lördag, september 12, 2009

 

Vänstermajoritetens skott i foten

Följande insändare var införd i gårdagens upplaga av Vimmerby Tidning och kommer förhoppningsvis att publiceras i övrig länspress senare.

Avgiftshöjningarna ett skott i foten
Patientavgiftshöjningarna både osolidariska och onödiga I höstens budgetproposition skjuter Alliansregeringen till extra pengar för att värna välfärden under lågkonjunkturen. Kommuner och landsting får nu 10 miljarder kronor i ökade statsbidrag, utöver de 7 miljarder som fanns med i vårbudgeten.

För Landstinget i Kalmar län innebär beskedet 75 miljoner kronor i resursförstärkning. Räknar man även in satsningen i vårbudgeten blir totalsumman 128 miljoner kronor för år 2010.
Vänstermajoriteten drev den 1 augusti igenom höjda patient- och egenavgifter i vårt landsting. Höjningarna innebär att vi i Kalmar län inom flera områden har de högsta avgifterna i hela landet. Vi var många som då kritiserade beslutet och under vilka former det togs. Arbetssättet kan nämligen kännetecknas som hastigt, panikartat och utan eftertanke. Till de grupper som drabbades värst hör bland annat hörselskadade och reumatiker. Tanken att åtgärda ett till stora delar självförvållat underskott genom att klämma åt de kroniskt sjuka och de mest utsatta i samhället är djupt osolidarisk.

Med tanke på Alliansregeringens höjda statsbidrag ter sig vänstermajoritetens agerande än mer panikartat och helt onödigt. När vänstermajoriteten drev igenom beslutet jämförde jag åtgärden med att ”skjuta från höften utan att sikta”. Så här i efterhand kan jag konstatera att man inte ens hann få revolvern ur hölstret utan sköt sig själv i foten.

Etiketter: , ,


Kommentarer:
Hej på dig Pierre

Ja dessa statsbidrag... 1 år och sen? JAg börjar tro att ni hoppas på rödgrönt styre i riket så det blir lite långsiktighet i politiken och inte valfläskpolitik med sjukvården.
 
Ni borde litat på oss och inte panikhöjt avgifterna. Men nu har ni chans att återställa dem igen :-)
 
Menar du att regeringen meddelat alla borgerligt styrda landsting om att det skulle komma pengar men sa inget till röd-gröna? Nä så kan det inte vara. Ni försöker bara få historien att gå ihop...:)
 
Men ärligt Peter...ska ni återställa patientavgifterna?
 
Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]