onsdag, augusti 11, 2010

 

Utveckling av hälso- och sjukvården i norr

Snart är det bara en månad kvar till valet och det märks att valrörelsen går in i en alltmer intensivt skede. I dag presenterade vi folkpartister vår valplattform i landstinget vår valplattform i Västervik. Vi har valt att fokusera på fyra områden.

• Utveckla sjukvården i Västervik.
• En värdig och trygg äldrevård.
• Förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa.
• Sänk egenavgifterna för hjälpmedel och vissa patientavgifter.

Bland förslagen till åtgärder märks:

Utveckla sjukvården i Västervik.
• Inrätta en barnakut vid Västerviks sjukhus.
• Fortsatt satsning på centrum för smärtlindring i Västervik.
• Inrätta fler vårdplatser inom medicinsk rehabilitering på Västerviks sjukhus.
• Alla patienter med behov av rehabiliteringsinsatser ska erbjudas en individuell rehabiliteringsplan.
• Förstärk den ”första linjens” psykiatri genom fler psykologer i primärvården.

En värdig och trygg äldrevård.
• Öka läkarmedverkan i hemmet genom att möjliggöra fler hembesök. Inför mobil doktor.
• Förbättra demensvården genom tidigare utredning och diagnossättning.
• Inrätta ett nationellt forskningscentrum i Kalmar län kring äldres hälsa och sjukdomar med särskild inriktning på läkemedelsanvändning. Här kan även forskning ske kring användningen av medicintekniska hjälpmedel.

Förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa.
• Bygg upp en ätstörningsenhet i Västerviks kommun.
• Satsa på elevhälsan i skolan och förbättra samarbete mellan landsting och kommun.
• Barn- och ungdomspsykiatrin måste erbjudas ändamålsenliga lokaler.
• Inrätta en familjecentral i Gamleby.
• Ungdomsmottagningen i Västervik behöver utvecklas för att bättre motsvara de behov som finns.
• Inrätta ett barnahus i norra länsdelen där kompetens samverkar för barn som varit med om misshandel eller sexuella övergrepp.

Etiketter: , ,


Kommentarer:
Nationellt forskningscentrum i Kalmar med inriktning på äldres läkemedelsanvändning. BRA! Sponsring från läkemedelsföretagen uteblir förstås med tanke på att de har en kraftig överförsäljning till just äldre.
Men tänk om de kunde fås att göra "äldrepiller", alltså för äldre designade läkemedel, då kunde ett forskningscentrum ligga i deras intresse också.
Sune Hansson
 
Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]