lördag, juli 10, 2010

 

Förstärk den psykiatriska kompetensen i primärvården

I torsdagens Barometern-OT (artikeln finns tyvärr inte på nätet) uttalar sig brukarorganisationer kritiskt till att landstinget flyttat ut visst ansvar för psykiatrin ut i primärvården. Man menar att brist på specialistkunskaper kan leda till sena diagnoser och överutskrivning av läkemedel.Det är viktigt att medborgarna i Kalmar län kan få hjälp mot lättare psykisk ohälsa redan i den första linjens sjukvård. Ju tidigare stöd kan sättas in desto mindre blir konsekvenserna på sikt för patienten.

Totalt har primärvården förstärkts med tolv psykologer som nu verkar ute på hälsocentralerna. Satsningen hittills har varit positiv i så motto att fler patienter med psykiska besvär har kunnat identifieras tidigt, samtidigt har det dock inneburit att fler skickats vidare till psykiatrin för ytterligare behandling. Det har inneburit att trycket på psykiatrin ökat. Från Folkpartiets och Landstingsallian-sens sida vill vi öka den psykiatriska kompetensen i primärvården ytterligare. Det gör vi genom att fördubbla antalet psykologer i den första linjens sjukvård. Först då kan vi nå resultat och erbjuda patienterna en adekvat hjälp. Det får dock inte innebära att psykiatrin tappar resurser, där behövs istället större.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]