onsdag, april 28, 2010

 

Grattis Sofia

Landstingets medarbetare Sofia Barakat som f n är chef för hälsovalsenheten har idag fått ett stipendium på 250 000 ur Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Stipendiet delas ut för fjärde året i rad till tre unga ledare som gjort någonting utöver det vanliga och som är goda förebilder för andra.

Jag säger självklart ett stort GRATTIS till Sofia som mycket välförtjänt fick ta emot stipendiet ut Konungens hand.

Här och här kan du läsa mer om Sofia Barakat och hennes utmärkelse.

Etiketter: ,


 

Huvudlöst Kalmar Energi

Att det kommunägda bolaget Kalmar Energi ska sponsra Socialdemokraternas valborgsmässoeld i Kalmarsundsparken är minst sagt anmärkningsvärt. Det är enligt bolagets marknadschef Staffan Larsson första gången som man sponsrar ett politiskt arrangemang. Vad det kommunala regelverket säger om politisk sponsring vet jag inte men jag kan aldrig tänka mig att det är tillåtet. Om det mot förmodan skulle vara det så bör reglerna skrivas om. Att det just är socialdemokraterna som åtnjuter denna fördel är knappast överraskande eftersom mycket av kommunal förvaltning gått i sossarnas ledband under långa tider. Det är knappast heller någon tillfällighet att det är förre socialdemokratiske riksdagsmannen, Bengt Kronblad, som är ordförande i Kalmar Energis politiskt tillsatta styrelse. Det gör kopplingen mellan bolaget och sossarna uppenbar och än mer pinsam.

Det är huvudlöst att socialdemokraterna överhuvudtaget tillfrågat ett kommunalt bolag om sponsring men det är ännu mer huvudlöst av Kalmar Energi att säga ja. Detta minskar förstås förtroendet för bolaget som numera verkar på en avreglerad marknad. Förmodligen lär det vara slut med liknande politisk sponsring i fortsättningen för nu har socialdemokratin fått sitt. Övriga politiska partier lär inte behöva göra sig besvär. Sossekramaren Bengt Kronblad bör nog ta en rejäl funderare över sin framtid som ordförande i Kalmar Energi.

Etiketter: , , ,


tisdag, april 27, 2010

 

Dags för måndagsmys?

Igår var det kommunfullmäktige i Kalmar och visst blir man lite fundersam över vad man har för sig när man läser Östra Småland idag. Vi vill ha sex - inte porr, säger kommunalrådet Bertil Dahl (V) enligt Östran. Vem har sagt att man har tråkigt i kommunfullmäktige i Kalmar? Kanske ett sätt att locka fler till politiken ;-)

Etiketter: ,


måndag, april 26, 2010

 

Tydlig tolkning om rätten till sitt liv

Idag startade Äldreveckan i Kalmar län. Det är en vecka full av aktiviteter som anordnas av länets kommuner och landstinget. För egen del innebar det resa till Vimmerby Folkets Park där vår riksdagsledamot, och tidigare generaldirektören för Socialstyrelsen, Barbro Westerholm bl a talade om parboendegarantin men även kom in på ett flertal andra frågor som berör äldre. Att Barbro fyller 77 år är svårt att tänka sig. Hon är fantastiskt klarsynt, stort engagemang och har förmågan att tala en timme utan ett enda papper. Imponerande! Måtte man vara sån själv också vid den åldern.

Barbro talade bl a om aktiv dödshjälp. Det är ett ämne som inte minst är aktuellt idag då Socialstyrelsen kommit med förtydligande besked när det gäller vård av döende och svårt sjuka. Den tolkning Socialstyrelsen gör innebär att svårt sjuka och döende patienter har rätt att avbryta en livsuppehållande behandlingen, om de önskar. Förutsättningen är att patienten är beslutskompetent och välinformerad och förstår konsekvenserna av beslutet. Frågan har aktualiserats i flera fall den senaste tiden, bl a av en 31-årig kvinnas vädjan om att få avbryta den behandling i respirator som hon haft sedan 6 års ålder.

Rätten till sitt liv är i mångt och mycket det yttersta beslutet. Det gäller förstås särskilt i en situation där man inte ser någon möjlighet till förbättring av ett livslångt och allvarligt sjukdoms- eller skadesituation. Socialstyrelsens tolkning är där därför den enda rätta utifrån ett rent humananistiskt perspektiv. Patientens rätt handlar nämligen ytterst om att få bestämma om sitt eget liv.

Etiketter: , ,


torsdag, april 22, 2010

 

Koppeltvånget igen

Egentligen hade jag tänkt lägga ner debatten kring mitt medborgarförslag om koppeltvång ett tag men jag kan inte undvika att delge er en händelse i den stundtals upptrissade debatten. En vän till mig som är aktiv i ett annat parti var utan och promenerade med sin kopplade hund för ett tag sedan när hunden plötsligt attackerades av fyra andra lösa hundar. Två män (förmodligen ägarna) kom släntrande efter och lyckades till sist få styr på sina fyrbenta vänner. Min kompis blev mycket irriterad över hur dessa ägare hanterade sina hundar och påpekade att det mycket väl kan bli ett koppeltvång på offentlig plats. Detta bemöttes med stor irritation. Även mitt namn kom på tal från männens sida med kommentaren att "han borde spärras in på psyket". Mycket får man uppleva och dessa båda personer är inte representativa för alla hundägare i Kalmar. Jag har fått mycket uppskattning och ryggdunkar för mitt engagemang i frågan och jag förväntar mig självklart inte att alla ska jubla av glädje, särskilt inte om man har uppfattningen att sina husdjur ska få röra sig helt fritt och utan någon kontroll alls. Det är skrämmande att vissa människor har en sådan inställning till andra som bara vill att hundägare ska visa smula respekt och hänsyn.

Etiketter: , ,


 

Varför ingen ätstörningsenhet i norr?

Landstingsalliansen (M, C, KD och FP) har under flera år aktivt drivit frågan om inrättande av en ätstörningsenhet i norra länsdelen. I årets budget gick den rödgröna majoriteten oss äntligen till mötes efter mycket tjat och landstinget tillsköt en miljon kronor för att möjliggöra en start av verksamheten men mycket lite verkar ha hänt.

Enligt de signaler vi fått är verksamheten fortfarande i planeringsstadiet. Det finns en sedan länge väl fungerande verksamhet för behandling av olika ätstörningar i södra länsdelen. Nu är det hög tid att verksamheten kommer i gång om vi ska kunna nå en jämlik vård inom området i hela länet. En miljon kronor är en grundplåt för att starta arbetet, men nu behöver man också samla redan befintliga resurser för dessa patienter så att man får en mer sammanhållen vård i norra länet. Tanken är att samla olika kompetenser (t ex läkare, sjuksköterska, dietist, sjukgymnast och kurator) kring patienten för att erbjuda dessa ungdomar en tillgänglig vård med hög kvalitet. Ätstörningar är ett stort problem för många ungdomar. Enligt professionen är antalet ungdomar som drabbats av anorexi (självsvält) och bulimi (hetsätning) relativt oförändrat medan antalet ortorektiker (extrem renlevnad där man t ex försöker utesluta fett, kolhydrater och socker) ökar. Genom en fungerande ätstörningsenheter kan vi möta denna relativt nya och växande patientgrupp.

Att arbetet ännu inte kommit i gång måste i första hand ses som en kritik mot den rödgröna majoriteten i det politiska styret. Ungdomarna i norra länsdelen med ätproblematik väntar på en lösning. Resurser är avsatta - ändå händer inget. Under tiden fortsätter vänstermajoriteten att basunera ut sin förträfflighet i samband med de verksamhetsbesök man genomför och där media ständigt är i släptåg. Man undrar ibland vad syftet med dessa besök är. Finns de till för verksamheten eller är det en del i en politisk mediastrategi? För mig är verksamhetsbesök en naturlig del i arbetet för att bygga på min kunskap om hur landstingets verksamhet fungerar och samtidigt få in synpunkter om vad som fungerar och vad som fungerar mindre bra. I det arbetet ingår också att ha kontakt med brukarna i form av olika patientorganisationer men även allmänheten i stort.

Etiketter: , ,


tisdag, april 20, 2010

 

Hur feg får man vara?

Idag fick vi se ett lysande exempel på hur samarbetet i en eventuell rödgrön regering skulle fungera, eller rättare sagt inte fungera. De rödgröna partierna skulle nämligen lösa frågan med en gemensam uppfattning i frågan om motorvägssatsningen "Förbifart Stockholm" som förenklat innebär att trafiken på sikt ska ledas runt stan istället för igenom den. Socialdemokraterna har förespråkat en sån lösning medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet är emot. Det var därför spännande vilken ståndpunkt man skulle diskutera sig fram till. Vad hände? Jo man låter tredje person avgöra frågan genom en regional folkomröstning. Det är självklart också ett sätt att lösa ett problem när man inte kan komma överens men i det här fallet en ovanligt feg kompromiss. Det här är förmodligen bara en försmak av den "otroliga handlingskraft" (ironi) som en vänsterregering skulle visa. Kan man inte lösa en fråga så låter man någon annan avgöra den. Dessutom är det en smula märkligt att det bara är medborgarna i Stockholmsregionen som får vara med och rösta eftersom det närmast är vi andra som mest kommer att nyttja förbifarten. I hur många fler frågor ska medborgarna behöva ta ansvaret för att de tre rödgröna partierna inte kan komma överens?

Etiketter: ,


tisdag, april 13, 2010

 

Varför olika regler om koppeltvång?

Mitt medborgarförslag om koppeltvång för hundar på offentliga platser i Kalmar ställde tydligen till stort huvudbry, för att inte säga handlingsförlamning, hos kommunala politiker och tjänstemän. Efter drygt tre år har nu förslaget för andra gången passerat kommunstyrelsens arbetsutskott. Den första gången verkade förslaget gå rakt igenom hela beslutsprocessen men plötsligt blev det tvärstopp när organiserade hundägare protesterade ljudligt. Därefter verkade maskineriet ha grusat igen ordentligt men nu har alltså frågan aktualiserats igen.

I arbetsustkottets förslag framgår det att "hundar ska hållas kopplade inom parker, planteringar och på offentlig plats inom Kvarnholmen, Ängö, Malmen, Gamla stan och Bremerlyckan." Jag ställer mig självklart frågan: Varför bara där? Varför ska jag behöva träffa på en lös hund om jag går på trottoaren i Djurängen, Berga, Lindsdal, Norrliden eller om jag är ute och springer i motionsspåret på Stensö? Varför ska det gälla andra regler där? Arbetsutskottets förslag är förstås en eftergift till röststarka hundägare med vilka kommunen fört samtal för att "tillmötesgå samtliga inblandade parter". Om kommunen nu fört samtal med hundägarna så kan man undra varför inte kommunen även pratat med mig?

För mig handlar detta om att visa respekt och hänsyn för andra människor samtidigt som kopplade hundar inte ska behöva riskera att bli attackerade av andra som är lösa. Nu hoppas jag att politikerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inser det tokiga i förslaget och ändrar det slutliga beslutet. Ett koppeltvång i kommunens tätorter och i motionsspår vore en betydligt bättre lösning.

Etiketter:


 

Återvinning a la Miljöpartiet

Den rödgröna landstingsmajoritetens valupptakt gav inga besked inför framtiden. Deltagarna serverades popcorn och läsk vilket ju knappast kan ingå i en framtida folkhälsosatsning. Innehållet i själva valprogrammet var tunnt och kan närmast kännetecknas som gamla tvättade kläder som körts runt i en torktumlare och som plockats ut i en annan ordning än de lagts in. Färgen på tvätten har dessutom bleknat kraftigt.

Vi i Landstingsalliansen lanserade i stället i dag vårt förslag om att införa robotassisterad kirurgi på Länssjukhuset i Kalmar. Det är till skillnad från de rödgrönas torktumling ett framåtsyftande förslag som visar vägen in i framtiden. Tekniken innebär att ingrepp kan utföras med större precision och är särskilt fördelaktig när det gäller trånga och tekniskt svåropererade områden. Störst genomslag har dessa robotar fått inom urologin.

Slutsatsen av dagen blir att de rödgröna mest tittar bakåt och ägnar sig åt en miljöpartistiskt ideologiskt korrekt återvinning av gamla idéer. Men är det så vi skapar en framtid? Landstingsalliansen ser istället framåt och utvecklar hälso- och sjukvården till nytta för länsinvånarna.

Etiketter: , ,


söndag, april 11, 2010

 

"Tills döden eller kommunen skiljer oss åt"

Då och då rapporteras om äldre par som av kommuner nekas att fortsätta bo ihop under de sista åren i livet när en av dem behöver flytta till ett äldreboende. Många har levt ett långt liv tillsammans. Det är inte svårt att sätta sig in i parets vanmakt och förtvivlan. Folkpartiet liberalerna har i en enkät frågat Sveriges kommuner om de erbjuder möjlighet för äldre par att fortsätta leva tillsammans på ett äldreboende även i fall då enbart den ena maken har behov av att bo där. 213 av landets 290 kommuner har svarat. 76 % av de svarande kommunerna kan inte garantera att äldre par får fortsätta bo tillsammans i ett läge då den ena maken behöver flytta till ett äldreboende.

I Kalmar län har två kommuner, Emmaboda och Torsås, svarat ”ja alltid” på vår fråga. Även Borgholms svar kan tolkas positivt. Mörbylånga, Kalmar, Mönsterås, Nybro och Västervik har svarat ”ja, i vissa fall”. Hultsfred, Högsby, Oskarshamn och Vimmerby har inte svarat.

Idag är det alltså upp till kommunernas goda vilja om makar får fortsätta att bo tillsammans när en i paret inte längre kan bo hemma. Vissa kommuner verkar inte förstå behovet utan har själva döma av om behovet finns. Det är med den uppfattningen kommunala tjänstemän och politiker som bedömer om medborgaren har behovet inte den äldre själv. Vår kartläggning visar alltså på stora skillnader mellan kommunerna. Den bekräftar också behovet av att det i lagstiftning slå fast att äldre ska ha rätt att fortsätta bo tillsammans med sin livskamrat också den dag den ena maken behöver flytta till ett äldreboende.

I väntan på lagstiftning kommer Folkpartiet liberalerna i Kalmar län att verka för införandet av en kommunal parboendegaranti för de som så önskar i länets kommuner. För oss är det otänkbart att skilja mot ett pars vilja som kan ha levt ett långt liv tillsammans under det som ofta blir livets slutskede. Det är inget annat än ovärdigt!

Här kan du läsa Folkpartiet liberalernas rapport om en parboendegaranti.

Etiketter:


onsdag, april 07, 2010

 

Fortsätt utveckla Beroendecentrum i Kalmar

Sedan cirka ett och ett halvt år tillbaka samarbetar Landstinget i Kalmar län och de sju kommunerna Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro samt Torsås kring ett Beroendecentrum för missbruksvård. Målet för Beroendecentrum är att skapa en komplett vårdkedja från medicinska, psykiatriska och sociala åtgärder till stöd för missbrukarnas anhöriga. Grundtanken är att skapa en bättre tillgänglighet för den som behöver vård för sitt missbruk. Beroendecentrum ska inte bara satsa på vård utan man ska även bygga upp ett kunskaps- och utvecklingscentrum för att förebygga missbruk. Genom att samla verksamheten kring brukaren i centrum underlättas ett helhetstänk där man tar in alla delar i behandlingsarbetet. Patienterna har tidigare upplevt att de blivit slussade mellan olika instanser och vårdinrättningar. Det gagnar inte någon.

Nu finns det från flera håll en osäkerhet kring den fortsatta verksamheten. Det har t ex handlat om finansieringen och olika förväntningar på uppdraget och hur arbetet ska genomföras. Några kommuner har därför sagt upp det gällande avtalet kring Beroendecentrum. Ett arbete pågår för att kunna hitta former för ett fortsatt samarbete. Vi alliansföreträdare från landstinget och Kalmar kommun har ett tydligt besked: Vi vill fortsätta och utveckla arbetet i Beroendecentrums regi. Genom fortsatt samverkan mellan landstinget och kommunerna kan vi erbjuda en bättre vård och behandling för denna utsatta grupp som mycket sällan uppmärksammas inom i hälso- och sjukvården.

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]