande att inte synas alls. Det här måste Valmyndigheten fundera över. Det är inte bra. Partierna ska väl inte behöva byta namn för att vara säkra på att synas. Folkpartiet kan bli "Allas Folkparti" och Centerpartiet "Agrara Centerpartiet". Så ska det väl inte behöva bli?

Etiketter: ,


lördag, september 18, 2010

 

Nu är det upp till väljarna

Nu är det sista valmaterialet utdelat. Inte ett papper av mitt material är kvar. Ingenting finns kvar att dela ut, arbetet är gjort och frågorna infinner sig. Gjorde jag rätt saker och gjorde jag dem rätt. Självklart finns det saker man kunde gjort annorlunda. Det optimala går aldrig att uppnå men samtidigt är det viktigt att känna att man gjort vad man kan. Hur det går vet man först i morgon. Då kan man dra erfarenheter av vad som hänt men inget går att påverka. Det finns ingen anledning att gräma sig, bara att lära sig inför framtiden. Det är nämligen bara framtiden som går att påverka.

Så här dagen före valdagen så vill jag passa på att tacka er som hjälpt mig på olika sätt. Ni vet själva vilka ni är. En del har hjälpt mig att dela ut material och tala gott om mig, andra har kommit med glada tillrop, funnits där som stöd för mig och givit mig goda råd. Utan er hade jag inte orkat. Ni är riktiga och sanna vänner. Nu är det upp till väljarna att döma av :-)

Etiketter: ,


torsdag, september 16, 2010

 

Kärleken är gränslös

För fyra år sedan skapade mitt och Rödstrumpans förhållande över partigränserna och blockgränsen rubriker i media. Hur kunde det fungera? Någon månad senare gifte vi oss och nu kom frågorna på nytt. Hur går snacket vid köksbordet? Hur mycket politik snackar ni hemma? Idag sändes ett inslag i Smålandsnytt där du kan höra en del av svaren på frågorna. Intervjun gjordes utomhus på ett café i piskande regn och hård blåst. Visst pratar vi politik hemma men vi vet var gränsen går och när det är dags att sluta. Det handlar om att visa varandra respekt.

Etiketter:


 

Tydliga skiljelinjer i landstingspolitiken

I eftermiddags hölls det vårddebatt i Sveriges Radio Kalmar mellan partierna som är representerade i landstingsfullmäktige i Kalmar län. Landstingsalliansen utmanade den rödgröna majoriteten i område efter område. Mest debatt blev det kring patientavgifter, rehabilitering och psykiatri där vänstermajoriteten hade uppenbara problem att hitta argument. Särskilt slående är majoritetens passivitet inom psykiatrin där man inte tagit något politiskt ansvar under mandatperioden som gått trots kritik från ett flertal håll. Det politiska ledarskapet har helt saknats och brukaren har kommit i kläm och blivit lidande. Det var med andra ord en debatt mellan rödgröna systemkramare och alliansföreträdare som intog ett tydligt patientfokus. Efter nästan tre timmar var radiodebatten över och med tanke på många reaktioner som jag fått fanns det en vinnare - Alliansen för Landstinget i Kalmar län.
Här kan du läsa mer om debatten och lyssna på utvalda delar.

Etiketter: , ,


 

De gör demokratin en björntjänst

Sverigedemokraterna har på nytt hamnat i fokus och fått medias uppmärksamhet i samband med de motdemonstrationer som förekommer när partiet håller torgmöten. Motdemonstranterna gör därmed demokratin en enorm björntjänst. Personligen har jag inget till övers för Sverigedemkraternas politik men på det sätt motdemonstarnterna agerar så spelar man enbart SD i händerna. Sällan har väl SD fått så mycket uppmärksamhet på bästa sändningstid och detta ligger självklart i partiets intresse. Protesterna mot SD:s politik bidrar därför endast till det martyrskap som partiet hela tiden spelar på och i värsta fall skapas rent av en sympati. Jag tror inte att detta varit motdemonstranternas syfte men tyvärr kan det mycket väl bli fallet. Så låt SD hålla sina torgmöten. Låt allmänheten höra vad de har att säga och upptäcka bristerna i en politik som minst av allt handlar om humanitet och medkänsla för andra.

Etiketter: ,


onsdag, september 15, 2010

 

Vad kan Sverigedemokraterna tillföra landstingspolitiken?

I dagens Barometern-OT (hittar inte artikeln i nätbilagan) presenterar ett antal kandidater för Sverigedemokraterna förslag hur man skulle vilja arbeta i landstinget med hälso- och sjukvårdsfrågor. Bland frågorna märks kortare köer, fler läkare och sjuksköterskor i vården och en anmälningsplikt för alla ”nära-nog-misstag” som sker i vården. Därmed slår man in öppna dörrar och visar sin okunskap. Det pågår nämligen redan nu ett gemensamt arbete med bred politisk samsyn i samtliga dessa frågor. Vi har redan nu landets kortaste köer och det pågår ett arbete för att vässa detta ytterligare. Anmälningsplikten kring misstag som sker i vården är också det en naturlig del i det ständiga förbättringsarbete som pågår ute i verksamheten.

På senare tid har media uppmärksammat de kopplingar som i flera fall finns mellan Sverigedemokrater och högerextremism. Det handlar då framför allt om synen på invandare. Inom ett område utmärker sig också Sverigedemokraternas förslag tydligt från övriga partier och det är synen på hur asylsökande ska kunna få tillgång till hälso- och sjukvård. Här framgår syftet med SD:s politik klart och därmed kopplingen till andra politiska rörelser. Det enda intressanta för en sverigedemokrat är att utmåla invandrarna som roten till allt ont. Huvudmålet är att stoppa invandringen och sätta upp en stoppskylt vid landets gräns för de människor som är på flykt från olika former av förföljelse. Det är en människosyn jag aldrig kan ställa upp på. Det enda som Sverigedemokraterna skulle tillföra landstingspolitiken är rädsla, trångsinthet och snedvriden människosyn. Det hoppas jag att väljarna genomskådar.

Etiketter: , ,


tisdag, september 14, 2010

 

Märklig ungdomsdebatt

Vem kan kalla sig ungdomspolitiker? Ja frågan känns onekligen berättigad efter att ha lyssnat på Barometern-OT:s torgmötesdebatt vid Jordbroporten i Kalmar. Hård blåst och piskande regn skrämde bort många åhörare och tur var kanske det. I en omgång skulle Kalmars ledande kommunpolitiker debattera och i den andra representanter från de politiska ungdomsförbunden i Kalmar. Samtliga Allianspartiers ungdomsförbund fanns på plats medan de rödgröna företräddes av kommunalrådet Bertil Dahl 57 år. Alliansungdomarna presenterade gemensamma förslag och efterlyste idéer från de rödgröna. Uppenbarligen var inte den här offentliga debatten särskilt intressant för dessa utan ungdomarna fick företrädas av vänsterpartisten Dahl. Det kände onekligen lite konstigt och måste ses som ett fattigdomsbevis. Hur roligt det var för Bertil Dahl vet jag inte.
Fyra representanter för Allianspartiernas ungdomsförbund grillar Vänsterpartiets "ungdomspolitiker" Bertil Dahl 57 år.

Etiketter: ,


måndag, september 13, 2010

 

Pampväldet inom LO

Gårdagens opinionsundersökning från Sifo av väljarsympatierna inför riksdagsvalet stärker den positiva trenden för den sittande alliansregeringen. Den avslöjade också att varannan LO-medlem inte röstar på socialdemokraterna. Trots det fortsätter LO att pumpa in enorma resurser i den socialdemokratiska valrörelsen mot medlemmarnas vilja. Hade jag varit medlem i något av LO-förbunden så hade jag rest sig upp och protesterat högljutt. Varför? Vad ger LO-ledningen rätten att finansiera sossarnas valrörelse? Ge mig gärna ett svar om någon har det. Är det konstigt att facken tappar medlemmar?

Etiketter: ,


lördag, september 11, 2010

 

Fem vallöften från Landstingsalliansen

Igår presenterade Alliansen för landstinget i Kalmar län fem vallöften:

1. Vi sänker Sveriges högsta avgifter. De allra svagaste i vårt län drabbades, men det kommer vi att rätta till när vi kommer till makten.

2. Vi inrättar en barnakut vid Västerviks sjukhus. Barnen i norra länsdelen får samma goda förutsättningar som redan finns i Kalmar där barnakuten ger akutvård av personal med barnkompetens.

3. Vi erbjuder alla över 75 år ett förebyggande hembesök. Genom att förebygga t.ex. fallolyckor skapas möjligheter att bo kvar i sitt ordinära boende utan ökade vårdinsatser.

4. Vi fördubblar antalet psykologer i primärvården. Alliansen står för en psykiatri med människan i centrum och därför vill vi tillföra ytterligare resurser för att snabbare upptäcka och hjälpa patienter med psykisk ohälsa.

5. Vi skapar ett länscentrum för medicinsk rehabilitering och smärta i Västervik. I och med att kompetensen redan finns i Västervik vill vi säkra och utveckla länscentrumet där.

Du kan läsa en artikel i Västervikstidningen och lyssna på ett inslag i Sveriges Radio Kalmar om våra förslag.

Etiketter: , , , ,


 

Olika förutsättningar i valet

Idag ramlade det på nytt ner ett färgglatt och påkostat reklammaterial från storebrorspartiet (S) på hallgolvet. Visst blir man lite avundsjuk när man ser hur stora resurser vissa partier har i valrörelsen. Som litet parti har man inte alls samma förutsättningar, vare sig material- eller distributionsmässigt, utan får mer arbete med fötterna och med stora öron. Jag tror nämligen att det är viktigare med ett brinnande engagemang och framför allt att ha förmågan att lyssna på människor och ta till sig av andras åsikter. För någon vecka sedan gick det ut ett hushållsutskick från den rödgröna majoriteten i landstinget med det tydliga budskapet - "Vi vill fortsätta bestämma". Det är tydligen makten som är det viktigaste för vänstermajoriteten, inte att utveckla hälso- och sjukvården. Detta avslöjande överraskade mig inte på något sätt utan är talande för en majoritet som mer har ett systemfokus än att försöka se patientnyttan i varje enskild situation.

Etiketter: , ,


fredag, september 10, 2010

 

Vit flagg från de rödgröna?

Opinionsundersökningarna avlöser varandra just nu. I de flesta är trenden tydlig, den sittande alliansregeringen har ett övertag. Hur slutresultatet blir är det förstås ingen som vet men paniken börjar uppenbarligen sprida sig bland de rödgröna. På flera håll hör man öppen kritik mot socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin. I veckan var det debatt på Högalids folkhögskola och där pekade flera, närmast resignerade, rödgröna företrädare på möjligheten att rösta olika i olika val. Min tolkning var att även om ni inte gillar oss på riksnivå så kan ni rösta på oss lokalt. Det kändes närmast som en "inkastad handduk" från rödgrönt håll.

Etiketter: , ,


 

Ett nödvändigt tillgänglighetslyft

Igår presenterade Folkpartiet liberalerna i Kalmar län förslag för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i landstinget. Vi beskrev då sex olika åtgärder för att göra även hälso- och sjukvården mer tillgänglig för alla:

1. Ökad tillgänglighet till landstingets lokaler
Vi vill att länssjukhuset i Kalmar ska vara välkomnande för alla patientgrupper. Därför ska landstinget snarast undersöka och åtgärda hinder som fortfarande finns. Exempel på detta är fler trappstegsmarkeringar och kompletterande blindskrift på informationstavlor i t ex hissar på Länssjukhuset i Kalmar som hjälp för synskadade.

2. Lönebidragstjänster
Landstinget ska inrätta fler lönebidragstjänster för personer med funktionsnedsättning. Totalt har vårt landsting endast nio lönebidragstjänster, vilket är anmärkningsvärt lite med tanke på att man totalt har drygt 6 000 anställda. Som länets största arbetsgivare borde landstinget gå före och vara ett föredöme för övriga företag och myndigheter i länet. Att få känna delaktighet och vara en del i ett större socialt sammanhang är oerhört viktigt för alla, inte minst för denna grupp.

3. Fritt val av hjälpmedel
Folkpartiet vill att landstinget snarast, som en valfrihetsreform för denna grupp, inför fritt val av hjälpmedel. Denna förmån finns i t ex Kronoberg och Sörmland. Verksamheten har slagit väl ut och bör även införas i vårt län för att öka livskvaliteten hos brukarna.

4. Hjälpmedelsgaranti
De med behov av hjälpmedel ska få snabb och kvalitativ service av landstinget. Landstinget i Hallands län har en garanti som vi gärna ser att man använder som förebild. Det kan handla om att ett beställt hjälpmedel ska levereras eller att justering/anpassning görs av hjälpmedel inom viss tid. Vi vill att en sådan hjälpmedelsgaranti införs även i vårt län.

5. Egenavgifterna ska återställas
Folkpartiet vill att egenavgifterna för hjälpmedel återställs till nivåerna som gällde innan de höjdes av den rödgröna landstingsmajoriteten den 1 augusti 2009. Höjningen slår hårt mot en liten och utsatt grupp med behov av t ex hörapparater, ortopediska skor och kryckkäppar.

6. Tillgång till digitalt material, och tillgänglighetsfrågor på nätet
Folkpartiet vill att landstinget gör en översyn av den digitala tillgängligheten till dokument, material och information. Vi vill även att landstinget inför en tillgänglighetspolicy för hur information presenteras på nuvarande och kommande webbplatser. Landstinget saknar i nuläget uppläsningsfunktion på sina hemsidor (jämför med t ex Kalmar kommun). Många synskadade använder s k talsyntesläsare men dessa fungerar inte optimalt på landstingets hemsidor. Det gäller t ex landstingets sjukvårdsupplysning www.1177.se som dessutom har en menystruktur i flera nivåer, eller s.k. rullgardinsmenyer, som är svårhanterlig för äldre eller de med nedsatt motorisk förmåga.

Folkpartiet går före
Som politisk organisation är det viktigt att gå i spetsen för en förbättrad tillgänglighet till information för personer med funktionsnedsättning. Folkpartiet i Kalmar län har därför anlitat Inläsningstjänst i Stockholm för att läsa in vårt länspolitiska samt hälso- och sjukvårdspolitiska program på CD, eftersom många äldre inte har tillgång till dator. Programmet finns också tillgängligt på vår hemsida som PDF, vilket gör att även de som använder talsyntesläsare via dator ska kunna tillgodogöra sig informationen. CD-skivorna har bl a skickats ut till samtliga lokalföreningar inom Synskadades Riksförbund.

Etiketter:


onsdag, september 08, 2010

 

KBT på Internet i Kalmar län

Idag beslutade landstingsstyrelsen att landstinget ska starta verksamhet med KBT (kognitiv beteendeterapi) på Internet. På flera håll i landet pågår verksamhet med webbaserade behandlingsformer inom psykiatrin med lyckade resultat. Metoden har visat sig vara särskilt framgångsrik bland ungdomar. Vi vet att många barn och ungdomar mår dåligt. Då är det viktigt att hälso- och sjukvården finns i de miljöer som ungdomarna är vana vid och som de är bekväma med. Den rödgröna majoriteten föreslog ett pilotprojekt som sedan skulle utvärderas om det skulle införas i full skala. Utifrån de erfarenheter som finns ville vi i Landstingsalliansen inte låta länets patienter vänta längre i onödan. Metoden finns och den fungerar. Efter diskussion nådde vi en kompromiss med majoriteten som innebär att en permanent verksamhet ska starta men att veksamheten ska följas upp för att stärka patientens integritet och säkra sekretessen. Alliansen är otålig, patienterna är otåliga och nu fick vi också fart på vänstermajoriteten. Nu utvecklar vi psykiatrin!

Etiketter: ,


tisdag, september 07, 2010

 

Så utvecklar vi sjukvården på Öland

Lägre egenavgifter för hjälpmedel är ett av Folkpartiets vårdförslag på Öland. Från vänster ser vi Mats Axelsson, Ingemo Eriksson och Pierre Edström. Foto: Privat

Vi folkpartister har presenterat vårt lokala hälso- och sjukvårdspolitiska program på Öland. Ingemo Eriksson, Färjestaden, toppar listan och tvåa är Mats Axelsson, Borgholm. Bland våra förslag finns bland annat en satsning på familjecentraler, mobil doktor och att båda hälsocentralerna på södra Öland ska ha sommaröppet.
Det är orimligt att primärvården har sommarstängt, det är ju då som vi har flest människor i rörelse på Öland. Om hälsocentralerna stänger innebär det istället att patienterna söker sig till akuten på länssjukhuset. I sommar har vi sett vad det innebär i form av köer och väntetid.

En familjecentral innebär att flera verksamheter samlas under samma tak kring barnfamiljens behov, både mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och även sociala myndigheter. När man nu äntligen bygger nya hälsocentraler i Borgholm och Färjestaden så är det viktigt att man redan från början anpassar lokalerna för att rymma familjecentraler. Det saknas just nu i beskrivningarna, och vi vill komplettera med det. Man måste tänka framåt från start.

Ett annat Folkpartiförslag är att återinföra mobil doktor. En mobil doktor underlättar för de som kanske har svårt att ta sig till sjukvården på egen hand. Det är en tillgänglighetsfråga, och en patientsäkerhetsfråga. Ökad läkarmedverkan i hemmet kan också minska antalet onödiga mediciner som våra äldre får i sig.

Bland övriga förslag vi presenterade finns sänkta egenavgifter för hjälpmedel och sänkning av vissa patientavgifter, fler psykologer i primärvården samt satsningar på elevhälsan genom ökad samverkan mellan kommuner och landsting.

Etiketter: , , , ,


 

Avledande manövrar

Imorgon är det dags för det sista sammanträdet med landstingsstyrelsen före valet. Den rödgröna landstingsmajoriteten har då, liksom de två senaste sammanträdena, beslutat att det ska ske besök vid ett av nybyggena vid våra tre sjukhus. Det är självklart intressant att på plats se vad som händer men det ena bygget är det andra likt och självklart ingår detta i vänstermajoritetens strategi att föra fokus från politiken och istället ge tid till ren politisk propaganda. Pressen och övrig media ska lockas att istället för att beskriva politiska skiljelinjer föra över fokus till nybyggnationerna. Det rödgröna arbetssättet känns igen från bl a Kalmar kommun där det sista kommunfullmäktigesammanträdet helt ställdes in för att slippa få upp känsliga politiska frågor till diskussion.

Etiketter: , ,


torsdag, september 02, 2010

 

Juholt backar från Sahlin

Det är märkligt hur socialdemokraterna runt om i landet nu mer eller mindre tar avstånd till sin egen partiledare Mona Sahlin. Senast i raden är riksdagsledamoten Håkan Juholt från Oskarshamn som i en artikel i Nyheterna säger: "Om någon säger att han eller hon inte tänker rösta på Mona, så säger jag att det kan de inte. Däremot kan de rösta på mig." Uttalandet är minst sagt anmärkningsvärt och Juholt vänder i praktiken sin partiledare Sahlin ryggen. Att Mona Sahlins dagsform inte är särskilt god vet vi alla och Juholts stöd har hon uppenbarligen inte kvar.

Etiketter: ,


onsdag, september 01, 2010

 

Förbättrad rehabilitering för ökad livskvalitet

Igår presenterade Landstingsalliansen en rad förslag för en bättre rehabiliteringsverksamhet i Kalmar län. Rehabiliteringen efter sjukdom eller skada är en oerhört viktig del av dagens sjukvård. Om patienter ska kunna komma tillbaka till arbetet och ett normalt liv så är rehabiliteringsinsatserna avgörande. Vi konsaterar att det finns några faktorer som är grundläggande för en god rehabilitering.
· Verksamheten ska bygga på en god tillgänglighet till mottagning och behandling.
· Åtgärder ska sättas in så tidigt som möjligt och på lägsta möjliga vårdnivå för att förhindra att större insatser i ett senare skede.
· Patienterna ska erbjudas likvärdiga rehabiliteringsinsatser oavsett var i länet man bor.
· Insatserna ska vara resurseffektiva och präglas av en helhetssyn på individ och samhällsekonomi.

Vi presenterade följande åtgärder:
- Den nationella rehabiliteringsgarantin måste efterlevas bättre. Trots att Alliansregeringen tillskjutit stora resurser används de inte i landstinget. Det innebär att många som är i behov av rehabilitering inte får hjälp.
- För att förbättra tillgången på behandling vill vi att Lagen Om Valfrihetssystem (LOV) ska omfatta även sjukgymnastik och kognitiv beteendeterapi i vårt landsting. Patienten skulle på så vis fritt kunna få välja fritt bland olika utförare.
- Gör en rejäl satsning på medicinsk rehabilitering i Västervik. Vi vill steg för steg fullfölja utbyggnaden av verksamheten när vi kommer till makten.
- Säkra rätten till individuella rehabiliteringsplaner. Detta regleras i Hälso- och sjukvårdslagen men efterlevs inte på alla håll, däribland i vårt län.
-Vi kommer systematiskt arbeta för att öka antalet lönebidragstjänster i landstinget. Det skulle utgöra en viktig del i rehabiliteringsarbetet och ge fler en möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet.
- Återställ egenavgifterna för hjälpmedel till den nivå som gällde före den 1 augusti 2009.

Här kan du lyssna på en intervju som Sveriges Radio Kalmar gjorde med mig om våra förslag till förbättringar inom rehabiliteringen.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]