onsdag, april 07, 2010

 

Fortsätt utveckla Beroendecentrum i Kalmar

Sedan cirka ett och ett halvt år tillbaka samarbetar Landstinget i Kalmar län och de sju kommunerna Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro samt Torsås kring ett Beroendecentrum för missbruksvård. Målet för Beroendecentrum är att skapa en komplett vårdkedja från medicinska, psykiatriska och sociala åtgärder till stöd för missbrukarnas anhöriga. Grundtanken är att skapa en bättre tillgänglighet för den som behöver vård för sitt missbruk. Beroendecentrum ska inte bara satsa på vård utan man ska även bygga upp ett kunskaps- och utvecklingscentrum för att förebygga missbruk. Genom att samla verksamheten kring brukaren i centrum underlättas ett helhetstänk där man tar in alla delar i behandlingsarbetet. Patienterna har tidigare upplevt att de blivit slussade mellan olika instanser och vårdinrättningar. Det gagnar inte någon.

Nu finns det från flera håll en osäkerhet kring den fortsatta verksamheten. Det har t ex handlat om finansieringen och olika förväntningar på uppdraget och hur arbetet ska genomföras. Några kommuner har därför sagt upp det gällande avtalet kring Beroendecentrum. Ett arbete pågår för att kunna hitta former för ett fortsatt samarbete. Vi alliansföreträdare från landstinget och Kalmar kommun har ett tydligt besked: Vi vill fortsätta och utveckla arbetet i Beroendecentrums regi. Genom fortsatt samverkan mellan landstinget och kommunerna kan vi erbjuda en bättre vård och behandling för denna utsatta grupp som mycket sällan uppmärksammas inom i hälso- och sjukvården.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]