måndag, augusti 09, 2010

 

Så säkras framtiden för Länssjukhuset i Kalmar

Denna debattartikel var införd i dagens Barometern-OT.

Så säkras framtiden för Länssjukhuset
Som sjukvårdspolitiker inom landstinget är det vårt ansvar gentemot medborgare, patienter och personal att fatta beslut som på sikt förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården. De flesta partier pratar idag om tillgänglighet och kvalitet, frågor som Folkpartiet liberalerna mycket tidigt slogs för. Men hur når man hög kvalitet, hur bibehåller man den, och vad menas egentligen med tillgänglighet?

Kvalitet och kompetens går hand i hand. All yrkeskompetens bygger på utbildning och erfarenhet. En kirurg blir bättre ju fler ingrepp han eller hon genomför. För att upprätthålla yrkesfärdigheter krävs en viss volym av verksamhet. Dessutom vet vi att kompetens lockar kompetens. Kliniker med gott renommé drar till sig driftig, kunnig och kompetent personal som vill utvecklas tillsammans med de bästa i branschen. Fortsatta satsningar på bland annat arbetsmiljön, snabbare behandlingsvägar för patienter och kompetensutveckling för personalen är nödvändiga.

Tillgänglighet är mer än köer till behandling, väntetider inför läkarbesök, eller att någon svarar när man ringer sin hälsocentral eller sjukvårdsrådgivningen. Folkpartiet liberalerna menar att tillgänglighet också är geografisk närhet. Även om vissa specialistbehandlingar kräver längre resor så är det viktigt att människor i Kalmar har nära tillgång till ett brett utbud av högkvalitativ specialistvård också i framtiden.

Det är viktigt att vi som landstingspolitiker i Kalmar vågar slå fast detta. Just nu pågår nämligen en regionalisering av Sverige. Länen och landstingen ska ersättas av större regioner. Vart Kalmar län hamnar vet ingen med säkerhet, kanske blir det en Småland- och Ölandsregion? Kanske får vi sällskap av Östergötland och Blekinge.

Det är utifrån dessa förutsättningar vi vill utreda bland annat införandet av robotassisterad kirurgi, något som redan finns i våra grannlandsting. Folkpartiet liberalerna vill att hälso- och sjukvården i Kalmarregionen ska vara ledande i sydöstra Sverige. Vi har tidigare föreslagit att forskning kring effekterna av äldres läkemedelsanvändning ska förläggas till länet, och alldeles nyligen utökade vi det förslaget till att också gälla forskning kring medicintekniska hjälpmedel. En sådan statlig forskningssatsning borde givetvis involvera såväl länssjukhuset som Linnéuniversitetet.

Man ska vara på det klara med att regionaliseringen innebär att länssjukhuset i Kalmar kommer konkurrera med andra länssjukhus, kanske även med universitetssjukhus. Det går inte att utesluta att det, någon gång i framtiden, kommer upp förslag om förändringar i sjukvårdens struktur i en ny region. Om ett sjukhus ska gå orört ur en sådan process krävs satsningar redan nu, inte först när en sådan process redan inletts.

Vi vill att människor i Kalmarregionen även i framtiden ska ha nära till ett komplett sjukhus med både bredd och spets. För att säkerställa denna ambition måste landstinget fortsätta satsa på länssjukhuset. Folkpartiet liberalerna kommer kämpa för att länssjukhuset i Kalmar ska stå så starkt som möjligt både före och efter regionaliseringen.

Pierre Edström
Anneli Cloodt
Sahadet Mavraj
Bengt Nordlöw
Peter Forsberg
Folkpartiet i Kalmars förstanamn till landstingsfullmäktige

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]