torsdag, april 22, 2010

 

Varför ingen ätstörningsenhet i norr?

Landstingsalliansen (M, C, KD och FP) har under flera år aktivt drivit frågan om inrättande av en ätstörningsenhet i norra länsdelen. I årets budget gick den rödgröna majoriteten oss äntligen till mötes efter mycket tjat och landstinget tillsköt en miljon kronor för att möjliggöra en start av verksamheten men mycket lite verkar ha hänt.

Enligt de signaler vi fått är verksamheten fortfarande i planeringsstadiet. Det finns en sedan länge väl fungerande verksamhet för behandling av olika ätstörningar i södra länsdelen. Nu är det hög tid att verksamheten kommer i gång om vi ska kunna nå en jämlik vård inom området i hela länet. En miljon kronor är en grundplåt för att starta arbetet, men nu behöver man också samla redan befintliga resurser för dessa patienter så att man får en mer sammanhållen vård i norra länet. Tanken är att samla olika kompetenser (t ex läkare, sjuksköterska, dietist, sjukgymnast och kurator) kring patienten för att erbjuda dessa ungdomar en tillgänglig vård med hög kvalitet. Ätstörningar är ett stort problem för många ungdomar. Enligt professionen är antalet ungdomar som drabbats av anorexi (självsvält) och bulimi (hetsätning) relativt oförändrat medan antalet ortorektiker (extrem renlevnad där man t ex försöker utesluta fett, kolhydrater och socker) ökar. Genom en fungerande ätstörningsenheter kan vi möta denna relativt nya och växande patientgrupp.

Att arbetet ännu inte kommit i gång måste i första hand ses som en kritik mot den rödgröna majoriteten i det politiska styret. Ungdomarna i norra länsdelen med ätproblematik väntar på en lösning. Resurser är avsatta - ändå händer inget. Under tiden fortsätter vänstermajoriteten att basunera ut sin förträfflighet i samband med de verksamhetsbesök man genomför och där media ständigt är i släptåg. Man undrar ibland vad syftet med dessa besök är. Finns de till för verksamheten eller är det en del i en politisk mediastrategi? För mig är verksamhetsbesök en naturlig del i arbetet för att bygga på min kunskap om hur landstingets verksamhet fungerar och samtidigt få in synpunkter om vad som fungerar och vad som fungerar mindre bra. I det arbetet ingår också att ha kontakt med brukarna i form av olika patientorganisationer men även allmänheten i stort.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]