fredag, december 11, 2009

 

Personalsamtal

Under en månads tid har jag varit med och fört inledande samtal med de fackliga organisationerna inför 2010 års löneöversyn. Samtalen innebär att varje organisation presenterar sina sunpunkter på hur löneprecessen fungerar och hur den kan utveckla i framtiden. Löneutvecklingen kopplas till hur olika verksamheter uppfyller sina mål och blir på så vis ett bra redskap att utveckla arbetssätt och metoder i hälso- och sjukvården. För egen del har jag stor behållning av dessa träffar, dels får jag höra hur olika personalgrupper upplever sin arbetssituation dels får jag lära mig väldigt mycket om verksamheten. Sammanfattningsvis så kan jag bara konstatera att landstinget har en mycket engagerad och kunnig personal. Vissa av presentationerna har varit mycket imponerande där man sett ett tydligt samband mellan löneprocess och verksamhetsutveckling. Personalen är utan tvekan vår största tillgång.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]