söndag, april 11, 2010

 

"Tills döden eller kommunen skiljer oss åt"

Då och då rapporteras om äldre par som av kommuner nekas att fortsätta bo ihop under de sista åren i livet när en av dem behöver flytta till ett äldreboende. Många har levt ett långt liv tillsammans. Det är inte svårt att sätta sig in i parets vanmakt och förtvivlan. Folkpartiet liberalerna har i en enkät frågat Sveriges kommuner om de erbjuder möjlighet för äldre par att fortsätta leva tillsammans på ett äldreboende även i fall då enbart den ena maken har behov av att bo där. 213 av landets 290 kommuner har svarat. 76 % av de svarande kommunerna kan inte garantera att äldre par får fortsätta bo tillsammans i ett läge då den ena maken behöver flytta till ett äldreboende.

I Kalmar län har två kommuner, Emmaboda och Torsås, svarat ”ja alltid” på vår fråga. Även Borgholms svar kan tolkas positivt. Mörbylånga, Kalmar, Mönsterås, Nybro och Västervik har svarat ”ja, i vissa fall”. Hultsfred, Högsby, Oskarshamn och Vimmerby har inte svarat.

Idag är det alltså upp till kommunernas goda vilja om makar får fortsätta att bo tillsammans när en i paret inte längre kan bo hemma. Vissa kommuner verkar inte förstå behovet utan har själva döma av om behovet finns. Det är med den uppfattningen kommunala tjänstemän och politiker som bedömer om medborgaren har behovet inte den äldre själv. Vår kartläggning visar alltså på stora skillnader mellan kommunerna. Den bekräftar också behovet av att det i lagstiftning slå fast att äldre ska ha rätt att fortsätta bo tillsammans med sin livskamrat också den dag den ena maken behöver flytta till ett äldreboende.

I väntan på lagstiftning kommer Folkpartiet liberalerna i Kalmar län att verka för införandet av en kommunal parboendegaranti för de som så önskar i länets kommuner. För oss är det otänkbart att skilja mot ett pars vilja som kan ha levt ett långt liv tillsammans under det som ofta blir livets slutskede. Det är inget annat än ovärdigt!

Här kan du läsa Folkpartiet liberalernas rapport om en parboendegaranti.

Etiketter:


Kommentarer:
Bra Pierre!Det är en mycket viktig fråga att driva.
 
Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]