torsdag, januari 14, 2010

 

Höj kompetensen för att hindra självmord bland unga

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår jag och Folkpartiet liberalerna att landstinget ska undersöka vilka grupper som är överrepresenterade i självmordsstatistiken, och undersöka behovet av ett kompetenslyft inom psykiatrin för att bättre kunna möta dessa grupper.
Vi har fått signaler om att unga och ensamma pojkar, i synnerhet invandrare, är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Därför vill vi dels ha en redovisning över hur läget ser ut i vårt län, men även att man utreder kompetensbehoven i landstingets verksamheter, och möjligheterna till ökad samverkan med de kommuner i länet som tar emot ensamkommande flyktingbarn.

Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt statistiken och funnit att en tredjedel av alla självmord i åldersgruppen 15-24-åringar gäller unga invandrare. De skriver också att bara mantalsskrivna/invandrare med uppehållstillstånd i Sverige räknas in i den officiella statistiken över antalet självmord. Överrepresentationen kan vara än mer påtaglig om även asylsökande räknas in, exempelvis gömda flyktingbarn. Tendensen finns i många invandrargrupper. Forskning på 90-talet visade t ex att finska invandrares självmordstal i Sverige var märkbart högre än motsvarande siffror för finländares självmord i Finland. Landstinget ansvarar både för vården av människors psykiska och fysiska hälsa. Det är viktigt att psykiatrin tidigt kan upptäcka om risk för självmord föreligger. För att klara den uppgiften vill vi utreda behoven och förstärka kompetensen där det behövs. Vi föreslår också återigen att webbaserade behandlingsformer inom psykiatrin införs under mandatperioden. Detta verktyg finns i andra landsting, och har visat sig fungera väl för att nå yngre.

Här kan du läsa motionen i sin helhet.

Etiketter: ,


Kommentarer:
Orsaken till männens överrepresentation bland företrädare för Sd är nog främst det politiska våldet som drabbar partiet. Undersökningar har visat att kvinnor är mindre benägna att utsätta sig för denna risk.
Har man följt bemötandet av Sd är det påfallande hur lite de etablerade partierna ställer upp för demokratin. Tvärtom finns en stor acceptans av våldet och de olagliga mötesstörningarna av Sd-möten etc.
 
Tror nog att kommentaren hamnade på fel inlägg Mattias. Vad gäller politiskt våld och hot så är tyvärr inga poltiska partier förskonade från detta otrevliga fenomen. Det är självklart något som vi alla måste motverka. Var och en på sitt sätt.
 
Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]