onsdag, december 23, 2009

 

Vem tar det politiska ansvaret för psykiatrin?

Följande debattartikel om det bristande politiska ansvaret för psykiatrin i länet är införd i dagens Barometern-OT.

Dags att ta ett politiskt ansvar för psykiatrin

Socialstyrelsen genomförde i september i år en inspektion vid psykiatriska kliniken i Kalmar. Inspektionen, som bygger på intervjuer med personal och ledning, ledde därefter fram till en rapport som inkom till Landstinget i Kalmar län den 9 december. Rapporten är ingen rolig läsning och innehåller en rad anmärkningar. Bl a uppger klinikens ledning att ”gränsdragningen kring vad som är primärvårdens uppdrag och vad som är den specialiserade psykiatrins uppdrag är otydligt/oklart”. Ledningen säger att vissa vårdprogram används, men att det inte görs någon uppföljning av hur de används. Arbetssituationen är vidare ansträngd och det sker regelmässigt överbeläggningar på kliniken. Samverkan med andra vårdaktörer fungerar inte heller tillräckligt bra. Det finns problem med patientflödet mellan psykiatriska öppenvården och slutenvården. Man noterar vidare att det saknas struktur och strategi i arbetet, att planeringen är bristfällig och att det är oklart vem som är patientansvarig. Socialstyrelsen skriver också att vårdprogram kring självmordsnära patienter finns, men inte används. Användningen av strukturerade självmordsriskbedömningar beskrivs som ”spridda skurar”. Man skriver också att det finns ”stora brister kring kännedom om och rutiner kring självmordsriskbedömningar”.

När Socialstyrelsen ska bedöma verksamheten utifrån journalgranskning framkommer ytterligare kritik. ”Många patienter har uttalade självmordstankar/hot, men trots detta penetreras överhuvudtaget inte patientens suicidalitet. Strukturerade suicidriskbedömningar saknas genomgående” skriver man bland annat.

Kritik har förekommit tidigare. I mars presenterade landstingets revisorer en granskningsrapport av Psykiatriförvaltningen i Landstinget i Kalmar län. I rapporten slås bland annat fast att det saknas ett styrsystem som bryter ner psykiatrins uppdrag och som möjliggör aktiv och spårbar styrning av vård och behandlingsresultat. Detta innebär, skriver revisorerna, att det saknas systematisk information om vårdens resultat. Även i mars påpekades brister kring vårdprogram för flera viktiga patientgrupper, bland annat att vårdprogram saknades för depressions-, ångest- och psykossjukdomar. Det allvarligaste var emellertid uppgifter om att medarbetare inte förde journal, vilket inte bara äventyrar patientsäkerheten utan också är ett brott mot regelverken.

Ansvaret för psykiatrin vilar ytterst på den politiska församling som styr landstinget. I Kalmar län är det socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet som har majoritet och som därmed både har makten och ansvaret över landstingets verksamheter. Makten tar de gärna, men hur är det med ansvaret?

På landstingsfullmäktiges sammanträde i juni ställde jag en interpellation kring självmord till Johnny Petersson (V), som är landstingsråd med ansvar för psykiatrin i länet. En av mina två frågor till Petersson var: ”Vilka åtgärder är du beredd att vidta för att vi i landstinget på ett bättre sätt ska kunna fånga upp självmordsbenägna patienter i hälso- och sjukvården, detta med en särskild fokusering på psykiatrin?” Petersson svarade att ”faktorer som hög tillgänglighet, strukturerade bedömningar, fungerande vårdkedjor och bra rutiner för informationsöverföring mellan olika delar av vår sjukvård minskar risken för suicid.”. Petersson avslutade sitt svar med en känga till regeringen, och undrade vad jag och min regering gör ”för att minska klyftorna i samhället och därmed självmorden”.

Petersson och vänstermajoriteten talar gärna om vilka faktorer som är viktiga för att lyckas, men står handfallen när först revisorer, och ett drygt halvår efteråt Socialstyrelsen, slår larm om att just dessa faktorer brister inom verksamheten som de själva har det politiska ansvaret för. Vänstermajoriteten i landstinget är mycket duktiga på att utöva makt och maktspråk, nästan lika duktiga som på att skylla sina politiska misslyckanden på regeringen. Nu måste vänstermajoriteten inse allvaret och ta sitt ansvar för att förbättra psykiatrin, ge personalen det stöd man behöver i sitt arbete och inte minst ge patienterna den vård och behandling som krävs. Nu går det inte längre att gömma sig bakom vackra formuleringar, ägna sig åt politisk pajkastning och skylla ifrån sig.

Pierre Edström
Folkpartiet liberalerna

Etiketter: ,


måndag, december 21, 2009

 

Innehållslös politik

Sverigedemokraterna i Kalmar kommun har inte en enda gång under denna mandatperiod lyckats presentera ett budgetförslag. I kväll har man på nytt chansen men det verkar bli som vanligt. I en artikel i dagens Barometern-OT tas detta faktum upp och förklaringarna från SD-håll är som vanligt märkliga. "Nej, varför ska vi presentera en budget. Den kommer ändå bara bli nedröstad", säger partiets ledande politiker. I samma artikel kommenterar samme politiker förra årets uteblivna budgetyrkande med "att vi lägger ner vår tid på andra saker". Med det menar han förmodligen sitt eget bloggande där invandrarna ensidigt utmålas som orsaken till allt ont som händer i samhället. Sverigedemokraterna avslöjar sig än en gång som det enfrågeparti man är. Att ta ett helhetsansvar finns inte på kartan för partiet. Anledningen är enkel - man vare sig vill eller klarar av det.

Etiketter: ,


söndag, december 20, 2009

 

Hej mitt vinterland!

Nu är det bara några dagar kvar till själva julafton. Vi är många som stressar runt för att hinna med allt som måste göras. Någon klok människa sa igår att det kvittar hur mycket vi springer runt - det blir jul ändå. En rätt sund inställning egentligen. För min egen del ägnades gårdagen åt bakning av mina egna saffransbullar. Jag gör dem runda med pärlsocker på. Kanske något annorlunda och otraditionellt men jag vet att de uppskattas. Har i ärlighetens namn aldrig gjort riktiga lussekatter. Förra helgen gjordes julköttbullarna, städningen är i full gång och handlandet börjar närma sig sitt slut. Nu är det bara detaljer kvar. Till min stora glädje lystes allt upp med snö. När såg vi det senast några dagar före julafton? Nu är det bara att hoppas att den får ligga kvar. Mer behöver det inte komma. Det är precis lagom med någon decimeter. Att ta långa promenader i det här vädret är helt fantastiskt. Det som tidigare kändes tröttsamt blir plötsligt lite lättare.

Apropå tröttsamt så har jag sedan några dagar tillbaka en s k CPAP-maskin nattetid. Den ska motverka de andningsuppehåll som jag har p g a snarkning. Med ett finare ord kallas det viss sömnapné. Jag måste se ut ungefär som "Elefantmannen" där jag ligger med mask som täcker mun och näsa med en lång slang för syretillförsel. Det kommer att ta tid att vänja sig vid detta vinddrag under nätterna och en mask som ibland sitter aningen hårt. Men självklart är det bättre att undvika de 30-40 korta andningsuppehåll per timme som jag tidigare haft och som gjort att jag aldrig vaknat utvilad utan haft ständig huvudvärk varje morgon. Dessutom har jag känt mig okoncentrerad, förkyld och torr i munnen. Sömnen just nu är alltså orolig men förhoppningsvis vänjer jag mig. Jag börjar redan känna mig aningen piggare. Det kan behövas inför julspurten och den träning som jag känner att jag måste ta upp igen.

Etiketter: , , , ,


söndag, december 13, 2009

 

Finaste julsången?

Så här på Luciamorgonen och tredje advent kan jag inte undanhålla er den kanske finaste julsången av alla. Sissel Kyrkjebø sjunger Koppången med musik av Per-Erik Moraeus och text av Py Bäckman. Underbart eller hur?

Etiketter:


 

Liberal länsprofil död

Igår nåddes jag av det tråkiga beskedet att min partikamrat och vän Ingrid Hasselström Nyvall från Nybro avlidit i en ålder av 84 år. Ingrid var en stor liberal profil i länet under ett antal år och kom in i riksdagen 1985 i samband med den s k "Westerbergeffekten". Hon var sedan ledamot i riksdagen fram till valet 1991. Hennes stora intresseområden var främst regionalpolitik och kommunikationsfrågor. Ingrid ringde mig ofta och kom med synpunkter, goda råd och uppmuntrande tillrop. På det viset blev hon ett stöd för mig i mitt politiska arbete. Folkpartiet liberalerna är en profil fattigare men Ingrids engagemang för socialliberala frågor kommer att leva kvar i mitt och andra partikamraters framtida arbete. Tack för allt du gjort och vila i frid.

Etiketter: ,


fredag, december 11, 2009

 

Personalsamtal

Under en månads tid har jag varit med och fört inledande samtal med de fackliga organisationerna inför 2010 års löneöversyn. Samtalen innebär att varje organisation presenterar sina sunpunkter på hur löneprecessen fungerar och hur den kan utveckla i framtiden. Löneutvecklingen kopplas till hur olika verksamheter uppfyller sina mål och blir på så vis ett bra redskap att utveckla arbetssätt och metoder i hälso- och sjukvården. För egen del har jag stor behållning av dessa träffar, dels får jag höra hur olika personalgrupper upplever sin arbetssituation dels får jag lära mig väldigt mycket om verksamheten. Sammanfattningsvis så kan jag bara konstatera att landstinget har en mycket engagerad och kunnig personal. Vissa av presentationerna har varit mycket imponerande där man sett ett tydligt samband mellan löneprocess och verksamhetsutveckling. Personalen är utan tvekan vår största tillgång.

Etiketter: , ,


onsdag, december 09, 2009

 

Dåligt förberedd vänstermajoritet

Jag har vid flera tillfällen tagit upp vänstermajoritetens brutna vallöfte från 2006 då man utlovade heltidstjänster till alla landstingsanställda. Valfläsket satte sig sedan rejält på tvären då den nya politiska majoriteten upptäckte att de både var dyrt och krångligt att infria löftet till de anställda. Istället startade ett begänsat projekt kring önskad sysselsättningsgrad där nu 39!!! personer kunna få den omfattning som man önskar på sin tjänst. Igår slutredovisades projektet på landstingsstyrelsen och allt prat om heltidstjänster var som bortblåst från majoritetens sida. Istället sa man sig verka för tre sysselsättningsgrader vid nyanställningar. Vilka dessa är framgick inte. Vi Allianspartier kontrade med ett förslag som innebar att en heltidstjänst ska vara utgångsläget vid nyanställningar och att övriga sysselsättningsgrader ska utgöra undantag som görs utifrån individuella önskemål, schemaläggningsproblematik eller ekonomiska förutsättningar. Majoriteten visade sig i vanlig ordning vara dåligt förberedd och försökte "rädda sitt skinn" genom ett eget ändringsförslag. Agerandet visade bara tydligt att den politiska beredningen var klart undermålig och det spontana formulerandet på lösblad under sittande möte var knappast ett tecken på politisk handlingskraft. Tvärtom! På nytt stod vänstermajoriteten avklädd med ett brutet vallöfte. Försöken att rädda de kortsiktiga vinsterna från valrörelsen har i efterhand visat sig vara omöjliga. Allt blev bara pinsamt...mycket pinsamt!

Etiketter:


 

Tillgänglighet för alla?

Berättelsen om den hörselskadade flickan i Emmaboda vars föräldrar själva, genom att ta ett lån, fick betala ett hjälpmedel för ca 100 000 kronor är minst sagt pinsam. Ytterst handlar det hela om att skapa ett samhälle tillgängligt för alla. I andra sammanhang skryter vänstermajoriteten i landstinget om att vi har en av de bästa tillgängligheterna inom hälso- och sjukvården i hela landet. Det gäller uppenbarligen inte tillgången till hjälpmedel där lika röda Emmaboda kommun i samverkan med landstinget tyvärr försvårat situationen för flickan. Nu lär en gemensam lösning vara på väg, mellan landsting och kommun, enligt landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S). Men vad den består i framgår inte. Visst har det funnits komplikationer i frågan i form av principer för hjälpmedalsinköp som borde följts bättre men samtidigt kan man tycka att smidigheten i ärendet inte varit optimal. Som förälder vill man självklart att barnet ska få det stöd och hjälp som man har rätt till. Här har fel begåtts och nu är det viktigt att de gemensamt rättas till.

Etiketter: ,


lördag, december 05, 2009

 

Politikers bisysslor

Sitter här i Östergötland och funderar över politikerlivet. En sak jag grunnat mycket över under senare tid är de bisysslor som vissa politiker har. Hur lång tid får de ta och hur mycket får de gå ut över de politiska uppdragen och därmed det förtroende man fått från väljarna? I en skattefinansierad verksamhet bör det väl vara självklart att en stor del av uppmärksamheten och därmed tiden inte läggs på något helt annat? Det ter sig som en självklarhet eller?

Etiketter:


 

Bra markering från småklubbarna

Ska man bara förknippa elitfotboll med extrema säkerhetsåtgärder och läktarvåld och var ligger orsaken till det? "Småklubbarna" Åtvidaberg, Mjällby, Degerfors och Brage gör en tänkvärd markering i följande öppna brev till Svenska Fotbollsförbundet där man betonar att fotbollen måste förbli möjligheternas idrott. Äntligen har lite av förnuftet återvänt till elitfotbollen. För min del får ni gärna kalla det bondförnuft. Det kan jag ta!

Etiketter:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]