måndag, april 26, 2010

 

Tydlig tolkning om rätten till sitt liv

Idag startade Äldreveckan i Kalmar län. Det är en vecka full av aktiviteter som anordnas av länets kommuner och landstinget. För egen del innebar det resa till Vimmerby Folkets Park där vår riksdagsledamot, och tidigare generaldirektören för Socialstyrelsen, Barbro Westerholm bl a talade om parboendegarantin men även kom in på ett flertal andra frågor som berör äldre. Att Barbro fyller 77 år är svårt att tänka sig. Hon är fantastiskt klarsynt, stort engagemang och har förmågan att tala en timme utan ett enda papper. Imponerande! Måtte man vara sån själv också vid den åldern.

Barbro talade bl a om aktiv dödshjälp. Det är ett ämne som inte minst är aktuellt idag då Socialstyrelsen kommit med förtydligande besked när det gäller vård av döende och svårt sjuka. Den tolkning Socialstyrelsen gör innebär att svårt sjuka och döende patienter har rätt att avbryta en livsuppehållande behandlingen, om de önskar. Förutsättningen är att patienten är beslutskompetent och välinformerad och förstår konsekvenserna av beslutet. Frågan har aktualiserats i flera fall den senaste tiden, bl a av en 31-årig kvinnas vädjan om att få avbryta den behandling i respirator som hon haft sedan 6 års ålder.

Rätten till sitt liv är i mångt och mycket det yttersta beslutet. Det gäller förstås särskilt i en situation där man inte ser någon möjlighet till förbättring av ett livslångt och allvarligt sjukdoms- eller skadesituation. Socialstyrelsens tolkning är där därför den enda rätta utifrån ett rent humananistiskt perspektiv. Patientens rätt handlar nämligen ytterst om att få bestämma om sitt eget liv.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]