fredag, februari 26, 2010

 

Lånta fjädrar eller kungens nya kläder

Följande debattartikel var införd i dagens Barometern-OT

Lätt att ståta med lånta fjädrar

Folkhögskolorna gör en stor insats för att utjämna de utbildningsklyftor som finns i länet men även för att ge sjukskrivna och arbetslösa en möjlighet till en nystart i livet. Skolorna är dessutom en viktig resurs i arbetet med att ta hand om de ungdomar som av olika skäl inte slutför sin gymnasieutbildning. Man kan därför se verksamheten som ett viktigt arbetsmarknads- och utbildningspolitiskt redskap. Folkbildningens roll, där verksamheten i större utsträckning utgår från deltagarens egna erfarenheter och kunskap, är i detta sammanhang unik. Särskilt behövs verksamheten nu när lågkonjunktur och finanskris drabbat våra ungdomar i form av arbetslöshet och sysslolöshet som på sikt kan riskera att hamna i utanförskap.

Även Alliansregeringen har insett allvaret i situationen och därför tillskjutit medel för att öka ut antalet utbildningsplatser på våra folkhögskolor. Detta arbete ska ske i samverkan med Arbetsförmedlingen inom den grupp ungdomar som är inskrivna i Jobbgarantin för ungdomar (UGA). Folkhögskolorna ansöker om statsbidrag för denna verksamhet som fördelas av Folkbildningsrådet. I den första ansökningsomgången beslutade Folkbildningsrådet att fördela 3 918 platser motsvarande totalt 70,5 miljoner kronor. Av dessa hamnade 65 platser på de fyra landstingsdrivna folkhögskolorna i Kalmar län. Det innebär att varje folkhögskola tillförts ca 250 000 kronor i statliga medel.

Mot denna bakgrund ter sig den debattartikel som författats av de fyra folkhögskoleordförandena något märklig. I den slår man sig självgott för bröstet och tar åt sig äran av den satsning som Alliansregeringen i själva verket står för. Av den satsning som nu görs har inte den vänsterledda landstingsmajoriteten inte bidragit med någonting. Landstingets vänsterpartier har istället gjort sitt bästa för att motarbeta folkhögskolorna. Under 2007 beslutade samma partier att minska anslagen till landstingets folkhögskolor med ca 8 miljoner kronor, vilket motsvarade ca en tredjedel av anslaget. Under 2008-2009 har folkhögskolorna genomfört förändringar vilket gjorde att ca 20 tjänster försvann på landstingets folkhögskolor. Detta skedde utan att någon som helst konsekvensbeskrivning gjordes. Nu framkommer inte helt oväntat kritik från anställda på skolorna om än allt tyngre arbetsbelastning.

I det här fallet framstår vänstermajoritetens företrädare som oseriösa. Att slå sig för bröstet och ståta med lånta fjädrar blir väl magstarkt och gör att man måste reagera. För allmänheten måste det fungera som en väckarklocka och ge anledning till oro när företrädare för landstingets vänstermajoritet sprider en felaktig bild av verkligheten. Själv är jag inte förvånad. Beteendet känns igen sedan tidigare och landstingsmajoritetens agerande förtjänar att granskas inom fler områden.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]