fredag, maj 28, 2010

 

Släpp in de utestängda

Under en lång tid har olika brukarorganisationer bett landstinget att utöka antalet lönebidragstjänster. Det skulle nämligen ge många personer med funktionsnedsättningar möjlighet till daglig sysselsättning och meningsfull kontakt med arbetsmarknaden som ett led i sin rehabilitering. Att få känna delaktighet och vara en del i ett större socialt sammanhang är oerhört viktigt för alla, inte minst för denna grupp. Totalt har vårt landsting endast nio lönebidragstjänster, vilket är anmärkningsvärt lite med tanke på att man totalt har drygt 6 000 anställda. Som länets största arbetsgivare borde landstinget gå före och vara ett föredöme för övriga företag och myndigheter i länet. Tyvärr är verkligheten en annan.

Vid förra landstingsfullmäktige diskuterades frågan men tyvärr vägrade ansvarigt landstingsråd, Johnny Petersson (V), att öppna upp för fler lönebidragstjänster. Han hänvisade i stället till att landstinget valt att satsa på personliga tjänster till anställda som redan finns i organisationen. Det är en självklarhet att man tar ett ansvar för sina anställda - det ligger i arbetsgivaransvaret -men det ena utesluter inte det andra.

Att så tvärsäkert utesluta personer utanför landstingets organisation ter sig en smula märkligt, för att inte säga protektionistiskt. Istället för att ”smälla igen dörren” framför funktionshindrade borde den rödgröna majoriteten vara öppen för att diskutera hur vi kan underlätta för fler med nedsatt arbetsförmåga att komma ut på arbetsmarknaden genom landstingets försorg. Har man inte ens den viljan, där man själv har ansvaret, blir det självklart svårt att få in fler med nedsatt arbetsförmåga på arbetsmarknaden. Inom Landstingsalliansen kommer vi istället att driva på frågan med att se över möjligheterna till fler lönebidragstjänster i landstingets olika verksamheter.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]