lördag, februari 13, 2010

 

Allmänheten - min arbetsgivare

Mycket av landstingsdebatten under senare tid har handlat om psykiatrin. Anledningen är fyra granskningar och rapporter som pekat på brister i verksamheten. Under 2009 har jag och Folkpartiet interpellerat och motionerat i viktiga psykiatrifrågor men gensvaret från vänstermajoriteten har uteblivit. Det enda svar vi fått har varit ett nonchalant bortviftande med svaret att t ex självmorden i samhället är alliansregeringens fel eftersom klyftorna ökat i samhället. ”Klassdebatten” är en välkänd retorik som knappast håller i detta sammanhang. Vad vi kan konstatera är att det vänsterpartistiska landstingsrådet och majoriteten bagatelliserar frågorna inom ett känt socialliberalt område där begreppet ”det glömda Sverige” är minst lika aktuellt nu som på 70-talet.

Landstingsalliansen har presenterat ett åttapunktsprogram som jag tidigare presneterat här på bloggen. Förslagen är inte på något sätt heltäckande utan ska ses om en början på ett större förändringsarbete som vi politiker har ansvar att följa upp. Jag har redan fått en rad reaktioner. De flesta är positiva och kommer i många fall från patienter och anhöriga men även från människor på ute på stan. Från verksamhetens sida har det däremot riktats kritik mot att vi som politiker lägger oss i verksamheten för mycket. Mitt tydliga svar till dem och till media är att vi politiker alltid bär det yttersta ansvaret för all skattefinansierad verksamhet. Det finns visserligen en konflikt i det faktum att jag som förtroendevald både är arbetsgivare för den landstingsdrivna verksamheten och dessutom är företrädare för allmänheten. När dessa båda intressen ibland står mot varandra ska det alltid vara uppdraget som företrädare för allmänhet och patienten som väger tyngst. Invånarna i Kalmar län är min arbetsgivare, det är något som vi landstingspolitiker aldrig får glömma. Inom psykiatrin måste också vi bli bättre på att föra en dialog mellan landsting och kommuner även på politisk nivå. Det tjänar vi alla på.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]