söndag, juli 18, 2010

 

Neurosjukdomar i centrum

Under helgen har media skildrat allvarliga brister i vården av patienter med neurologiska sjukdomar. Jag har själv tidigare här på bloggen belyst bristerna inom rehabiliteringen av denna patientgrupp där vårdhuvudmännen i mycket ringa omfattning erbjuder patienterna de individuella rehabiliteringsplaner som man enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har rätt att få.

Först handlade medias skildring om den brist på neurologer som finns i landet. Detta faktum belystes bl a vid ett seminarium i Almedalen på Gotland för en tid sedan. Just nu finns det ca 270 neurologer som är mycket ojämnt fördelade över riket. Det innebär att det finns ca 30 neuloger på en miljon invånare vilket är en mycket låg siffra i jämförelse med våra grannländer. En stor del av dessa kommer dessutom att försvinna under kommande år framför allt beroende på pensionsavgångar. Neurologiskt handikappades riksförbund räknar med att 40.000 svenskar årligen insjuknar i neurologiska sjukdomar som stroke, epilepsi, Parkinsons eller MS.

Idag presenterades nya uppgifter om att svårt MS-sjuka riskerar att bortprioriteras i sjukvården. Där menar man att många MS-sjuka skulle kunna slippa att utveckla fysiska handikapp om de fick bromsmediciner i tid och att specialistsjukvården tvingas prioritera bort de svårast sjuka för att klara vårdgarantin. Ibland känns vårdgarantin något trubbig där lättare diagnoser får samma vikt som allvarligare. Att den här gruppen känner sig förfördelad är mycket allvarligt. Jag får dagligen signaler om att jakten på att klara vårdgarantins tidsgränser gör att det finns en risk att man tar emot nya patienter med lättare besvär i stället för att fortsätta behandlingen av gamla patienter med allvarligare åkommor. Så får det självklart inte fungera. Då belönar vi inte rätt saker.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]