söndag, juli 18, 2010

 

Neurosjukdomar i centrum

Under helgen har media skildrat allvarliga brister i vården av patienter med neurologiska sjukdomar. Jag har själv tidigare här på bloggen belyst bristerna inom rehabiliteringen av denna patientgrupp där vårdhuvudmännen i mycket ringa omfattning erbjuder patienterna de individuella rehabiliteringsplaner som man enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har rätt att få.

Först handlade medias skildring om den brist på neurologer som finns i landet. Detta faktum belystes bl a vid ett seminarium i Almedalen på Gotland för en tid sedan. Just nu finns det ca 270 neurologer som är mycket ojämnt fördelade över riket. Det innebär att det finns ca 30 neuloger på en miljon invånare vilket är en mycket låg siffra i jämförelse med våra grannländer. En stor del av dessa kommer dessutom att försvinna under kommande år framför allt beroende på pensionsavgångar. Neurologiskt handikappades riksförbund räknar med att 40.000 svenskar årligen insjuknar i neurologiska sjukdomar som stroke, epilepsi, Parkinsons eller MS.

Idag presenterades nya uppgifter om att svårt MS-sjuka riskerar att bortprioriteras i sjukvården. Där menar man att många MS-sjuka skulle kunna slippa att utveckla fysiska handikapp om de fick bromsmediciner i tid och att specialistsjukvården tvingas prioritera bort de svårast sjuka för att klara vårdgarantin. Ibland känns vårdgarantin något trubbig där lättare diagnoser får samma vikt som allvarligare. Att den här gruppen känner sig förfördelad är mycket allvarligt. Jag får dagligen signaler om att jakten på att klara vårdgarantins tidsgränser gör att det finns en risk att man tar emot nya patienter med lättare besvär i stället för att fortsätta behandlingen av gamla patienter med allvarligare åkommor. Så får det självklart inte fungera. Då belönar vi inte rätt saker.

Etiketter: , ,


fredag, juli 16, 2010

 

Gemytlig hamnfestival med viss bitter eftersmak

Ett gäng glada folkpartister vid Hamnfestivalen i Borgholm idag - från vänster Eva Schröder, undertecknad, Bjärn Brändewall, Johanna Mattsson och Mats Axelsson. Foto: Privat

Idag har en av sommarens alla festivaler och marknader gått av stapeln. Den här gången är det Hamnfestival i Borgholm som är en efterträdare till den gamla Vattenfestivalen. Från Folkpartiets sida hade vi ett tält med material och aktiviteter som till stor del riktades till barn. Fiskdamm, målning och ballonger stod på programmet. Själv uppehöll jag mig mest vid fiskdammen där jag flera gånger försäkrade att det inte gick att få upp Storsjöodjuret trots "gubben" som skötte dammen, d v s jag, såg lite skrämmande ut. Vår kommunpolitiska sekreterare, Johanna, skötte målningen av barn med bravur. Hon var utan tvekan det mest uppskattade inslaget av alla i politikertälten.

Tyvärr utmärkte sig socialdemokraterna negativt mitt i all gemyt genom att dra dit en partitrubadur som sjöng en av Mikael Wiehes nidvisor med rena personangrepp på allianspolitiker. Det var fullständigt onödigt och provocerande i en annars familjär atmosfär. Det vara däremot rätt så talande för hur socialdemokratin fungerar. Hänsyn och respekt har aldrig varit deras starka kort. Kanske kan vi hoppas på ett mer schysst uppförande i morgon när festivalen fortsätter. Vi kommer i vart fall inte lägga ner någon energi på att använda en liknande argumentation som sossarna tydligen känner behov av. Politik handlar om att berätta vad man själv vill, inte att baktala andra.

Etiketter: ,


torsdag, juli 15, 2010

 

Värme, festivaler och bröderna Ekborg

Sommarvärmen har verkligen tagit ett fast grepp om Kalmar med omnejd. Det är svårt att sova om nätterna och besöken i den svala duschen blir många. Annars är det just nu de många marknadernas och festivalernas tid. Visfestivalen i Västervik börjar idag och i morgon är det Hamnfestival i Borgholm. Jag kommer själv att vara i Borgholm och dela ut min personvalsfolder. Den delas ut för första gången och har rubriken "Se hela människan". Det är ett tema som jag tänkte ska återkomma i alla mina aktiviteter fram till valet. Tanken är att man ska se mer av en helhet i hälso- och sjukvården, t ex i form av korta och obrutna vårdkedjor. Det handlar också om att se människan som en helhet, kropp och själ hänger ihop. Men det kan också vara att se en helhet i politiken där man suddar ut gränser mellan olika vårdgivare, huvudmän och myndigheter och där insatserna bildar en helhet. Ingen ska falla mellan stolarna men det ska heller inte ske något dubbelarbete. Det är en konst att uppnå, tro mig, men det måste vara en självklar vision för mig som förtroendevald.

Om en stund bär det i väg till Algutsrums kyrka på Öland. Jag ser verkligen fram mot att få höra Anders Ekborgs härliga sång. Kanske sluter jag ögonen en stund, skapar egna bilder och bara njuter. Vet ni förresten vem av bröderna Ekborg som gillar sommaren mest? MidsommarDan förstås ;-)

Etiketter: , , ,


onsdag, juli 14, 2010

 

Intryck från Almedalen

Följande debattartikel publicerades i Barometern-OT igår och summerar kortfattat mina intryck från årets Almedalsvecka. Som ni ser höjer jag ett varningens finger över att överskatta arrangemanget som i mycket liten mån når ut till den breda allmanheten. Den bild som sprids är via media och måste i stor utsträckning beskrivas som subjektiv och vinklad där vissa partier får mycket utrymme, andra enormt stort medan vissa knappast får något.

Se hela människan!

Politikens stora träningsläger i Almedalen på Gotland är över för den här gången. Nu råder närmast ett tillstånd av politisk ”träningsvärk” över landet. I år blev Almedalsveckan ovanligt händelserik, dels med anledning av att det är valår, dels p g a ministeravhopp (arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin), partibyte (Centerpartiets Solveig Ternström till Socialdemokraterna) och offentlig pengabrasa (Feministiskt initiativs Gudrun Schyman). Almedalen har blivit politikens eget Mecka och en tummelplats för politiker, tjänstemän, intresseorganisationer, lobbyister och journalister. Det verkar som vanligt handla om att synas, höras och skapa uppmärksamhet på olika sätt.

Själv deltog jag under några dagar i början av veckan och försökte välja bland de över 1 300 seminarier som hölls. Framför allt var det mina politiska ansvarsområden i landstinget som fångade intresse. Jag deltog vid ett flertal seminarier som handlade om hälso- och sjukvård i allmänhet och psykiatri och rehabilitering i synnerhet. Genomgående för dessa var den brist som allmänt upplevs på helhetssyn och där patienten på olika sätt kommer i kläm och inte får den hjälp och behandling som man behöver. Gränsdragningen mellan olika huvudmän (t ex landsting, kommuner, försäkringskassa och arbetsförmedling) hindrar oss från att se hela människan, hitta smarta samarbetslösningar och skapa kortare och mer sammanhängande vårdkedjor. Det finns nämligen genomgående en märklig förmåga att se människor för vad man inte kan istället för vad man klarar av att göra. Inom rehabiliteringen koncentrerar man sig mer på de funktionsnedsättningar som finns istället för en ev yrkeskompetens, man ser en rullator istället för en kurator. Myndighetsgränser får inte utgöra ett hinder för att skapa effektiva helhetslösningar där patientens intressen sätts före den egna organisationens. Som medborgare förväntar jag mig nämligen hjälp i olika situationer, vem som levererar den är ointressant och en uppgift för politiken och verksamheterna att lösa.

Almedalsveckan är ett ypperligt tillfälle till politisk fortbildning, kontaktskapande och erfarenhetsutbyte men personligen ser jag en fara med upplägget. Politiker och media har nämligen en övertro till arrangemangets betydelse för den enskilde medborgaren. Kontakten med den ”vanlige” väljaren lyser nästan helt med sin frånvaro. Efter allt ryggdunkande och tillfälle till inbördes beundran är det befriande att få röra sig hemma på gator och torg bland allmänheten, för det är just där politiken skapas. I det sammanhanget är jag övertygad att väljaren vill ha förtroendevalda som inte i alla lägen kommer med tvärsäkra svar utan är beredda att lyssna och bilda sig en uppfattning. Det är ett gott råd och en utmaning för alla oss politiker som var i Almedalen.

Etiketter: , , ,


lördag, juli 10, 2010

 

Förstärk den psykiatriska kompetensen i primärvården

I torsdagens Barometern-OT (artikeln finns tyvärr inte på nätet) uttalar sig brukarorganisationer kritiskt till att landstinget flyttat ut visst ansvar för psykiatrin ut i primärvården. Man menar att brist på specialistkunskaper kan leda till sena diagnoser och överutskrivning av läkemedel.Det är viktigt att medborgarna i Kalmar län kan få hjälp mot lättare psykisk ohälsa redan i den första linjens sjukvård. Ju tidigare stöd kan sättas in desto mindre blir konsekvenserna på sikt för patienten.

Totalt har primärvården förstärkts med tolv psykologer som nu verkar ute på hälsocentralerna. Satsningen hittills har varit positiv i så motto att fler patienter med psykiska besvär har kunnat identifieras tidigt, samtidigt har det dock inneburit att fler skickats vidare till psykiatrin för ytterligare behandling. Det har inneburit att trycket på psykiatrin ökat. Från Folkpartiets och Landstingsallian-sens sida vill vi öka den psykiatriska kompetensen i primärvården ytterligare. Det gör vi genom att fördubbla antalet psykologer i den första linjens sjukvård. Först då kan vi nå resultat och erbjuda patienterna en adekvat hjälp. Det får dock inte innebära att psykiatrin tappar resurser, där behövs istället större.

Etiketter: ,


onsdag, juli 07, 2010

 

Pengar upp i rök

Ledaren för Feministiskt Initiativ, Gudrun Schyman , utmärkte sig på ett mindre smickrande sätt i Almedalen igår. För att belysa de orättvisa löneskillnaderna mellan kvinnor och män brände hon upp 100 000 kronor. Att inte ha mer respekt för pengar än så är ett hån mot många i vårt samhälle och mot många organisationer som arbetar för de svaga och utsatta och för vilka 100 000 kr är ett stort belopp. Frälsningsarméns reaktion på denna denna provokation var lysande. På deras plakat stod det: Bränn inte pengar - vi behöver dem bättre!
Normalt brukar Schyman vara en lysande retoriker och PR-strateg men det här gången passerade hon alla gränser för det anständiga. Hon borde skämmas!

Etiketter: ,


 

Säkert men utan att sticka ut

Så är man hemma från Almedalen på Gotland igen, denna tummelplats för landets beslutsfattare. Såg att nån journalist kallade det hela för politikerdagis och kanske ligger det något i det. Det är i alla fall kul att få återse gamla partikamrater och stifta nya bekantskaper. Jag har ännu inte hunnit skriva något om gårdagens partiledartal då mitt eget parti och Jan Björklund stod i fokus. Hans tal innehöll inga stora överraskningar för mig utan var ideologiskt korrekt med några pikar särskilt riktade till vänsterpartiets Lars Ohly. Talet präglades på något sätt av säkerhet utan att riktigt sticka ut. Äldrefrågor, landets konkurrenskraft och internationell solidaritet var några ämnen som avverkades under en dryg halvtimme. En fördel med Björklunds retorik är hans praktiska exempel från verkligheten på orättvisor som finns runt om i landet. Självklart upptogs en hel del av tiden av skolfrågor, kanske en alltför lång tid enligt mitt förmenande. Hans tolkning av de rödgrönas jantelag där ingen tillåts att lyckas var också lysande: "Socialister accepterar fattigdom så länge den fördelas lika". Mitt skriftliga omdöme blir säkert, gediget men kanske stundtals lite tråkigt utan riktiga knorrar.

Etiketter: , ,


måndag, juli 05, 2010

 

Lars Ohly öppnar plånboken...igen

Kvällens talare i Almedalen var Vänsterpartiets ledare Lars Ohly. Ohly hade som vanligt en trevlig framtoning men var också traditionellt frikostig och spred miljarderna kring sig. En nationalekonom som analyserade Ohlys tal slutade räkna vid 100 miljarder kronor. Det handlade om gratis kollektivtrafik, heltid till anställda i landsting och kommuner, fler lärare i skolan, tandvård som ingår i sjukförsäkringen,höjda pensioner, höjda ersättningsnivåer i socialförsäkringen m m. Vänsterledaren sa också att det inte "får kosta skjortan" att går till doktorn. Antingen undviker han sanningen eller så är han lyckligt ovetande om att hans rödgröna kamrater höjt avgifterna i vårt landsting till de högsta i landet. Han verkar också förträngt hans partikamraters svek mot de landstingsanställda där man inför valet 2006 lovade heltid till alla. Det finns många dörrar att städa framför innan man gör nya löften.

Många funderar säkert över hur Lars Ohly skulle fungera i regeringsställning med ett sådant ekonomiskt ansvarstagande. Min slutsats är att landet knappast kunnat klara sig igenom en finanskris med en minister som mer präglas av populism än av ansvarstagande. Den tänkta rödgröna laguppställningen i en tänkt regering ser mycket svag ut.

Etiketter: ,


 

Politikens Mecka

Befinner mig just på Almedalsveckan på Gotland. Det är tummelplats för politiker, politiska tjänstemän, journalister, tyckare men framför allt för lobbyister. Det går inte att röra sig många meter utan att få massor av material i sina händer. Det mesta riskerar att drunkna i varandra. Med över 1 300 seminarier under veckan finns det enormt mycket att välja bland men mycket riskerar att bli ytligt så det gäller att välja med omsorg. Jag har tidigare här på bloggen egentligen varit kritisk till hela företeelsen och det är med den grundsynen jag är här. Men är det valår så är det.

Mest intresse upptar förstås partiledarnas tal. Igår stod moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt på Almedalens scen. Alliansregeringen har vind i seglen och har visat att man klarar att ta ansvar för landet i en svår tid. Stärkt av detta såg vi en delvis ny teknik från statsministern. Jag har alltid varit imponerad av hans avslappnade sätt att tala men igår såg vi en delvis ny stil. På gott eller på ont? Aftonbladet jämförde honom med en pingtspastor och det var självklart att ta i men visst märks det att valet närmar sig och kanske var hans debattekning lite mer raljant än vanligt mot den rödgröna oppositionen.

Nu är det dags för nya seminarier. Idag fokuserar jag på psykiatrin och återkommer med vad som hänt och vad jag förhoppningsvis lärt mig under dagen.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]