onsdag, maj 19, 2010

 

Organdonation räddar liv

Vid gårdagens landstingsfullmäktige behandlades min och Folkpartiets motion om att identifiera fler möjliga organdonationer. Svaret på motionen var mycket positivt och innebar i praktiken ett bifall. Vi kan alla befinna oss i en situation någon gång i livet då vi själva eller någon anhörig behöver ett nytt organ eller vävnad för att kunna fortsätta leva ett normalt liv eller för att överhuvutaget kunna leva. Därför är det allas ansvar att det finns tillgängliga organ i en sådan situation.

Från början hade jag tänkt att motionen mer skulle handlat om hur vi kan få fler organdonatorer men under förra sommaren kom en redovisning av statistisk från Donationsrådet som visade att vårt landsting är mycket är sämst i landet på att identifiera möjliga organ- och vävnadsdonatorer. Under 2008 identifierade vårt landsting inte en enda organdonator. Däremot ska det enligt uppgift ha funnits nio fall som uppfyllde kraven för donation. Vi får i stället förlita oss på att andra landsting donerar organ till dom som behöver här i länet. Detta trots att det redan finns rutiner för arbetet i landstinget, men dessa följs uppenbarligen inte.

Det finns förmodligen flera anledningar till det. Rutinerna måste klargöras och förankras bättre i landstingets verksamhet. En tydligare organisation måste skapas och vi måste motivera och utbilda vår personal på ett bättre sätt. Därför fick motionen mer inriktningen att ta till vara på de organ som redan finns än att få fler att bli organdonatorer. Det vore annars att börja i fel ände. När man anmäler sig som organdonator i Kalmar län måste man känna att man förbinder sig till något som verkligen har en mening och kan komma till nytta för någon annan.

Ett arbete är på gång och nu är det bara att se till att det verkligen blir "verkstad" av planerna. Trots ett dåligt utgångsläge så finns det något positivt. Allt kan nämligen bara bli bättre och det finns en medmänniska någonstans där ute som kan bli den stora vinnaren.

Etiketter:


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]