lördag, maj 15, 2010

 

Förlägg medicinsk forskning till Kalmar

Jag och Sverker Thorén, Folkpartiets förstanamn till riksdagen i Kalmar län, gjorde igår följande utspel om att förlägga nationell forskning inom medicinsk forskning till länet.

Förlägg forskning kring medicinteknik till Kalmar län!

Folkpartiet i Kalmar län föreslår att forskning kring medicintekniska hjälpmedel förläggs till Kalmar län. Det är en utökning av det tidigare förslaget om att förlägga forskning kring äldres hälsa och sjukdomar med särskild inriktning på läkemedelsanvändning till länet.

- Många läkemedel testas enbart på yngre och friska individer. Samtidigt vet vi att många äldre är övermedicinerade, och att många läkemedel i kombination snarare förvärrar tillståndet än förbättrar det. Kalmar län har landets äldsta befolkning. För att öka kunskapen kring läkemedelspåverkan hos äldre har vi tidigare föreslagit att forskning kring detta förläggs till vårt län, säger Pierre Edström, landstingsråd (FP).

Enligt den europeiska branschorganisationen Eucomed (2007) spenderar Sverige årligen motsvarande 1,33 miljarder euro (ca 12,7 miljarder kronor) på medicinsk teknik. Hjälpmedel räknas som medicintekniska produkter. Var tionde svensk använder hjälpmedel för att kompensera ett funktionshinder.

- Enligt information från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) görs det väldigt få kliniska studier av medicinteknik. Företagen som verkar i branschen är ofta för små för att kunna bekosta kliniska prövningar, till skillnad från större läkemedelsbolag, säger Sverker Thorén, riksdagskandidat (FP).

Eftersom användningen av hjälpmedel är vanligt förekommande finns det ett samhällsintresse i att kliniska studier kring effekten av de olika medicintekniska hjälpmedel som förekommer inom hälso- och sjukvården utförs, och att kunskapen sprids.

- Finns det fler kliniska studier så får landstingen bättre underlag inför upphandlingar av medicinteknik. Bättre kunskap i samband med inköp av till exempel hjälpmedel minskar antalet komplikationer, vilket minskar både samhällets kostnader, men framförallt det mänskliga lidandet som uppstår när hjälpmedel fallerar, menar Pierre Edström.

- Rimligen finns det samordningsvinster med att bedriva forskning både på läkemedelspåverkan hos äldre samt kring medicinteknik på samma ställe. Om inte företagen har råd att utföra kliniska studier är det samhällets ansvar att utreda kvalitén i de hjälpmedel vi erbjuder bland annat våra äldre. Därför föreslår vi nu att även forskning kring medicinteknik ska förläggas till Kalmar län, avslutar Sverker Thorén.

Etiketter: , , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]