söndag, november 22, 2009

 

Liberal kraftsamling

Det känns alltid inspirerande att träffa partikamrater. På hemmaplan sitter man ofta ensam i olika politiska församlingar. Därför är det extra kul att åka på Landsmöte. I år var det dessutom nästan på hemmaplan, nästgårds i Växjö. Jag tjänstgjorde själv som ombud under delar av de två första dagarna. Debatterna var ofta långa men man känner att politiken förs framåt. Vi är ju trots allt med i samma "lag". Man slipper det ofta förekommande hårda debattklimatet som finns mellan företrädare i olika fullmäktigeförsamlingar på hemmplan. Där slås argumenten och klichéerna ofta i huvudet på varandra och man ofta gör allt för att vilja missförstå varandra. På ett Landsmöte har man samma grundideologi som man gemensamt förfinar för att komma fram till den bästa tänkbara politiken. Som liberalt parti har vi "högt i tak" och olika ståndpunkter ges möjlighet att lyftas fram.

Drygt 550 motioner behandlades under helgen. Själv hade jag skrivit en om att införa kompatibla datajournalsystem i hälso- och sjukvården. Det handlar då inte bara om att landstingens system ska kunna kommunicera med varandra utan även att informationsöverföringen med t ex kommunernas hemsjukvård ska kunna fungera bättre. Arbete pågår redan inom området och min motion handlade mest om att markera vikten av detta eftersom Folkpartiet alltid varit ett mycket framsynt parti och redan insett vilka möjligheter modern informationsteknik medför. Stora diskussionsämnen i helgen var annars föräldraförsäkringen, turordningsreglerna på arbetsmarknaden, kärnkraften och sist - men definitivt inte minst - om gårdsförsäljning av vin ska tillåtas. Den sistnämnda frågan ser kanske inte så stor ut men det var nog den som upptog mest tid. Landsmötet öppnade också upp för möjligheten till gårdsförsäljning men först ska den rättsliga prövningen av den finska modellen inväntas. Det kan vara en rimlig kompromiss. Personligen tror jag att gårdsförsäljning av vin gjort på frukt och bär skulle kunnat innebära ett lyft för landsbygdsutvecklingen inte minst i vår region där det redan pågår produktion på t ex Öland. Självklart står näringspolitiska intressen mot nykterhetspolitik i den här frågan men jag tror inte att just denna gårdsförsäljning utgör det stora hotet mot folknykterheten. Det gör snarare den gårdförsäljning av öl och sprit som pågår från lastbilsflak till ungdomar i våra bostadsområden. Synd att fler av ombuden inte insåg detta.

Det mest positiva för min del var beslutet om att en parboendegaranti för äldre ska införas. Garantin innebär att äldre som lever tillsammans ska ha en lagstadgad rätt att fortsätta leva ihop när den ena behöver flytta till ett äldreboende. Många äldre makar har levt ett långt liv tillsammans, kanske ända sedan ungdomsåren, och har tänkt leva tillsammans till livets slut. Som bekant kan inte alla äldre leva den sista tiden i det egna hemmet utan många behöver flytta till ett boende där de kan få vård och omsorg. Om par i denna situation ges möjlighet att leva de sista åren tillsammans är i dag upp till kommunernas godtycke. Jag kan föreställa mig hur det skulle vara om mina egna föräldrar tvingades att skiljas åt mot slutet av ett långt liv tillsammans. Tala om en omänsklig äldreomsorg i så fall!

Det var i vilket fall en mycket givande helg. Jag tyckte bara synd om mina kamrater när jag åkte hem under lördagkvällen med vetskapen om att det långa förhandlingspasset under natten till söndagen just skulle starta. Mycket sömn kan man av erfarenhet inte förvänta sig. Men jag är övertygad om att tröttheten snabbt omsattes i en kick att så fort man kom hem sätta fart med arbetet för en liberal valseger nästa år.

I veckan väntar landstingsfullmäktige med budgetbehandling. Tyvärr tror jag inte att samtalsklimatet blir lika bra som det jag upplevde i helgen. Men jag hoppas att jag har fel.

Etiketter: , ,


Kommentarer:
Känner du dig verkligen hemma i ett parti som går allt längre högerut som ska bli alliansen mest borgeliga parti??
 
Ser det nog inte riktigt som att gå längst högerut. Den politiska skalan är svår att se numera. De liberala värderingarna tycker jag däremot är viktiga och det är inte alltid att sätta likhetstecken med högerpolitik. Själv har jag alltid lagt tonvikt vi socialliberalismen.
 
Fast det är knappast socialliberalism man tänker på när man hör Jan Björklund och dagens folkparti. Det är mils skillnad mellan den politik Bengt Westerberg förde och Jan Björklund. Folkpartiet har gått enligt mina ögon från ett "lagomparti" vid mitten av den politiska skalan till ett traditionellt högerparti.Det är inte svår att se som betraktare utifrån. Man har tagit det utrymme som moderaterna lämnade sedan de gått mer mot mitten.

Jag förknippar inte riktigt dig och Mats Arbring här i Emmaboda med dagens hårdföra folkpartisktiska inriktning.
 
Det finns självklart inställningar i olika frågor som man har mer eller mindre svårt att gilla. Så är det nog i alla partier. Vet inte hur du t ex ställer dig till de höjda patientavgifterna och egenavgifterna för hjälpmedel som ditt parti drev igenom i landstinget och som drabbar de mest utsatta grupperna i samhället. Jag röstade mot det förslaget och det känner jag stolthet över. Som exempel på beslut i socialliberalism på vårt landsmöte vill jag t ex ge parboendegarantin där man i framtiden inte ska ha rätt att skilja par åt som har levt tillsammans i ett helt liv.
 
Alla förhöjda avgifter som drabbar utsatta är naturligtvis inte bra. Det är inget man är stolt över. Jag har inte deltagit i landstingets politik nämnvärt men ska försöka påverka detta när vårt landstingsprogram för nästa mandat period ska antas.

När det gäller parbeondegarantin tycker jag det är sunt förnuft som ska råda. Har man bott i många år tillsammans ska man givetvis fortsätta med det även om man tyvärr skulle råka ut för krämpor. Det är egentligen skamligt att de ska behövas en garanti för det.
 
Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]