onsdag, mars 03, 2010

 

Vänstermajoriteten härskar

Den rödgröna majoriteten i landstinget vare sig leder eller styr. Man härskar! Det avslöjandet levererades av Miljöpartiets landstingsråd Ann Hellenborg vid gårdagens landstingsfullmäktige i Västervik. Det är tydligen så Hellenborg ser på sättet att politiskt leda landstinget. Ledarstilen är knappast överraskande med tanke på hur man hanterat framtagandet av en ny miljöplan i landstinget. Någon dialog med oppositionen har inte funnits och därmed heller inte någon möjlighet för oss att vara delaktiga eller att kunna påverka planens framtagande. Dokumentet kan därför mest ses som en politisk markering. Någon bred förankring har man uppenbarligen aldrig varit intresserade av. Det är trist. Ett arbetssätt med ett givande och tagande liknande det för Hälsoval i Kalmar län är mycket mer fruktsamt och dessutom en lösning som kan hålla över tid.

I övrigt fanns det största fokus på min partikamrat, Lisbeth Lindbergs, interpellation om sprutbyte för narkomaner. Hon ville i sin interpellation få en bild av hur många injektionsmissbrukare som finns i Kalmar län samt hur smittläget ser ut just nu för HIV/AIDS och hepatit C. Som avlutning ville hon veta majoritetens inställning till att införa sprutbyte i vårt landsting. Frågan är ingalunda okomplicerad och måste hanteras med stor respekt. Personligen har jag efter mycket funderande kommit fram till slutsatsen att ett försöksprojekt med sprutbyte vore positivt. Genom att missbrukaren tidigt kan upptäckas och få behandlingsprogram med läkarkontakt, rådgivning, vaccinering och erbjudande av fria sprutor kan vi minska risken för spridning av HIV/AIDS och hepatit C. Genom att synliggöra missbrukarna får vi också en bättre möjlighet att försöka påverka dem att upphöra med sitt missbruk. Men som sagt frågan är ingalunda enkel.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]