onsdag, september 09, 2009

 

När politiken fungerar som bäst

Ibland är det skönt att se vad politiken kan åstadkomma gemensamt. Dagens beslut i landstingsstyrelsen att genomföra Hälsoval Kalmar län var ett sådant. Hälsovalet bygger på alliansregeringens Lag om Vårdval som gäller fr o m den 1 januari nästa år och bygger vidare på det listningsförfarande som genomfördes redan i mitten av 1990-talet i samband med husläkarreformen. Modellen innebär att patienten i än större grad än tidigare ska kunna välja vårdgivare i primärvården och att vi ska kunna öka möjligheten till en fast läkarkontakt. Förhoppningen är att fler vårdgivare ska etablera sig och därigenom bl a råda bot på den läkarbrist som finns i vissa geografiska områden i vårt län. God tillgänglighet, valfrihet, hög kvalitet och hälsoprofil har varit fyra viktiga ingredienser i vår vårdvalsmodell. Alla sju partier i landstingsfullmäktige har deltagit i en parlamentarisk arbetsgrupp där det varit ett stort givande och tagande med respekt och öppenhet som kännetecken. Visst finns det detaljer som vi allianspartier gjort annorlunda om vi själva hade fått bestämma men det var viktigt att hitta en gemensam lösning som är långsiktig och håller över tid.

Ett stort tack till alla politiker och tjänstemån som deltagit i gruppens arbete så här långt. Vi har visat att det går att samarbeta och nå breda politiska uppgörelser. En hel del arbete återstår fortfarandet innan Hälsovalet är helt klart att sätta i sjön, bl a att ta fram en ny ersättningsmodell men jag är övertygad om att vi kan fortsätta det framgångsrika arbetet som kännetecknats av stor respekt och förtroende för varandra.

Etiketter: , , ,


Kommentarer:
Ibland blir det jäkligt bra.

Tänk så mycket tid och mänskligt lidande som sparas på att ha en fast vårdkontakt som känner sin patient.
 
Ja det bara att hoppas att läkarna räcker till alla också. Det måste bli mer attarktivt att arbeta som läkare i primärvården.
 
Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]