söndag, januari 31, 2010

 

Kylslagen premiär

ÅFF:s nyförvärv Prince Eboagwu efter Kalmar FF-Åtvidaberg på ett iskallt Fredriksskans. Foto: Privat

Jag ställer mig rätt kallsinnig till fotboll i slutet av januari, särskilt om termometern står på minus åtta och den kalla nordanvinden säkert sänker den effektiva temperaturen ytterligare 5-10 grader (om det räcker). Det är ju knappt att de tappra bandykrigarna spelar under liknande förhållanden. Igår var det i alla fall premiärdags för Kalmar FF på Fredrikskans konstgräsplan. Mitt kära Åtvid hade redan en match i benen (1-1 borta mot Örebro). Trots kylan fanns jag självklart på plats för att följa mina blåvita hjältar. Det blev dock en klar och odiskutabel hemmaseger för Kalmar FF med 3-1. Kalmar FF imponerade med ett snabbt bolltempo och passningsspel där de nya allsvenskarna hade svårt att hänga med i svängarna. Kalmariterna förfogar också över en mycket bred trupp där man har minst två alternativ (ofta fler) på varje position i lager. Truppen är så bred så vi får förmodligen se ett antal lån till superettanlaget Jönköping när säsongsstarten närmar sig. Åtvid hade inte mycket att sätta emot och ovanan till spel på stor plan var tydlig. ÅFF får hålla tillgodo med att träna på en sjumannaplan vilket gör att det ser lite vilset ut i vissa lägen när laget kommer ut på planer i fullt mått. Det är förresten konstigt att ett allsvenskt lag inte har en stor konstgräsplan att träna på medan planerna i Kalmar växer upp som svampar ur marken. Kan hända har föreningslivet i Kalmar kommun svårt att uppskatta denna otroliga fördel. Bortaskämda eller? Det är i alla fall i nuläget en stor skillnad i organisation ute på planen mellan lagen men förhoppningsvis kommer skillnaden att minska.

I Åtvid prövades den nye målvakten Gustav Jansson från Värmbol som såg lite osäker ut i luftrummet men ändå klarade sig från premiären i ÅFF med godkänt. Den nye finländska anfallspelaren Paulus Roiha avstod spel p g a den hårda planen och den skaderisk som fanns. Annars var det kända pjäser som Oscar Möller, Kristian Bergström och Erik Moberg som imponerade mest. Förra årets utropstecken Emil Herge och Anton Tinnerholm kan nog överraska även i allsvenskan även om det fortfarande fattas en del i tempo. Mest vilsen såg nog nigerianen Prince Eboagwu ut. "Very bad conditions" var hans svar på frågan vad han tyckte om vädret. Men det syns att han har förutsättningar att bli en bra förstärkning på mittfältet vad det lider med sin tyngd och goda spelförståelse. För Prince står nog varmare väder högst på fotbollsönskelistan just nu. Det gör det även för mig. Åtminstone om jag ska se på fotboll.

Etiketter: ,


onsdag, januari 27, 2010

 

Grattis Basse!

Folkpartiet liberalernas utomordentligt duktige landstingspolitiske sekreterare i Kalmar län, Sebastian Hallén, har partiets åttonde mest inflytelserika blogg. Själv kom jag på en något mer blygsam tjugonionde plats i samma undersökning som du kan läsa här. Vad jag kan se så är det i alla fall ingen annan gruppledare i något landsting som är högre placerad. Alltid nåt ;-). Hur andra partiers bloggar rangordnas kan du läsa här.

Grattis till topplaceringen Basse. Men passa dig - jag ska göra allt för att förbättra placeringen fram till valet ;-)

Etiketter: ,


tisdag, januari 26, 2010

 

Åtgärdspaket för en psykiatri med brukaren i centrum

Under våren 2009 fördes diskussioner om att förstärka det politiska ansvaret för den psykiatriska verksamheten. Genom ett beslut i landstingsstyrelsen är psykiatrin i landstinget (fr o m 1 juni 2009) ett politiskt ansvarsområde för två landstingsråd; ett i vänstermajoriteten, Johnny Petersson (V), och ett i Alliansen, Pierre Edström (FP). Eftersom vänstermajoriteten har den politiska makten har de också det yttersta politiska ansvaret för psykiatrin.

I juni ställde jag en interpellation kring en rapport från Socialstyrelsen, som konstaterade att cirka hälften av de som begår självmord sökt vård bara veckorna innan. Jag undrade då hur läget var i vårt län, och vilka åtgärder Petersson var beredd att vidta för att landstinget bättre ska kunna fånga upp självmordsbenägna patienter. Detta interpellationssvar är det ansvariga landstingsrådet Peterssons enda politiska initiativ hittills inom psykiatrins område.

Som opposition kan vi inte längre åse vänstermajoritetens passiva inställning i dessa frågor utan har själva tagit fram åtta punkter, utifrån ett tydligt brukarperspektiv, för att förbättra den psykiatriska verksamheten och ge personalen det stöd som behövs i ett mycket tufft, men nödvändigt, förändringsarbete. Dessa är:

Ökat brukarinflytande
Verksamheten måste än mer fokusera på patientnytta och utgå från patientens behov. Brukarens ställning och inflytande måste öka. Att passivisera och förminska patienternas självbestämmande motverkar en effektiv behandling.

Samordningsfunktion
Det måste finnas en person i organisationerna som har ett helhetsansvar för brukaren och står för samordning av insatser. Denna roll ska inte brukaren själv eller anhöriga behöva ikläda sig.

Återkommande uppföljning av kvalitetsarbetet inom psykiatrin
Vi vill att inte bara tillgängligheten, utan också kvalitetsarbetet, redovisas på varje sammanträde med landstingsstyrelsen. Vi hoppas därmed kunna sätta fokus på verksamheten och det förbättringsarbete som bedrivs.

Att barnperspektivet ska beaktas i kontakten med anhöriga
Barnen är kanske de som tar allra störst skada när en familjemedlem drabbas av psykisk sjukdom och särskilt i de fall det kombineras med missbruk. Vi ser brister i hanteringen av barnens behov, detta måste förbättras. Vi kräver att rutin för detta säkerställs före halvårsskiftet 2010 och att detta kontinuerligt rapporteras till landstingsstyrelsens arbetsutskott.

Tidigare upptäckt av självmordsnära patienter
Verksamheten måste utarbeta riktlinjer/rutiner för att bättre kunna upptäcka, bedöma och behandla suicidnära patienter.

Utjämning av geografiska skillnader
Vid samtal med brukarorganisationer har det framkommit att det förkommer väsentliga skillnader i såväl tillgänglighet, arbetssätt, diagnossättning som behandlingsformer inom den psykiatriska verksamheten beroende på var vården ges. Psykiatrisk vård ska, precis som annan hälso- och sjukvård, vara likvärdig oavsett var du bor.

En decentraliserad verksamhet
De mindre behandlingsenheterna som tidigare fanns nära brukarna har ersatts av större enheter som koncentreras till enbart ett fåtal orter i länet. Den psykiatriska vården måste flyttas närmare patienten.

Samverkan mellan olika aktörer måste utvecklas
Det måste finnas ett tydligt gemensamt ansvar för långsiktig samverkan inte bara mellan landstingets olika verksamheter utan även mellan landstinget och kommunerna. Verksamheterna måste ha en gemensam värdegrund och ”tala samma språk”. En gemensam modell behöver därför tas fram där brukaren har den centrala rollen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har haft huvudet i sanden tillräckligt länge – det är dags att ta det politiska ansvar som följer med makten. Agera eller lämna över ansvaret!

Etiketter: ,


onsdag, januari 20, 2010

 

Patientnyttan det primära

Det visar sig nu att mycket av de frågor jag ställt om psykiatrin i länet var helt berättigade. I ett flertal granskningar och rapporter framförs skarp kritik. I det sammanhanget är det viktigt att komma ihåg vilka verksamheten är till för. Självklart är patientnyttan det primära. Då får vi som politiker inte skapa hinder utifrån organisationsstrukturer och oklara vårduppdrag. Vid gårdagens Alliansdag i landstinget träffade vi borgerliga företrädare brukare från psykiatrin. Det påtalades då att det återigen sker en centralisering av psykiatriverksamheten. De mindre behandlingsenheterna som tidigare fanns nära brukarna har ersatts av större enheter som koncentreras till enbart ett fåtal orter i länet. Även brukarinflytandet har mer att önska. En av deltagarna igår uttryckte sig mycket träffande: "Det är andra som talar om för oss vad vi behöver". Det var en ny påminnelse om att begreppet "Det glömda Sverige" som Folkpartiet myntade under 70- och 80-talet fortfarande i högsta grad är aktuellt. Det finns ett tydligt behov av politiskt ansvar för psykiatrin men tyvärr har det bollats runt i landstinget under en längre tid. Nu är det dags att någon tar det.

Etiketter: ,


torsdag, januari 14, 2010

 

Höj kompetensen för att hindra självmord bland unga

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår jag och Folkpartiet liberalerna att landstinget ska undersöka vilka grupper som är överrepresenterade i självmordsstatistiken, och undersöka behovet av ett kompetenslyft inom psykiatrin för att bättre kunna möta dessa grupper.
Vi har fått signaler om att unga och ensamma pojkar, i synnerhet invandrare, är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Därför vill vi dels ha en redovisning över hur läget ser ut i vårt län, men även att man utreder kompetensbehoven i landstingets verksamheter, och möjligheterna till ökad samverkan med de kommuner i länet som tar emot ensamkommande flyktingbarn.

Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt statistiken och funnit att en tredjedel av alla självmord i åldersgruppen 15-24-åringar gäller unga invandrare. De skriver också att bara mantalsskrivna/invandrare med uppehållstillstånd i Sverige räknas in i den officiella statistiken över antalet självmord. Överrepresentationen kan vara än mer påtaglig om även asylsökande räknas in, exempelvis gömda flyktingbarn. Tendensen finns i många invandrargrupper. Forskning på 90-talet visade t ex att finska invandrares självmordstal i Sverige var märkbart högre än motsvarande siffror för finländares självmord i Finland. Landstinget ansvarar både för vården av människors psykiska och fysiska hälsa. Det är viktigt att psykiatrin tidigt kan upptäcka om risk för självmord föreligger. För att klara den uppgiften vill vi utreda behoven och förstärka kompetensen där det behövs. Vi föreslår också återigen att webbaserade behandlingsformer inom psykiatrin införs under mandatperioden. Detta verktyg finns i andra landsting, och har visat sig fungera väl för att nå yngre.

Här kan du läsa motionen i sin helhet.

Etiketter: ,


 

Sverigedemokraternas verklighet

Fick idag reklam från Sverigedemokraterna i mitt brevinkast. De politiska budskapen ger mig alltid ett svagt illamående. Med rubriken "Sverige behöver verklighetens folk" framträdde sexton lokala sverigedemokrater från länet, av dessa var en kvinna. Så ser tydligen sverigedemokraternas verklighet ut - femton män och en kvinna. Någon ljus framtid och befolkningstillväxt i Kalmar län kommer vi knappast att få se med en sådan könsfördelning men man kanske förlitar sig på en ökad invandring. Sverigedemokraterna säger sig vara mot ett mångkulturellt samhälle men tydligen vill man gå längre än så. Samhället ska även vara enkönat, allt enligt SD:s alldeles egna verklighetsbeskrivning.

Etiketter: ,


onsdag, januari 13, 2010

 

Cosmic en smula komisk

Turerna kring landstingets datajournalsystem Cosmic fortsätter. Det har länge funnits ett missnöje i professionen mot systemet som haft ett flertal större driftsstörningar och vare sig upplevts som särskilt användarvänligt eller patientsäkert. I något som närmast kan beskrivas som panik har man därför upphandlat ett nytt patientdatajournalsystem, Amalga, som backup. Enligt tidningsuppgifter har detta datasystem inköpts utan att följa de regler som gäller vid upphandling av produkter och tjänster i landstinget. Programmet lär dessutom endast finnas som en testversion.

Folkpartiet och Landstingsalliansen reagerade tidigt över de driftsstörningar och stopp som skett i Cosmic. Vi krävde då att landstinget skulle vidta kraftfulla åtgärder för att undanröja de problem som fanns. Därefter har vi vid ett flertal tillfällen efterfrågat information bara för att få svaret att arbete pågår, men att det inte brådskar. Kostnaderna för införandet av Cosmic har skenat och det som skulle bli ett stöd för verksamheten har snarare blivit en belastning. Programvaran har heller inte varit färdigutvecklad utan fungerade bara som ett skal som verksamheten själv skulle fylla med innehåll. I mina ögon står det klart att vi i landstinget saknat såväl ordentlig insikt om dataprogrammet och dess införande som mycket av den kompetens som behövts för att få Cosmic att fungera i verksamheten. Det har tyvärr kostat hälso- och sjukvården i Kalmar län stora pengar.

Etiketter: ,


 

Maktkampen i Miljöpartiet fortsätter

Det fortsätter att vara stökigt hos Miljöpartiet i Kalmar län. På annat sätt kan man inte tolka beskedet från Ann Hellenborg att hon kommer att sitta kvar som landstingsråd mandatperioden ut. Tidigare hade Hellenborg lämnat besked att hon skulle avgå i förtid, d v s i juni i år. Det beskedet lämnade hon efter att ha blivit sidsteppad när partiets kalmarförening fastställde sin landstingslista inför valet i september.

Partiets tidigare besked vara att Akko Karlsson tillfälligt skulle hoppa in men nu är det inte längre aktuellt och plötsligen har förtroendet för Hellenborg återupprättats. Turerna inom Miljöpartiet är minst sagt märkliga och nu är tydligen händelsen glömd då Hellenborg jämförde svininfluensavaccinets följdverkningar med den tidigare neurosedynskandalens.

Etiketter: ,


tisdag, januari 12, 2010

 

Inga tåg på Tjustbanan

Inte helt överraskande har nu KLT:s ledning bestämt att ersätta tågen på Tjustbanan (Västervik-Linköping) med buss fram till att de nya tågseten som har beställts kan tas i bruk under våren. Beslutet är knappast överraskande (läs gärna mitt senaste blogginlägg). Man kan med fog undra vad KLT:s styrelse sysslat med under senare tid. Har man inte känt till situationen? "För att säkra trafiken" sätts nu buss in på sträckan. Det var verkligen en tjusig bortförklaring. Nu är det hög tid att ta ansvar för länets tågtrafik. Klarar KLT:s styrelse det?

Etiketter: , ,


fredag, januari 08, 2010

 

Länets bedrövliga tågtrafik

Att åka tåg är normalt något jag gillar. Jag åker gärna kollektivt och slipper vara koncentrerad på vad som händer runt mig i trafiken. Men en tur med Kustpilen på Stångådalsbanan eller Tjustbanan är verkligen ingen upplevelse för den som gillar att koppla av i ett skönt tågsäte. För det första går tågen inte alls för det mesta utan är ersatta av skumpiga bussar. För det andra är de fåtaliga tåg som går av stenålderskaraktär i form av s k Y 1:or. I veckan har vi gjort ett besök hos föräldrarna uppe i Åtvidaberg och fick på nytt möjlighet att stifta bekantskap med länets "fantastiska" tågkommunikationer - eller rättare sagt bristen på dem. Resan upp på Stångådalsbanan (Kalmar - Linköping) tog drygt tre timmar och skedde med en iskall Y 1:a som helt verkade sakna värme. Den utannonserade serveringen lyste med sin frånvaro. Anslutningståget mellan Linköping och Åtvidaberg (på Tjustbanan) var ersatt av buss, så irritationen var stor när jag och Rödstrumpan efter drygt fem timmar på resande fot äntligen kunde få tillgång till något att äta och dricka. Idag gick resan hem igen. Som tur var övernattade vi i Linköping inför en ny strapats. Trots att vi igår kväll fick besked av KLT:s (Kalmar läns Trafik) trafikledning att det skulle gå tåg mellan Linköping - Kalmar under hela fredagen så var förstås tåget inställt och ersatt av en buss som på ishala vintervägar skulle ta oss hem. Resan som normalt tar drygt tre timmar tog ytterligare en timme och självklart fanns det inte heller på denna resa någon form av servering.

Nu tycker kanske en del att det är entreprenören och utföraren - Veolia Transport - som är ansvarig för detta ständiga strul med inställda tågresor. Så är det inte. Det är nämligen KLT som ska förse entreprenören med fordon vilket alltså inte sker. Frågan är nu varför inget görs? Vad sysslar t ex KLT:s styrelse och dess ordförande Ulf Nilsson (S) med? Tågtrafiken i länet tappar passagerare och det är inte konstigt med en trafik som ingen vågar lita på. Som det är nu är det ett under att någon vågar förlita sig på tågtrafik via Stångådalsbanan eller Tjustbanan. Själv ska jag fylla i den resegarantiblankett som finns på KLT:s hemsida och uppmanar fler att göra det för dålig service ska kosta och som passagerare ska man kunna vänta sig att få det man betalar för.

Etiketter: , ,


lördag, januari 02, 2010

 

GOTT NYTT ÅR!

Visst ett det spännande att ha ett helt nytt år framför sig? Visserligen har två dagar snart gått men de har mest gått i vilans och avkopplingens tecken. Det är verkligen roligt att få umgås med släkt och vänner utan att känna den riktigt tunga plikten över sig. Visst har det blivit mycket matlagning och ätande men jag har ändå försökt att varva lite med fysiska aktiviteter i form av träningspass och långa promenader. Dagens tur var dock lite väl häftig med en hård kyla och bitande motvind på hemvägen. Desto skönare då att få krypa in i stugvärmen igen. Det enda som egentligen fattas är bandy. För mig är nämligen vinter och bandy lika oskiljaktliga som Piff och Puff. Egentligen verkar det lite rubbat att stå och frysa och försöka se en boll som nästan inte går att indentifiera någon gång under matchen. Men bandy är kultur - så är det bara.

De politiska utmaningarna under 2010 kan väl sammanfattas med ett ord - VAL! I landstinget är målsättningen att få en ny majoritet - en majoritet som bättre fokuserar på de viktiga frågorna och som visar ett större engagemang för hälso- och sjukvårdens stora utmaningar. Att endast halvhjärtat sköta dessa frågor håller inte. Här är psykiatrin ett lysande exempel. Den frågan kommer också att bli en av mina profilfrågor inför valet. Folkpartiets traditioner inom området är stora. Begreppet "Det glömda Sverige" är fortfarande minst lika aktuellt som på 80-talet och här måste förbättringar till inom såväl bemötande, diagnosställande som behandling.

Vi måste också med alla ansträngningar hålla Sverigedemokraterna utanför riksdag, landsting och kommuner. Den striden vinner vi bara genom att avslöja deras politik och ta debatt där de dyker upp. Vi gör det inte genom att huka. Våra argument måste vässas och deras måste kunna bemötas på ett bättre och mer metodiskt sätt. Vi kan inte längre låtsas som att de inte finns.

För min egen del blir mitt politiska nyårslöfte att bli lite tuffare. Många människor beskriver mig som snäll - ibland kanske för snäll. Det finns aldrig anledning att föra osakliga debatter utan man måste respektera de meningsskiljaktligheter som ändå finns. Visst ska jag tuffa till mig under 2010 men det kommer inte ske genom att göra om mig själv. Så vitt jag vet finns det ingen annan som är bättre att spela min roll som mig själv ;-).

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]