fredag, maj 28, 2010

 

Hokus pokus ny giv inom vård och omsorg?

De senaste dagarna har media rapporterat om en rad mer eller mindre märkliga händelser inom vården och omsorgen. Gemensamt för dessa är att det handlar om behandlingar och åtgärder som ibland ligger på fel sida om det tillåtna. Det första exemplet handlade om andlig kirurgi på barn i Kalmar. Dessa behandlingar har senare blivit polisanmäld enligt kvacksalverilagen. Det andra var när omsorgen i Kalmar kommun fick ta hjälp av ett medium för att driva ut spöken från en omsorgstagares hem. Jag vet inte om detta blir nya satsningar i det rödgröna landstinget och och den tillika rödgröna Kalmar kommun. Åtminstone Miljöpartiet har ju tydligt sagt sig vara för alternativa behandlingar inom hälso- och sjukvården, bl a vill partiet att mammor fritt ska få välja om man vill föda hemma. Enligt Miljöpartiet är tydligen alla förlossningar säkra och går helt enligt planerna. Om olika trollkonster också ligger i partiets sjukvårdspolitik vet jag inte men helt säker kan man nog inte vara.

Etiketter: ,


 

Släpp in de utestängda

Under en lång tid har olika brukarorganisationer bett landstinget att utöka antalet lönebidragstjänster. Det skulle nämligen ge många personer med funktionsnedsättningar möjlighet till daglig sysselsättning och meningsfull kontakt med arbetsmarknaden som ett led i sin rehabilitering. Att få känna delaktighet och vara en del i ett större socialt sammanhang är oerhört viktigt för alla, inte minst för denna grupp. Totalt har vårt landsting endast nio lönebidragstjänster, vilket är anmärkningsvärt lite med tanke på att man totalt har drygt 6 000 anställda. Som länets största arbetsgivare borde landstinget gå före och vara ett föredöme för övriga företag och myndigheter i länet. Tyvärr är verkligheten en annan.

Vid förra landstingsfullmäktige diskuterades frågan men tyvärr vägrade ansvarigt landstingsråd, Johnny Petersson (V), att öppna upp för fler lönebidragstjänster. Han hänvisade i stället till att landstinget valt att satsa på personliga tjänster till anställda som redan finns i organisationen. Det är en självklarhet att man tar ett ansvar för sina anställda - det ligger i arbetsgivaransvaret -men det ena utesluter inte det andra.

Att så tvärsäkert utesluta personer utanför landstingets organisation ter sig en smula märkligt, för att inte säga protektionistiskt. Istället för att ”smälla igen dörren” framför funktionshindrade borde den rödgröna majoriteten vara öppen för att diskutera hur vi kan underlätta för fler med nedsatt arbetsförmåga att komma ut på arbetsmarknaden genom landstingets försorg. Har man inte ens den viljan, där man själv har ansvaret, blir det självklart svårt att få in fler med nedsatt arbetsförmåga på arbetsmarknaden. Inom Landstingsalliansen kommer vi istället att driva på frågan med att se över möjligheterna till fler lönebidragstjänster i landstingets olika verksamheter.

Etiketter: , ,


torsdag, maj 27, 2010

 

Växande köer inom barn- och ungdomspsykiatrin

Jag har vid flera tillfällen försökt få den rödgröna majoriteten i landstinget att fokusera på de problem som finns inom psykiatrin. I samband med gårdagens sammanträde i landstingsstyrelsen redovisade psykiatriförvaltningen kraftigt ökande köer inom hela verksamheten men särskilt inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). En stor del av ökningen står neuropsykiatrin där diagnosticeringen av ADHD ökat lavinartat. Vad detta beror på finns ännu ingen förklaring till. Har tröskeln för diagnosticering av ADHD sänkts och ser den olika ut i länet? Har vi blivit bättre på att upptäcka barn med med ADHD?

Under hösten kunde vi annars till vår stora glädje konstatera att nästan samtliga patienter inom BUP fick tid till mottagning inom stipulerad tid för den nationella vårdgarantin på 30 dagar men nu är läget alltså ett annat. Nu måste orsakerna analyseras och åtgärder sättas in för vi har inte råd att sätta en hel generations psykiska hälsa på spel. Den rödgröna majoriten slår sig gärna för bröstet över god tillgänglighet inom övrig hälso- och sjukvård men nu är det dags att ta problemen inom BUP på allvar.

Etiketter: , ,


torsdag, maj 20, 2010

 

Myndighetsdjungel

Under förmiddagen har Samordningsförbundets styrelse haft möte för att diskutera hur vi kan förbättra villkoren för de som står längst från arbetsmarknaden eller studier. I Samordningsförbundet i Kalmar län arbetar kommuner, landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen sida vid sida med detta uppdrag. Samordningsförbundets uppgift är enormt viktigt både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv men framför allt utifrån ett rent mänskligt. Stora resurser skulle annars gå förlorade på flera plan. Men egentligen är det självklart ett svaghetstecken att vi ska behöva tillskapa en särskilt organ för att nå en samverkan mellan olika aktörer som egentligen är självklar. Att samverka och se en helhet kring den enskilda individen ska vara ett grunduppdrag för samtliga myndigheter på alla nivåer inte något som bedrivs i projektform.

Etiketter:


onsdag, maj 19, 2010

 

Organdonation räddar liv

Vid gårdagens landstingsfullmäktige behandlades min och Folkpartiets motion om att identifiera fler möjliga organdonationer. Svaret på motionen var mycket positivt och innebar i praktiken ett bifall. Vi kan alla befinna oss i en situation någon gång i livet då vi själva eller någon anhörig behöver ett nytt organ eller vävnad för att kunna fortsätta leva ett normalt liv eller för att överhuvutaget kunna leva. Därför är det allas ansvar att det finns tillgängliga organ i en sådan situation.

Från början hade jag tänkt att motionen mer skulle handlat om hur vi kan få fler organdonatorer men under förra sommaren kom en redovisning av statistisk från Donationsrådet som visade att vårt landsting är mycket är sämst i landet på att identifiera möjliga organ- och vävnadsdonatorer. Under 2008 identifierade vårt landsting inte en enda organdonator. Däremot ska det enligt uppgift ha funnits nio fall som uppfyllde kraven för donation. Vi får i stället förlita oss på att andra landsting donerar organ till dom som behöver här i länet. Detta trots att det redan finns rutiner för arbetet i landstinget, men dessa följs uppenbarligen inte.

Det finns förmodligen flera anledningar till det. Rutinerna måste klargöras och förankras bättre i landstingets verksamhet. En tydligare organisation måste skapas och vi måste motivera och utbilda vår personal på ett bättre sätt. Därför fick motionen mer inriktningen att ta till vara på de organ som redan finns än att få fler att bli organdonatorer. Det vore annars att börja i fel ände. När man anmäler sig som organdonator i Kalmar län måste man känna att man förbinder sig till något som verkligen har en mening och kan komma till nytta för någon annan.

Ett arbete är på gång och nu är det bara att se till att det verkligen blir "verkstad" av planerna. Trots ett dåligt utgångsläge så finns det något positivt. Allt kan nämligen bara bli bättre och det finns en medmänniska någonstans där ute som kan bli den stora vinnaren.

Etiketter:


tisdag, maj 18, 2010

 

De rödgrönas ömma tår

Sitter vid datorn efter en lång dag på landstingsfullmäktige. Det märktes tydligt, inte minst av tidsåtgången, att det dessutom var det sista fullmäktigesammanträdet inför valet. Årsredovisningen för 2009 blev den möjlighet vi i landstingsalliansen väntat på för att markera skillnaderna i politik inför valet i september. Själv pekade jag på ett antal orättvisor i det man själva kallar för ett rödgrönt skyltfönstret. Vänstermajoriteten undviker uppenbarligen att diskutera de höga patientavgifterna och egenavgifterna för hjälpmedel, de uteblivna rehabiliteringsinsatserna för stora patientgrupper samt de brister som finns inom psykiatrin. Strategin var istället att flytta fokus till riksfrågor och som vanligt kalla våra kritiska synpunkter för svartmålning. Ett större antal interpellationer hade ställts från vår sida och det var anmärkningsvärt hur de rödgröna mer ville recensera interpellationernas kvalitet än ge svar på de frågor som ställdes. Mig veterligt är inte det tanken med interpellationsinstrumentet.

Mitt och Folkpartiets förslag om att identifiera fler möjliga organdonatorer blev däremot mycket välvilligt behandlat och de åtgärder vi föreslog kommer i stort sett att genomföras. Jag har tänkt att skriva mer om detta i ett inlägg i morgon.

Noteras kan även att landstingsfullmäktige besöktes av ett antal sverigedemokrater. Förmodligen var man där för att lära sig mer om landstingspolitik och självklart bestod hela delegationen enbart av män. Ämnen som diskuterades var annars jämställdhet i allmänhet och jämställd vård i synnerhet. Förmodligen har man, med tanke på representationen, mycket att lära inom båda områdena.

Etiketter: , , , ,


lördag, maj 15, 2010

 

På vems uppdrag åker Henriksson?

I Dagens upplaga av Barometern-OT (artikeln finns tyvärr inte på nätet) görs en genomgång över länets kommuner och landstinget och huruvida man tänker göra någon uppvaktning vid kronprinsessan Victorias bröllop i sommar. Landstingsstyrelsens ordförande, Anders Henriksson (S) lämnar beskedet att han tänker åka med en present å landstingets vägnar. Han säger att "man åker inte tomhänt" och att han "tänker ge något som symboliserar både Kalmar län och sjukvården". Han säger vidare att det bara är han som tänker åka på den mottagning som hålls dagen innan bröllopet.

Personligen blir jag lite förvånad eftersom det mig veterligt inte någonstans i landstinget har tagits ett politiskt beslut om att uppvakta eller ej. Man kan tycka vad man vill om monarkin men visst är det märkligt att uppvaktningen inte förankrats någonstans. Detta särskilt med tanke på att åtminstone ett rödgrönt parti, Vänsterpartiet, klart säger nej till ett sådant statsskick. På vems mandat Henriksson åker är alltså högst oklart. Det vore därför klädsamt med en förklaring från Anders Henrikssons sida.

Personligen sympatiserar jag i den här frågan med det moderata kommunalrådet i Västervik, Harald Hjalmarsson, han säger nej till en present med hänvisningen att: "Västerviks kommun inte har någon relation till brudparet än den formella".

Etiketter: , , ,


 

Förlägg medicinsk forskning till Kalmar

Jag och Sverker Thorén, Folkpartiets förstanamn till riksdagen i Kalmar län, gjorde igår följande utspel om att förlägga nationell forskning inom medicinsk forskning till länet.

Förlägg forskning kring medicinteknik till Kalmar län!

Folkpartiet i Kalmar län föreslår att forskning kring medicintekniska hjälpmedel förläggs till Kalmar län. Det är en utökning av det tidigare förslaget om att förlägga forskning kring äldres hälsa och sjukdomar med särskild inriktning på läkemedelsanvändning till länet.

- Många läkemedel testas enbart på yngre och friska individer. Samtidigt vet vi att många äldre är övermedicinerade, och att många läkemedel i kombination snarare förvärrar tillståndet än förbättrar det. Kalmar län har landets äldsta befolkning. För att öka kunskapen kring läkemedelspåverkan hos äldre har vi tidigare föreslagit att forskning kring detta förläggs till vårt län, säger Pierre Edström, landstingsråd (FP).

Enligt den europeiska branschorganisationen Eucomed (2007) spenderar Sverige årligen motsvarande 1,33 miljarder euro (ca 12,7 miljarder kronor) på medicinsk teknik. Hjälpmedel räknas som medicintekniska produkter. Var tionde svensk använder hjälpmedel för att kompensera ett funktionshinder.

- Enligt information från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) görs det väldigt få kliniska studier av medicinteknik. Företagen som verkar i branschen är ofta för små för att kunna bekosta kliniska prövningar, till skillnad från större läkemedelsbolag, säger Sverker Thorén, riksdagskandidat (FP).

Eftersom användningen av hjälpmedel är vanligt förekommande finns det ett samhällsintresse i att kliniska studier kring effekten av de olika medicintekniska hjälpmedel som förekommer inom hälso- och sjukvården utförs, och att kunskapen sprids.

- Finns det fler kliniska studier så får landstingen bättre underlag inför upphandlingar av medicinteknik. Bättre kunskap i samband med inköp av till exempel hjälpmedel minskar antalet komplikationer, vilket minskar både samhällets kostnader, men framförallt det mänskliga lidandet som uppstår när hjälpmedel fallerar, menar Pierre Edström.

- Rimligen finns det samordningsvinster med att bedriva forskning både på läkemedelspåverkan hos äldre samt kring medicinteknik på samma ställe. Om inte företagen har råd att utföra kliniska studier är det samhällets ansvar att utreda kvalitén i de hjälpmedel vi erbjuder bland annat våra äldre. Därför föreslår vi nu att även forskning kring medicinteknik ska förläggas till Kalmar län, avslutar Sverker Thorén.

Etiketter: , , ,


onsdag, maj 12, 2010

 

Samverkan är inget projekt

Samverkan mellan olika verksamheter är något som pågår och ska pågå varje dag. Därför blir jag lite allergisk när många förordar att samverkansarbete ska bedrivas i projektform. Att samverka är ett arbetssätt inte något man bedriver i projektform. Samverkan är inte heller något man tar till bara när akuta problem redan finns utan i första hand för att förhindra att problemen överhuvudtaget uppstår. Samverkan är med andra ord en kontinuerlig process mellan två eller flera parter för att utveckla en verksamhet. Det bör vi tänka på även i hälso- och sjukvården.

Etiketter: , ,


tisdag, maj 11, 2010

 

Våga släppa greppet!

Den 1 juni förra året överfördes det politiska ansvaret för psykiatrin i vårt landsting från de båda sjukvårdslandstingsråden (primärvård och slutenvård) i majoritet, Lena Segerberg (S) och Ann Hellenborg, till Johnny Petersson (V). Anledningen var att ansvaret skulle bli tydligare för psykiatrin och att det skulle möjliggöra ett förbättrat helhetstänk på verksamheten från politiskt håll. Samtidigt fick jag överta ansvaret inom oppositionen.

När nästan ett år gått kan jag bara konstatera att den politiska majoriteten inte menade särskilt mycket med förändringen och i praktiken aldrig vågade släppa i från sig ansvaret till de som skulle ha det. Det blev inget annat än en halvsulning. Som det nu fungerar ligger istället ansvaret på tre landstingsråd. Det som skulle betyda ett tydligare politiskt ansvar blev istället än mer otydligt. Förklaringarna till detta kan vara flera och de kan man självklart spekulera i men ta inte beslut som ni inte menar något med. Nu är förvirringen total, särskilt inom tjänstemannadelen som inte riktigt vet hos vem det politiska ansvaret för verksamheten ligger.

Etiketter: , ,


 

Change

Det dröjer tyvärr lång tid mellan blogginläggen ibland. Politiken går in i ett allt mer intensivt skede och det börjar bli svårt att få dygnets timmar att räcka till. När man dessutom bestämmer sig att genomföra en viktminskning med bättre koll på maten och mer fysisk träning blir den knappast mer tid. Vi får väl se vilka resultat man kan uppvisa på sikt. Arbetet börjar ju som i mycket annat förändringarbete med att få insikt och medvetandegöra, därefter att motivera sig och att sist men inte minst genomföra planerna. Insikten har funnits länge, motivationen har vuxit och nu är jag mitt i genomförandet. Det blir tufft men det måste defintivt vara värt och det är som man säger bara resultaten som räknas. Så även om trevliga bröllop delvis stört mina planer så finns det hopp. Resultaten hoppas jag delvis kunna redovisa här. Efter knappt två veckor har i alla fall 5,5 kilo av Edström försvunnit. Det är en bra start.

Etiketter: , , ,


söndag, maj 02, 2010

 

Sossarnas lögner fortsätter

Igår var det 1 maj. Av tradition samlades socialdemokratiska toppolitiker och fackpampar på flera håll i landet till sin stora PR-dag. Precis som jag skrivit tidigare år här på bloggen så handlar inte 1 maj längre så mycket om arbetarrörelsens dag utan mer just om en ostörd propagandadag för sossarna. Landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) talade i Västervik och fortsatte sprida sina lögner om ett påhittat hot att Alliansen vill sälja ut sjukhus. Jag är så innerligt trött på det oseriösa arbete som särskilt sossarna i länet ägnar sig åt. Av bl a den anledningen samlades alliansföreträdare från länet också i Västervik. Vi anade nämligen att ryktesspridningen skulle fortsätta och ville därför på plats bemöta de lögner som Henriksson m fl ägnar sig åt. Henrikssons agerande är ent ut sagt ohederligt. Annars var jag till en början tveksam till vårt arrangemang i Västervik men med facit i hand så var det bra att vi fanns på plats för att bemöta den ohederliga propaganda som sossarna ägnar sig åt. Enligt socialdemokratins syn på etik i den politiska debatten är tydligen allt tillåtet. Nedan följer det tal som jag höll i Västervik.

"För många innebär 1 maj att protestera mot orättvisor. Dessa orättvisor kan se ut på olika sätt. Finns det då t ex några orättvisor i vårt rödgröna landsting?

Jo, de kan bestå av höjda patientavgifter och egenavgifter för hjälpmedel. I Kalmar län har vi inom flera områden de högsta patient- och egenavgifterna i landet. Det drabbar de som mest behöver vård, behandling och många funktionshindrade som behöver en rullator, ortopediska skor eller kryckkäpp för att förenkla sin vardag.

Orättvisorna kan också bestå av att det inte finns någon ätstörningsenhet för barn och ungdomar i norra länsdelen. Detta trots att det avsatts resurser till ändamålet. Ändå händer inget med en rödgrön majoritet i landstinget.

För oss innebär rättvisa att alla har rätt till rehabilitering efter sjukdom eller skada. Så är det inte i Kalmar län. Här får till exempel inte många funktionshindrade den individuella rehabilitering som man har rätt till.

Från Folkpartiets sida har vi i många år talat om det ”Glömda Sverige”. Finns det fortfarande? Svaret är ett rungande ja. En av grupperna har jag redan nämnt – alla de personer med något funktionshinder som är i behov av hjälpmedel eller rehabilitering. En annan grupp är de patienter inom psykiatrin som inte får den vård och behandling som man är i behov av. Det finns tydliga brister inom psykiatrin – ända sitter vänstermajoriteten i landstinget med armarna i kors.

Till sist vill jag peka på ett annat svek från de rödgröna i landstinget - sveket mot personalen.

Inför valet 2006 ställde de rödgröna ut löftet att alla landstingsanställda som ville skulle erbjudas en heltidstjänst i landstinget. Många anställda inom hälso- och sjukvården svalde ”valbetet” från vänsterpartierna för man trodde att det fanns en ärlig uppsåt. Efter valet ändrades löftet till ett projekt under namnet ”Önskad sysselsättningsgrad”. Löftet till drygt 6 000 landstingsanställda om rätten till heltid slutade med att 39 personer fick välja vilken sysselsättningsgrad man ville ha. Att beskriva socialdemokraterna som ett arbetarparti faller därför på sin orimlighet. Allt var ju bara snack och ett svek mot de anställda i landstinget.

Landstingsalliansen vill fortsätta utveckla och förbättra hälso- och sjukvården i Kalmar. I det arbetet är ett starkt sjukhus i Västervik en självklar del. Den bild som de rödgröna sprider om utförsäljning av sjukhuset är inget annat än hjärnspöken. Det ska inte säljas några sjukhus i Kalmar län!! Landstingsalliansen tar inte till så billiga knep och rena lögner i vårt arbete. Vi fortsätter i stället ett långsiktigt arbete för en god hälso- och sjukvård där även den lilla människan har en röst som får höras och som vi politiker lyssnar på. Det är därför vi behöver en ny majoritet i landstinget - en alliansmajoritet."

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]